Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Bebeğin Sütten Kesilmesi

Bebekler doğum sonrası sürecinden itibaren uzun bir süre sadece anne sütü ile beslenir. Bebekler altı ayın içerisine girdikleri sürede doktor kontrolünde, doktorun tavsiye ettiği ek gıdalar ve porsiyon ile bebeğinizin beslenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bebeğinizin doğum sonrasından itibaren, ilk altı ay süresince sadece anne sütü ile beslenmesi gerekmektedir ve altı ayın içerisine girdiğinde ek gıdalarla beslenmesine takviye yapılması gerekmektedir. Altı ayın içerisine giren bebekler bu aydan itibaren ek gıdaları ilk def tadarlar, bazı bebekler ek gıda olarak yenmesi gereken gıdaları yemek istemez. Çünkü ek gıdayla ilk defa karşı karşıya geldikleri için, ek gıdaları sevmemesi çok doğal bir durumdur.

Bebeklerin ek gıdaları yememesi ya da sevmemesi durumunda anneler zorlamamalıdır. Bebeklerin ilk defa tattıkları besinlerin sevmesi için bir süre geçmesi gerekmektedir ya da besinleri tekrar yemesini sağlamak gerekmektedir. Bazı bebekler birtakım ek gıdaların katı formunu sevmez, bu tür durumlarda yemediği sebze ya da meyve varsa onları püre haline getirip, öyle yemesini sağlayabilirsiniz.

Hiç yemediği bir sebze ya da meyveyi yemesini istiyorsanız, farklı sebze ya da meyvelerle tatları karıştırarak, bebeğinizin fark etmeden yemesini sağlayabilirsiniz. Uzun bir süre sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin ek gıdaya alışması kolay olmamaktadır, bazı bebekler sadece anne sütü ile beslenme konusunda ısrarcı davranırlar, anne sütü ile beslenme ihtimaline güvendikleri için ek gıda takviyesi almak istemezler.

Çoğu anne için bebeğini anne sütünden ayırmanın çok zorlayıcı bir süreç olduğunu kabul etmektedir. Bebeklerin sadece anne sütüyle beslenme sürecine son verilmesi için birtakım görüşler bulunmaktadır. Bazı çocuk doktorları bebeklerin sadece anne sütüyle beslenme sürelerinin iki yaşını doldurduktan sonra son vermeleri gerekmektedir. İki yaşından önce anne sütünün kesilmesi ya da bebeğin sadece anne sütüyle beslenme durumuna son verilmemelidir. Bazı doktorlar bebeklerin dokuz ya da on iki aylık döneme kadar sadece anne sütü ile beslenmesini tavsiye etmektedirler. Her bebeğin anne sütünden ayrılması bebeğin ve annenin durumuna göre değişmektedir. Bazı doktorların önerisi ise bebeklerin ne zaman anne sütünden ayrılacağının kararını verirken hem annenin beklentilerini hem de bebeklerin fiziksel ya da psiko-sosyal birtakım gelişimlerini daima takip eden doktorunuzun kontrolünde bu süreci gerçekleştirebilirsiniz.

anne-sutu-kesilmesi-2439

Bebeklerin Sütten Kesilmesi

Bebeğinizi anne sütünden ayırmak için doğru bir zamanlamayı ayarlamanın yanı sıra, bebeğiniz için anne sütünden ayırma yöntemini kendinize ve mutlaka bebeğinize göre bir yöntem ve zaman bulmanız gerekmektedir. Uzun yıllar boyunca şu ana gelinceye kadar bebeğin anne sütünden ayrılması için birçok değişik yöntem ve süreçler denenmiştir. Anneler, bebeklerinin sütten ayrılması için kendi yöntemlerini ortaya çıkarmaktadır. Genel olarak bebeğin anne sütünden ayrılması için iki yöntem bulunmaktadır. Bebeğin anne sütünden ayrılmasının için kullanılan iki yöntem, azaltarak sütten kesme ve bir anda sütten kesmedir.

