Anksiyete ya da diğer bir anlamı ile endişe, canlılarda görülen kaygı duyma, korkma ya da sıkıntılı hissetme halidir. Aslında kaygı göründüğü kadar kötü bir şey olmayabilir. Bir iş yaparken stres altında kaldığımızda, duyulan kaygı, odaklanmaya ve o işi daha rahat yapmamıza olanak sağlayabilmektedir. Fakat duyulan bu kaygı, endişe ya da korku eğer hayatımızın merkezine geçer ve günlük yaşantımızı tamamen kontrol altına almaya başlarsa, işte o zaman tehlike var demektir. Anksiyete tam olarak böyle bir hastalıktır. Bu psikolojik hastalık belirli bir nedeni olmayan bir tedirginlik, endişe hali olarak kişide görülür.

Bazı araştırmacılara göre, anksiyete, insanın kendi içerisinde yaşadığı iç çatışmaların bir tür dışa vurumudur. Başka araştırmacılar ise anksiyeteyi öğrenilmiş bir davranış olarak, yani canlıların etraflarına uyum sağlama çabaları açısından koruyucu bir mekanizma olarak görmektedirler. Yapılan tanım her ne olursa olsun, kesin olan şey, bu hastalığın kişinin gündelik yaşamını oldukça kötü bir biçimde etkilediğidir. Kişi sürekli bir kaygı hali içerisinde olduğunda, yapacağı herhangi ufak bir şey için dahi ruhsal bir sıkıntı yaşayabilmektedir. Aslına bakılırsa, her normal insan tehlike ya da buna benzer bir şeyler içeren bir durumla karşılaştığında, endişe ve korku duygusuna kapılabilir. Fakat anksiyete bozukluğu olan kişiler, böyle durumlar karşısında hissettikleri kaygı ya da korku duygularını atmakta sıkıntı yaşarlar. Bu hisleri normal bir insana göre çok daha uzun süre yaşadıkları için, çeşitli ruhsal ya da bedensel etkileri ile karşılaşabilmektedirler.

Her ne kadar iç karartıcı olarak bahsetmiş olsak da, bu rahatsızlığın çözümü aslında o kadar uzak değildir. Kişinin yaşayabileceği korku ve kaygı hislerini kontrol altında tutması için yapabileceği birçok yöntem ve yol vardır. Burada önemli olan konu, anksiyeteyi tanımak, kabullenmek ve üstüne gitmektir. Öncelikle ne yazık ki anksiyetenin belirli bir nedeni bulunmamaktadır. Fakat kalıtsal olarak aile içerisinde aktarıldığına dair bir kanı, genel olarak kabul edilmektedir. Önemli olan, öncelikle bu hastalığın ne olduğunu bilmek olduğundan, yaşadığınız kaygının anksiyete bozukluğu olup olmadığını belirlemelisiniz. Bunu belirlemek için ise, anksiyetenin belirtilerinin bilinmesi gerekmektedir. Anksiyete kişide iki farklı şekilde belirtiler ortaya koymaktadır. Bunların ilki duygusal, ikincisi ise fiziksel belirtilerdir.

1.Duygusal Belirtiler

endise_mutsuz_korku_mkle

Baskı altında olduğumuzda ya da yaptığımız bir işten dolayı stresli hissettiğimizde, kaygı duymamız ya da endişelenmemiz aslında normaldir. Bu durum vücudun olaylar karşısında verdiği normal ve doğal bir tepkidir. Fakat, işin içine anksiyete bozukluğu girdiğinde, vücudun verdiği tepkiler, daha da abartılı ve kontrol dışı olabilmektedir. Anksiyete sorununuzun olup olmadığını anlamak için, bu belirtileri iyi takip edip, durumunuzu gözden geçirmelisiniz. Anksiyete bozukluğu kişide şu tür duygusal belirtilerin ortaya çıkmasına neden olur:

