Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Bademcik İltihabı Tedavisi, Nasıl Geçer?

Bademcik iltihabı, bademciklerde meydana gelen iltihap ya da enfeksiyon olarak tanımlanabilir. Bademcikler, boğazın her iki tarafında da bulunan ve dilin hemen üstünde yer alan oval şekilde bulunan lenf dokularıdır. Bu dokular, bağışıklık sisteminin bir parçasıdır ve vücudun enfeksiyonla mücadele etmesine yardımcı olurlar.

Bademcik iltihapları genelde 4-10 gün içinde kendiliğinden geçer. Bademcik iltihaplarının çoğu genelde virüs nedenli meydana gelir. Daha nadiren ise, streptokok boğaz ağrısına neden olan benzer bakteriler nedeniyle oluşur. Çok daha nadir vakalarda ise, mantar ya da bir parazitin, bademcik iltihabına neden olduğu görülebilir. Bademcik iltihabı, enfekte olmuş bireyin soluması, öksürmesi ya da hapşırması ile damlacıklar şeklinde hava yoluyla yayılır. Ardından, bu damlacıkların bir nesne veya enfekte kişinin derisi üzerinden, ağız, burun ya da gözlerle temas kurmak ile ya da bu damlacıkların soluması yoluyla sizde enfeksiyon kapmış hale gelebilirsiniz.

Bademciklerde meydana gelen iltihabın dolayısı ile şişkinliklerin en büyük belirtisi, boğazda ağrılarıdır. Boğaz ve bademcikler, genellikle şişkin ve kırmızı görünür. Ateş ise, bu hastalığın yaygın belirtilerinden biridir. Eğer, soğuk algınlığına yakalanmış gibi hissediyor ve burun akıntısı ve tıkanıklığı, hapşırma, öksürme gibi belirtilerde görüyorsanız, muhtemelen virüs nedeniyle hastalığa yakalanmış olursunuz.

Eğer, boğaz ağrısı ve bunun yanında aniden ve şiddetli olarak ateş ve lenf düğümlerinde şişkinlik hissediyorsanız, ancak soğuk algınlığının belirtilerini göstermiyorsanız, enfeksiyon muhtemelen bakteri nedenli olarak ortaya çıkmıştır. Bu noktada doktora görünmeyi ihmal etmeyiniz.

Bademcik İltihabı Nedenleri

Bademcik iltihabı, genellikle virüs kaynaklıdır. Ancak bakterilerde bademcik iltihabına neden olabilirler. Bakteriyel nedenlerle oluşan en yaygın bademcik iltihabı, steptokok boğaz ağrısına neden olan A grubu beta-hemolitik steptokoktur.

Bademcik iltihabı, ayrıca mantar ya da parazit nedenli de olabilir. Ancak bu nedenler, sağlıklı bir bağışıklık sistemine sahip olan insanlarda oldukça nadirdir.

Bademcik İltihabı Nasıl Yayılır?

Bademcik iltihabı, enfekte olan insan ile yakın temas kurarak yayılır. Enfekte olan insanın soluması, öksürmesi ya da hapşırması sırasında, hastalığa neden olan damlacıklar yani patojenler, hava yoluyla diğerlerine geçer. Sağlıklı birey, bu havada kalan damlacıkları soluduğunda enfeksiyon kapabilir. Patojenler ayrıca, bireyin derisine gelebilir ya da bireyin ağız, burun, gözler gibi bölgeleri ile temas halinde olan nesnelerden geçebilir ve böylece enfeksiyon oluşabilir. Bu patojenlere maruz kaldıktan sonra genellikle belirtiler 2 ile 5 gün arasında gözlenir.

Bakteri nedenli olarak bademcikleri iltihaplı olan birey, ilk baştan bulaşıcıdır. Ve tedavi edilmezse, 2 hafta süresinde hastalık devam eder. Kullanılacak antibiyotikler, hastalığın bulaşıcı olduğu süreyi kısaltır. Enfekte olan kişi, antibiyotik kullanımının ardından geçen 24 ile 48 saatlik süre sonrasında bulaşıcı olmayı bırakır.

