Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Bağırsak Kanseri Hastalığı

Kanser hastalığı birtakım sebepler sonucunda zarar görmüş ya da yaşlanmış olan hücrelerin ölmesi ve onun yerine, yeni hücrelerin geçmesi şeklinde olan normal dengenin bazı sebeplere bağlı olarak ortaya çıkması durumunda hücrelerin kontrolsüz olarak büyümesi sonucunda oluşmaktadır. Bağırsak kanserinin çoğu bağırsakların iç kısmını kaplama işlevine sahip olan mukozadan çıkıntı yapan oluşumlar, bir diğer adıyla polipler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Yaşa bağlı olarak gelişen ve özellikle elli yaşının üzerindeki oluşumlar, yani polipler çok sık bir şekilde görülmektedir. İnsan vücudunda yer alan çoğu polip iyi huylu bir özelliğe sahip iken, adenomatöz tip polipler zaman ilerledikçe kansere doğru dönüşebilme eğilimi içerisinde olabilir. Uzman doktorların yapmış olduğu birtakım araştırmalar sonucunda kolonun iç yüzeyini kaplayan DNA sınra polip ve ilerleyen zamanlarda bağırsak kanserine neden olan birtakım genetik değişikliğinin ortaya çıktığını kanıtlamışlardır. Bağırsak kanserinin birtakım kalıtsal çeşitleri de bulunmaktadır ama genetik değişikliklerin çoğu yaşla ve çevresel faktörlere bağlı olarak değişir.

Bağırsak kanseri yani kolon kanseri ülkemizde en sık görülen kanser çeşidi listesinde üçüncü sırada yer almaktadır. Erkek ve kadınlar arasında kansere bağlı ölüm sıralamasında yine üçüncü sırada bulunmaktadır. Fakat bağırsak kanserinin erken evrelerinde teşhisin konulması ve ardından hemen tedaviye başlanmasıyla birlikte, tedavisi en imkanlı olan kanser türü arasında yer almaktadır. Erken bir aşamada teşhis edilmesi ve tedaviye başlanmış olan hastaların beş yıl boyunca hayatlarına devam etme oranı ise yüzde doksan oranında büyük bir çoğunluktur. Bazı durumlarda hastalığın tarama, alınma ihtimali yüksek olan prekanserözün ortaya çıkarılmasını imkanlı hale getirme ve böylece ilk aşamada kanserin meydana gelmesini büyük bir olasılıkla engellemektedir. Bağırsak kanseri dünyanın birçok yerine görülmekte olan başta Amerika olmak üzere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve aynı zamanda Batı Avrupa gibi gelişmiş ülkelerde çok sık bir şekilde görülmektedir. Bağırsak kanseri oranının en düşük olduğu ülkeler ise Afrika ve Asya’da yer alan gelişmekte olan ülkelerdir.

Bağırsak Kanseri Hastalığının Belirtileri

İnsan vücudunda yer alan bağırsak ve aynı zamanda rektum, sindirim sisteminin kalın bağırsak adı verilen kısmını oluşturmaktadır. Rektum kısmının son yirmi cm ve bu kısımdan ince bağırsağa kadar ulaşan alana kolun adı verilmektedir. Çıkış noktası bağırsak olan kansere, bağırsak kanseri, rektumda başlayan kansere ise rektal kanser adı verilmektedir. Bağırsak ve rektum kanserleri, bağırsakların iç kısmını örten tabakayı ortaya çıkaran hücrelerden meydana gelmektedir.