Azaltarak Sütten Kesme

Anneler, bebeklerinin sadece anne sütüyle beslenmesini sürecine son vermek için uygulanan yöntemlerden biri olan azaltarak sütten kesme yöntemini kullanmaktadırlar. Annelerin bebeklerinin sadece anne sütüyle beslenmesine son vermek için uyguladıkları yöntem şu şekilde işlemektedir, bebeğiniz ya da çocuğunuz günlük olarak kaç kere emziriyorsanız, emzirme adedinizi bir tanesini atlayın, toplam adetten bir tane emzirme zamanını çıkarın. Mesela günde üç kere emziriyorsanız, bunu iki adede düşürün.

babyfruitsnack2

Bebeğiniz bir süre sonra zaten kendisi emzirme adedini önemsemez ve o emzirme seansını atlar. Bebeğinizin emzirme seansını atladığınızda o öğünde bebeğinize doktor kontrolünde belirleyeceğiniz yiyecek ve miktarını bebeğinize sunabilirsiniz. Bebeğiniz birçok besinle ilk defa tanışacağı için ilk başlarda ön yargılı olabilir ve yemek istemeyebilir. Bu tür durumlarda bebeğinize sakin bir yaklaşım ile zorlamadan yemeğin çok güzel olduğunu, bebeğinizin çok seveceğini düşündüğünüzü söyleyerek yemesine yardımcı olabilirsiniz. Bebeğiniz bir süre sonra bu yeni oluşan yemek ve emzirme düzenine alışarak, size sorun çıkarmamaya ve bu sürece uyum sağlamaya başlayacaktır.

Bebeğinize emzirme vakitlerinden birini atladığınız zamanda bebeğinize anne sütü vermek yerine, küçükse ve biberon ile besleniyorsa bebeğinize herhangi bir içecek verebilirsiniz ya da herhangi bir yiyecek ile o emzirme seansını unutmasına ve istememesine yardımcı olabilirsiniz. Bebeğiniz bir süre sonra bu sürece uyum sağlayacak ve ilerleyen zamanlarda emzirme adedini birer birer azaltarak başka bir yiyecekle beslenmesine yardımcı olabilirsiniz. Böylece artık her emzirme seansında farklı bir yiyecekle beslenen bebek artık anne sütünü aramamakta ve istemeyecek duruma gelmektedir. Azaltarak sütten kesme yöntemi ile bebeğiniz artık normal yemek sürecine uyum sağlamış olacak ve sadece anne sütüne olan düşkünlüğü de yavaş yavaş ortadan kalkacaktır.

mama-yiyen-bebek

Azaltarak sütten kesme yöntemi anneler tarafından çok tercih edilen bir yöntemdir ama bu yöntemi uygularken birtakım önemli noktalara dikkat etmeniz gerekmektedir. Bebeğinizi anne sütünden ayırmak bazen zorlu bir süreç haline gelebiliyor ve bebekler bu sürece uyum sağlamakta çok zorlanıyorlar, çok direniyorlar. Bu tepkileri henüz anne sütünden ayrılma sürecine hazır olmadıklarını ya annenin bu süreci doğru bir şekilde yönetemediğini göstermektedir.

Azaltarak sütten kesme yönteminin başarılı bir şekilde sonuç vermesi bazı önemli noktalara bağlıdır. Bu önemli noktalar, bebeğiniz gün boyunca sadece belirli bir zamanda anne sütü ile besleniyor olmalıdır ve bebeğinizin anne sütü istemesinin sadece tek sebebi acıkmış olmasından dolayı olmalıdır. Mesela acıkmadığı halde sadece annesine yakın olabilmek için ya da açlık haricinde birçok sebepten dolayı anne sütü isteyen bebekler bulunmaktadır. Bu bebekler acıkmadığı halde normal emzirme adedinden çok daha fazla anne sütü ile beslenmektedir. Böyle bebekler için ve aynı zamanda anneler için, anne sütünden ayırmak çok zorlu bir süreç haline gelmektedir. Bu yöntem, bir yaşında ve daha büyük olan bebeklerin karnı acıkmasa bile sadece annesine yakın olabilmek, annesinin kendisiyle ilgilenmesi için, anne sütü ile beslenmeyi alışkanlık haline getiren bebekler için çok zor uygulanmaktadır. Siz emme eyleminden bebeğinizi uzaklaştırmaya çalışırken bebeğiniz daha istekli bir hale dönüşür. Emzirmeyi azaltarak sütten kesme yöntemi genel olarak daha sık altı ve on iki aylar arasında olan bebekler için geçerlidir.