  • Anksiyete bozukluğu olan kişiler, olay bunu çok gerektirmese bile endişe ve tedirginlik hissi yaşarlar. Eğer olay gerçekten de endişe duyulmasını gerektiriyorsa da, duyulan bu kaygı ve endişe hissi olması gerektiğinden çok daha uzun sürmektedir. Bu durum anksiyetenin en belirgin özellikleri arasında bulunmaktadır.
  • Duyulan kaygı arttıkça, kişinin kurguladığı olaylar da bir o kadar mantık dışı hal almaya başlamaktadır. Henüz ortada herhangi bir eylem olmasa da, anksiyete, kişinin tamamen kötü sonuçlara ve felaketlere odaklı düşünmesine neden olmaktadır. Bu durum ruhsal açıdan çökertici bir etkinin ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
  • Sürekli kötü sonuçlar düşünmek, kişinin sürekli gergin bir halde bulunmasına neden olacaktır. Bu gerginlik hali, her an kötü bir şey olabilir korkusu ile kişinin sürekli tetikte olmasına neden olur. Bu durum hiç de sağlıklı değildir. Eğer kişi, bir olaya olması gerekenden daha temkinli veya tetikte yaklaşıyor ise, buna anksiyete bozukluğunun neden olabileceği düşünülebilir.
  • Bir diğer belirti olarak sürekli bir sinirlilik hali gösterilebilir. Bu durum aslında kişinin yaşadığı ruhsal sıkıntı düşünüldüğünde hak verilebilecek bir durumdur fakat, buna neden olan asıl şey anksiyetedir. Sürekli kötü bir şey olacağı hissi ile yaşamak, huzursuzluğa neden olur. Bu huzursuzluk gerginliğe, gerginlik ise asabiyete dönüşebilir. Tüm bunlar aslında toparlandığında, anksiyetenin belirgin özellikleri arasında yer alır.

2.Fiziksel Belirtiler

anksiteye-bozuklugu-kurtulma-yolu-2wz5riozgusw2hfocqr5s0

Kaygı duymak, korkmak ya da bir şey hakkında endişelenmek, tüm bu durumlar aslında birer histen çok daha fazlasıdır. Bu hisler, kişi üzerinde sadece duygusal izler bırakmaz. İnsan beyni ve vücudu entegre çalışmaktadır ve beyin korku hissi yaşatıyor ise, vücutta buna göre bir tepki oluşturuyordur. Bu en basit anlamı ile bir tür hayatta kalma mekanizması olarak adlandırılabilir. Anksiyete hastalığı ise, aynı duygusal izler bıraktığı gibi, fiziksel olarak da vücutta bazı izler bırakmaktadır. Anksiyetenin belirgin fiziksel belirtileri ise şunlardır;

  • Anksiyete bozukluğu nedeni ile kaygı ve korku hisseden bir kişi, bu duygular ile beraber ani ve hızlı bir kalp çarpıntısı geçirir. Vücut, bu tür bir duruma, kalbin hızlı çarpması, kanın vücutta daha hızlı dolanmasını sağlaması şeklinde tepki vermek üzere tasarlanmıştır.
  • Kişi, kaygı hissettiğinde ve bu kaygı hissi büyümeye başladığında, vücudunda terleme başlayacaktır. Bu kaygının en belirgin özellikleri arasındadır. Terlemenin peşinden gelen bir sersemlik hissi, kişinin sağlıklı düşünmesini engelleyecektir.
  • Ayrıca, yine kaygı ya da korku gibi hisler yüzünden kişi, sık sık idrara çıkma ihtiyacı hissedebilir ya da ishal olabilir. Bu durum gerginlik anında vücuttan terleme ya da idrar gibi yöntemlerde suyun dışarı çıkarılması ihtiyacından kaynaklanmaktadır.
  • Diğer tehlikeli bir anksiyete belirtisi olarak, nefes alma güçlüğü gösterilebilir. Bu durumda kişinin sakin olması ve düzenli nefes alıp verme egzersizi yapması gerekir.
  • Tüm bu fiziksel belirtiler, kişinin yorgun ve uykusuz hissetmesine neden olabilmektedir.