İnsan vücudunun en önemli kısımlarından biri olan sindirim sisteminin bir parçası olan ve aynı zamanda ince bağırsaktan sonra gelen kalın bağırsakta kanserli hücrelerin büyüyerek ortaya çıkması durumunda bu hastalığa bağırsak ya da kolon kanseri adı verilmektedir. Bağırsak kanserinin görülme oranı yaşa bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Buna bağlı olarak aile fertlerinde ya da akrabaların geçmişinde diğer kanser çeşitlerinin olması, ülseratif kolit ya da crohn hastalığı, yaşam şekli ve tip 2 diyabet hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkma ihtimali büyüktür. Bağırsak kanserinin ortaya çıktıktan sonra birtakım belirtiler görülmektedir. Bu belirtiler ise,  sindirim sisteminin bir parçası olan ve ince bağırsaktan sonra gelen kalın bağırsakta kanserli büyümeler meydana geldiği takdirde buna kalın bağırsak veya kolon kanseri adı verilir. Kalın bağırsak kanserinin görülme oranı yaşa bağlı olarak artmaktadır. Buna ek olarak aile geçmişinde ya da bireyde diğer kanser hastalıklarının geçirilmiş olması, ülseratif kolit, crohn hastalığı, yaşam tarzı, tip 2 diyabet, ırk ve köken etkili unsurlardır.

Karında Dolgunluk Hissi : Sindirim sisteminde yer alan kalın bağırsak, ince bağırsak ile anüs arasında bulunmasından dolayı dışkılamanın rahat bir şekilde oluşmasında çok etkili olmaktadır. İnsan vücudunda yer alan kalın bağırsak kolona doğru gittikçe biraz daralır ve aynı zamanda anal kanaldan önce yer alan rektumda çok genişlemektedir. Ancak bu yapı kanserler birlikte değişir ve aynı zamanda kolonun ebatında daralma meydana gelmektedir. bu durum da bağırsaktan dışkının geçmesi eylemini çok zorlaştırır ve bağırsakta yer alan maddeler bu alanda birikmeye başlar, daha sonra atılamaz hale gelir. Karında dolgunluk hissinin oluşmasın nedeni biriken besinlerin insan vücudundan dışarı atılamamasıdır.

Hafif Ağrı : Bağırsak kanseri hastalığının bir belirtisi de karın bölgesinde hafif bir ağrının oluşmasıdır. Sindirim sorunlarına neden olan bağırsak kanseri karın kısmında hafif ağrı ve krampın oluşmasına yol açmaktadır.

İştah Kaybı : Bağırsak kanseri hastalığına sahip olan bireyler normal insanlara göre iştahta azalma durumu ortaya çıkmaktadır. İştahta azalma olmasının sebebi, yenilen besinlerin öğütüldükten sonra dışkı şeklinde vücuttan atılamamasıdır. Bağırsak kanseri hastalığı ciddi sindirim problemlerine neden olmaktadır. Bu nedenle insanlarda iştah kaybına bağlı olarak hızlı kilo kaybı ortaya çıkmaktadır.

Kolay Yorulma : Besinlerin çok az oranda tüketilmesi sonucunda, insan vücudunda bir halsizlik ve yorgunluk durumu ortaya çıkmaktadır. Bir insanın daha az yiyecek tüketmesi ve buna bağlı olarak yiyeceklerin sindirilerek enerjiye dönüşememesi durumunda kolay yorulma ortaya çıkmaktadır.

İshal : İnsan vücudunda yer alan bağırsağın çeşitli sebeplerle kanser hastalığına yakalanması sonucunda ishal ya da kabız gibi sindirim problemleri de ortaya çıkmaktadır. İshal ya da kabızlık, bağırsak kanseri hastalığının en sık görülen belirtileri arasında yer almaktadır.

Dışkıdan Kan Gelmesi : Bağırsak kanseri hastalığının belirtileri arasında dışkıdan kan gelmesi durumu ortaya çıkmaktadır. Bu belirti bağırsak kanseri hastalığının ilerleyen aşamalarında ortaya çıkmaktadır.

Bağırsak Kanseri Hastalığı Neden Olur?

Bağırsak kanserinin ortaya çıkış sebebi tam olarak bilinmemektedir ancak bağırsak kanseri hastalığının ortaya çıkmasında etkili olan genetik ve çevresel faktörler bulunmaktadır. Bağırsak kanserinin ortaya çıkış sebebinde ağırlıklı olarak genetik faktörler etkilidir. Eğer ailesinde daha önceki zamanlarda bağırsak kanseri olan bir fert bulunuyorsa, bağırsak kanserine yakalanma ihtimali daha fazla olmaktadır. Aynı zamanda daha önceden meme ya da yumurtalık kanseri hastalığına sahip olan bireylerin, ailesinde bağırsak kanserinin ortaya çıkma ihtimali daha fazla olmaktadır.