Bir Anda Sütten Kesme

Bebeğin anne sütünden ayrılması için kullanılan başka bir yöntem ise bir anda anne sütünden kesme yöntemi olarak bilinmektedir. Bu yöntem genel olarak daha yaygın bir şekilde anneler tarafından kullanılmaktadır. Bebeğin bir anda sütten kesilmesi durumu, anne sütü ile beslenen bir bebeğin hiçbir psikolojik hazırlama yapmaksızın, aniden anne sütüne son verilmesi gibi acımasızca bir yöntemi kastetmemektedir. Bu yöntem daha çok bir ya da bir yaşından daha büyük olan bebekler için birçok yiyeceği yemesi durumunda uygulanır, yani hem anne sütü ile beslenen hem de daha çok yemek yiyen çocuklar için uygulanır.

Bir anda sütten kesme yönteminde kullanılan bazı uygulamalar vardır. Bunlardan biri iğrendirerek anne sütünden bebeğin soğumasını sağlamaktır. Bu durumda anne, anne sütünün tadını değiştirerek ya da tekrar emmesini engellemek için görüntüsünü değiştirmesi gibi uygulamalar yapılmaktadır. Farklı bir tada ya da görüntüye sahip olduğunu gören bebek soğuyarak, anne sütü ile beslenme eylemine kendisi son vermektedir. Bir anda sütten kesme yönteminde kullanılan bir uygulama da ayrılma uygulamasıdır. Bu uygulamada anne bebeğini ya da çocuğunu herhangi bir yakınına gönderir ya da bakıcısına bırakır.

molfix_bebek_bezi_yenidoganlar_icin

Bebek annesinden uzaklaştığı için anne sütünü ile beslenme alışkanlığından bu süre içerisinde vazgeçeceği inancı ile bu uygulama yapılır. Fakat bu uygulamada bebek hiç hazır olmadığı iki kaybı birden yaşar ve psikolojik olarak daha çok olumsuz etkilenir. Bu uygulama ile bebek hem annesini emme eyleminin verdiği rahatlık hem de annesinin kendisine yakın olmasından kaynaklanan güven hissini, annesi bir anda sonlandırdığı için bebek için çok sakıncalı bir uygulamadır. Eğer bebek daha önce herhangi bir akrabasına ya da bakıcı ile kısa süreli de olsa kaldıysa bu uygulamada herhangi bir şekilde olumsuz etkilenmeyecektir ama daha önce annesinden uzakta bir yerde kalmadıysa bu uygulama hiç önerilmemektedir.

Bu uygulamada bebekle beraber kalan bir yakını ya da bakıcısı onun mutlu olmasını sağlıyorsa, bebek annesini arasa, özlese bile bu ihtiyacını oyun ve mutluluk ile karşılayabilmektedir. Bebek annesine tekrar döndüğünde annesinin sadece onu kucağında tutma isteğini kabul etmektedir. Anne sütü ile beslenme isteği eskisi kadar ısrarcı bir şekilde olmamaktadır. İğrendirme ve azaltarak sütten kesme yöntemleri, ayırma yöntemine göre daha kısa, kolay ve etkili bir yöntemdir.

Ayırma yöntemini uygulamak istiyorsanız, bebeğinizi tanıdığı, bildiği ve sevdiği kişilerin yanında bırakın, bu süreçte bebeğinizi sizin kadar mutlu edebilecek bir kişinin yanında olması sizin işinizi kolaylaştıracaktır. Bebeğiniz bir yerde kalacaksa bebeğinize sevdiği oyuncaklarını, yastığını, sevdiği bir kitabın yanında olmasını sağlayın. Bebeğinize ayrılma uygulaması yapacaksanız, bebeğinizden ne kadar süreli ayrı kalacağınızı mutlaka anlatın. Kaç gece sizsiz uyuyacağını, ne kadar süre sonra yanında olacağınızı mutlaka anlatın. Bebeğinizin yanında kalacak kişiye bebeğiniz hakkında bilgiler vermeyi unutmayın. Mesela bebeğinizin sevdiği yiyecekler nelerdir, bebeğinizin yaptığı aktiviteler ve oyunlar nelerdir ya da bebeğinizin uyuma şekli nasıldır gibi konularda mutlaka bilgilendirin.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.