Bademcik İltihabı Semptomları

Bademcik iltihabının başlıca belirtisi, boğaz ağrısıdır. Ancak çoğu vakada daha fazla semptom meydana gelir. Aşağıdakiler bademcik iltihabının bazı ya da bütün semptomlarıdır;

 • Ateş,
 • Ağız kokusu,
 • Burun tıkanıklığı ya da akıntılı burun,
 • Şişmiş lenf düğümleri
 • İltihabın çevrelediği tamamı ya da bir kısmı şişmiş kırmızı bademcikler,
 • Yutkunmakta zorlanmak,
 • Baş ağrısı,
 • Karın ağrısı,
 • Bademcik üzerinde sert ve kanayan parçaların görülmesi gibi belirtiler oluşabilir.

Virüs nedenli bademcik iltihaplarında, boğaz ağrısının yanında burun akıntısı, hapşırma ve öksürme gibi soğuk algınlığı belirtileri de oluşur. Eğer viral yani virüs nedenli bademcik iltihapları tedavi edilmezlerse, 2 hafta süre ile devam eder.

Şiş bezeler, boğaz ağrısı, aniden oluşan ve 40°C’ye yakalaşan ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonunun semptomları olmadan oluşan bademcik iltihabı, bakteriyel nedenli olabilir. Ve antibiyotik tedavisine ihtiyaç duyar.

Bademcik İltihabı Komplikasyonları

Bademcik iltihapları çoğu vakada, 4 ile 10 gün arası sürer. Bakteriyel boğaz ağrısı, daha uzun sürebilir ancak antibiyotik kullanımı ile birey sağlığına kavuşur.

Bazı vakalarda, bademcik iltihapları kronik olabilir. Bu vakalar için fiziksel muayene ve sağlık geçmişi incelemesi sonucu cerrahi müdahale ile bademciklerin alınması önerilebilir.

Bakteri nedenli olarak oluşan bademcik iltihapları, antibiyotikler ile tedavi edilmediklerinde bazı komplikasyonlarla sonuçlanabilir. Bu komplikasyonlardan bazıları, kulak ya da sinüs enfeksiyonları ya da bademciklerin dışında bazı enfeksiyonlardır. Romatizmal ateş gibi daha ciddi komplikasyonlar oluşabilir ancak çok nadirdir.

Tekrar eden ve süren yani kronik olan bademcik iltihapları, üst solunum yollarında engelleme yapabilir ve horlama, burun tıkanıklığı ve ağızdan soluma gibi problemlere neden olabilir. Bazen de kronik bademcik iltihapları, engelleyici uyku apnesi ve kalp ve akciğer problemleri gibi daha ciddi durumların oluşmasına yol açabilir.

Bademcik İltihabı Risk Faktörleri

Enfeksiyon kapmış hasta ile yapılan yakın temas, bademcik iltihabının oluşmasının en önemli risk faktörüdür. Hastalığa neden olan damlacıklar yani patojenler, enfeksiyon kapmış bireyin soluması, öksürmesi ya da hapşırması sonucu hava yolu ile diğerlerine yayılır. Bu patojenler, solunması ya da deri ile ya da ağızla, burun ile, gözlerle temas halinde olan bir nesne yoluyla diğerlerine geçebilir. Burun tıkanıklığı sonucu ağızdan solunması, bademcik iltihabının oluşma riskini artırır.

Bademcik İltihabı Tedavisi Nasıl Yapılır?

1.Evde Bakım

iStock_000019526852_cropped

Bademcik iltihabı, viral nedenlerle ya da bakteriyel nedenlerle oluşup oluşmadığı fark etmeksizin, evde bakım stratejileri, bireyin daha rahat olmasını ve daha iyi bir iyileşme sürecinin oluşmasını sağlayabilir.