Bağırsak kanseri hastalığının ortaya çıkma sebeplerinden biri beslenmedir. Özellikle batı tipi diyet bağırsak kanseri riskini büyük bir oranda arttırmaktadır. Sigara ve alkol tüketimi kanserin her çeşidinin ortaya çıkmasındaki en büyük sebeptir. Aynı zamanda ise çok fazla doymamış yağ ve tuz tüketimi sonucunda yanlış beslenme programı ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle her bireyin sağlıklı ve dengeli bir beslenme programının olması gerekmektedir. Bazı kimyasal maddeler de bağırsak kanseri hastalığına sebep olmaktadır. Sanayi işçilerinde, bazı fabrikalarda çalışan bireylerde bağırsak kanserinin çok fazla oranda olması kimyasal maddelerin etkisi ile ortaya çıkmaktadır. Bağırsak Kanseri

Bağırsak Kanseri Hastalığının Tedavisi

Bağırsak kanseri hastalığı tedavisinde uygulanan birtakım yöntemler bulunmaktadır. bu tedavi yöntemleri ise, cerrahi müdahale, radyasyon ve aynı zamanda kemoterapi gibidir. Bağırsak kanseri hastalığının tedavisinde, tümör yerleşim yeri ve aşamasına göre değişmektedir. Bu hastalığın tedavisine başlamadan önce hastalar, hastalık aşamasını, tedavi olanaklarını, tedavinin maliyetini, aynı zamanda doktorunuzun uygun gördüğü klinik çalışmalarını araştırabilir. Bağırsak kanseri hastalığının tedavisinde cerrahi müdahalenin uygulanması en sık görülen tedavi yöntemidir. Hastalara uygulanan cerrahi müdahale tipi hastalığın yerine ve aynı zamanda büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir. Bağırsak kanseri hastalarının birçoğunda bağırsakların bir kısmı alınması gibi bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Bu cerrahi müdahale sonucunda bağırsağın kanserli olan kısmı ile onun çevresinde yer alan bir miktar sağlam doku alınmaktadır. Bağırsak kanserinin erken aşamalarında en sık şekilde uygulanan bir tedavi yöntemidir.

Birçok bağırsak kanseri hastalığında, uzman doktorlar bağırsağın tümörlü olan kısmını aldıktan sonra, sağlam dokuları birbirine bağlamaktadırlar. Bağırsak kanseri hastalığının tedavisinde uygulanan cerrahi müdahalenin bu kısmına anastamoz adı verilmektedir. Eğer bağırsakların sağlam olan kısımları birbirine bağlanamazsa, uzman doktor bu aşamada kolostomi adı verilen bir işlem uygulamaktadır. Karın duvarında yer alan bağırsak içeriğinin dışarıdan atılmasına yardımcı olacak bir delik açarak bağırsakları buraya bağlamaktadır. Bağırsak kanseri hastaları bu deliğe bir torba takarak gaitanın bu torbadan birikmesine yardımcı olurlar. Bazı kolostomi uygulaması ise geçici ya da kalıcı olabilir. Geçici kolostomi uygulaması, daha alt kısımda yer alan bağırsak kısmının cerrahi bir müdahale sonrasında iyileşmesi için geçici bir süre uygulanmaktadır. Ardından belirli bir süre sonra ikinci bir cerrahi müdahale ile uzman doktor bağırsak kısımlarını birbirine bağlar ve aynı zamanda kolostomiyi de kapatmaktadır. Bu uygulama ile bağırsak kanseri hastaların bağırsak işlevi normale dönmektedir. Kalıcı kolostomi işlemi ise kanserli kısım rektumda ise gerekli duyulabilir. Bağırsağın kanserli olan kısmı daha aşağıdaysa, az sayıda hasta için kalıcı kolostomi gerekebilir. Hastaların yaklaşık olarak yüzde on beşi için kalıcı kolostomi gerekebilir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.