Eğer bademcik iltihabının nedeninin virüs kaynaklı olduğu düşünülüyor ise, tek tedavi bu stratejilerdir. Doktorunuz, kullanmanız için antibiyotik vermez. Birey bu stratejiler ile muhtemelen 7 ile 10 gün içinde iyileşir. Evde bakım stratejileri ile tedavi süresince aşağıdakiler yapılabilir;

 • Dinlenmeye teşvik: Bireyin bol uyumasına teşvik edilmelidir.
 • Yeterli sıvı sağlamak: Hasta olan bireye bol su verilir. Bunun amacı, hastanın boğazını nemli tutmak ve oluşabilecek dehidrasyona engel olmaktır.
 • Rahatlatıcı içecek ve yiyecekler sağlamak: Et suyu çorbası, kafeinsiz çay ya da ballı sıcak su gibi ılık sıvılar ve buzlu dondurmalar gibi soğuk tedaviler, boğaz ağrısını yatıştırabilir.
 • Tuzlu su ile gargara: Eğer 1 çay kaşığı tuz ile tuzlu su yapar ve hasta olan birey bununla ağzını çalkalar ise, boğaz ağrısının yatıştırılmasına yardımcı olur.
 • Nemli hava: Kuru havanın hava nemlendirici kullanarak yok edilmesi ile, hastanın boğaz ağrısı azaltılabilir. Ya da buharlı banyoda hasta biraz zaman geçirebilir.
 • Önerilen pastillerin kullanımı: 4 yaşından daha büyük çocuklar boğaz ağrılarını dindirmek için pastil kullanabilir.
 • Tahriş etmekten kaçınmak: Boğazı tahriş eden temizlik ürünlerinden ve sigaradan evi uzak tutmak önemlidir.

Belirli hastalıklar hariç, çocukların ya da ergenlik dönemlerinde olan bireylerin aspirin kullanmaması gerekir. Çünkü soğuk algınlığı ya da grip tarzı hastalıkların semptomların tedavisinde aspirin kullanımı sorunlu olabilir. Hayatı tehdit edici durumları nadir de olsa aspirin kullanımı, Reye’s Sendromu ile alakalıdır.

2.Antibiyotikler

antibiotics-650x392

Eğer bademcik iltihapları, bakteriyel enfeksiyon nedenli ise, doktor hastalığın tedavisi için antibiyotikler önerecektir. A grubu steptokok nedenli bademcik iltihaplarının tedavisinde en yaygın olarak kullanılan antibiyotik, 10 günlük süreç boyunca ağız yoluyla alınan penisilindir. Eğer, hasta olan bireyin penisiline alerjisi var ise, doktor alternatif olarak kullanılan antibiyotikler önerir.

Hasta olan birey, hastalığın semptomlarının tam olarak giderilmesi için doktorun yazdığı reçete dahilindeki ilaçları tam olarak kullanmalıdır. İlaçların kullanımındaki hatalar, enfeksiyonun yayılmasına ya da daha vücudun diğer bölgelerine yayılmasına neden olur. Romatizmalı ateş ve ciddi böbrek iltihapları riskini arttırır.

3.Cerrahi Müdahale

AMELIYAT_B

Antibiyotik tedavisinin tedavi edemediği bakteriyel, kronik ya da sık sık tekrarlayan bademcik iltihaplarının tedavisinde cerrahi müdahale ile iltihabın alınması kullanılabilir. Sık sık oluşan bademcik iltihapları;

 • Bir yılda 7 seferden daha fazla,
 • Önceki her iki yıldan 4 ya da 5 seferden daha fazla,
 • Önceki her üç yıldan 3 seferden daha fazla olarak tanımlanabilir.

Eğer bademcik iltihaplarının komplikasyonlarının tedavisinde zorlanılıyor ise, bademcik ameliyatı yapılabilir. Bu komplikasyonlar;

 • Engelleyici uyku apnesi,
 • Zorlanarak soluma,
 • Yutkunmada zorlanma,
 • Antibiyotik tedavisi ile düzeltilemeyen bir apnenin varlığı sonucunda bademcik ameliyatı yapılabilir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.