Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Bebeklerde Dudak Yarığı

Bebeklerde ortaya çıkan dudak yarığı ya da damak, anne adaylarının hamileliğinin ilk aylarında bebeğin gelişim aşamasında yüz bölgesindeki yapıların birleşmesindeki kusur sonucunda dudak yarığı meydana gelmektedir. Bebeklerde ortaya çıkan dudak yarığı en sık olarak dudak, sert damak ve yumuşak damak bölgesinde görülmektedir. Dudak ya da damak yarığı ayrı ayrı görülse de, aynı zamanda bir arada da görülmektedir. Dudak ya da damak yarığı rahatsızlığı, bebeğin anne rahmindeki gelişim süreci içerisinde ortaya çıkmaktadır. Bebeğin anne karnındaki sürecinde, anne adayının hamileliğinin beşinci ya da altıncı haftalarında bebeğin dudaklarının birleşmesi ortaya çıkmaktadır.

Anne adayının hamilelik süresi boyunca onuncu haftasında ise bebeğin damağı birleşir. Dudak ya da damakta ortaya çıkan yarığın oluşması durumu, her yeni doğan bebeğin yedi yüz ya da bin bebekten birinde meydana gelmektedir. Bebeklerde ortaya çıkma ihtimali olan yarık damağın tek başına oluşması çok sık görülen bir durum değildir. Yarık dudak ya da damağın ortaya çıkmasının kesin bir nedeni bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra genetik faktörler, çevresel bazı faktörler, anne adayının hamilelik sırasında annenin birtakım ilaçların kullanımı, anne adayının sahip olduğu hastalıklar, anne adayının hamilelik süresi boyunca sigara ya da alkol kullanması, infeksiyon, folik asit ya da B vitamini eksikliği gibi sebepler yarık dudak ya da damağın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yarık dudak ya da yarık damak rahatsızlığı şeklinde dünyaya gelen bebeklerin bir kısmında yarık dudak ya da yarık damat rahatsızlığının yanı sıra, aynı zamanda bebeklerin vücudunda doğumsal anormallik durumları görülebilir. Bu sebeple bebeklerde ortaya çıkan yarık dudak ya da yarık damak rahatsızlığı şeklinde doğan bebekler, doğduktan hemen sonra bu rahatsızlık nedeniyle ayrıntılı bir muayene olması gerekmektedir.

Bebeklerde Dudak Yarığı Nedir?

bebeklerde-dudak-yarigi-korkutmasin

Anne adayının hamilelik sürecinde bebeğin anne karnında yüzünün oluşma zamanında burun tabanı ile üst dudakların birleşememesi sonucunda ortaya çıkan rahatsızlığa dudak yarığı denir. Bebeklerin anne karnında hamilelik sürecinde ortaya çıkan bu anormal durum arkada ve ağız içerinde de devam etmesi durumunda bebeğin dudağında yarık meydana gelmektedir. Ağız yarığı rahatsızlığına tıp dilinde ve sağlık alanında kleft adı verilmektedir. Genel olarak yedi yüz elli bebek arasından birinde görülme ihtimali yüksek olan bir doğumsal anormali ortaya çıkmaktadır. Bebeklerde ortaya çıkan dudak yarığı tek taraflı olma ihtimali bulunmakta ya da iki taraflı da olma ihtimali olabilir. Bebeklerde bazen de dudak yarığı meydana gelmeden sadece damak yarığı ortaya çıkabilir. Anne adaylarının hamilelik sürecinde bebeğin yüzünün oluşmaya başladığı aylarda birtakım sebepler sonucu ortaya çıkan dudak yarığı hamilelik sürecinde bazen anlaşılabilir bir durum iken bazen de anlaşılamamaktadır. Anne adayının hamilelik sürecinde karnında yer alan bebeğin var olan birçok anormal durum ultrasonografi tetkiki ile anlaşılabiliyor ama dudak ya da damak yarıklarının sadece yüzde yirmi beşi ultrasonda fark edilebiliyor.

Bebeklerde Dudak Yarığı Neden Olur?

bebeklerde-dudak-yarigi-damak-yarigi

Bebeklerde ortaya çıkan dudak yarığı ya da damak yarığının neden oluştuğu, oluşum nedenleri ile ilgili çok ayrıntılı bir şekilde çalışmalar yapılmıştır. Dudak ya da damak yarığının ortaya çıkmasında hem genetik hem de çevresel faktörler oluşumunda çok büyük etkisi vardır. Dudak yarığının meydana gelmesinde genetik faktörlerin, tüm yarıklara göre yüzde beşi ya da onu etkili bir rol oynamaktadır. Dudak yarığının oluşum nedenleri arasında yer alan genetik faktörlerde, eğer bebeğin ailesinde yarık dudak ya da damak yarığı varsa bebekte de bu rahatsızlığın olma ihtimali çok yüksektir. Eğer anne adayı hamilelik sürecinin ilk üç ayında kızamıkçık enfeksiyonu geçirmiş ise bebekte dudak yarığı enfeksiyonunun oluşmasına sebep olmaktadır. Hamilelik sürecinde anne adayının sigara ya da alkol kullanımına devam etmesi sonucunda, birtakım vitaminlerin gerekli oranda olmaması sebebiyle bebekte dudak yarığının oluşmasında çok büyük bir etkisi bulunmaktadır. Sosyoekonomik düzeyin normal sınırların altında olan ülkelerde bebeklerde dudak yarığının oluşma ihtimali daha çok artmaktadır.

Bebeklerde görülen dudak yarığının ortaya çıkmasında anne ya da babanın herhangi bir suçu bulunmamaktadır. Eğer anne adayı hamilelik sürecinde tüm değerlerine dikkat ettiyse, alkol ve sigara tüketimi yapmadıysa, hamilelik süresince sakıncalı olabilecek herhangi bir şey yapmadıysa bu durumda anneyi suçlamak imkansızdır. Anne hamilelik süreci boyunca elinden gelen her değerin normal değerlerde olmasını sağlamış ve her davranışı olması gerektiği gibi yapmıştır, tüm bu uygulamaları dikkat etmiş anne adayının bebeğinde her şeye rağmen dudak yarığı ortaya çıkmış ise bu durumda anneyi suçlamak yanlıştır. Bebeğin dudak yarığı rahatsızlığına sahip olması durumunda anne ya da baba birbirlerini ve kendilerini suçlamaktadırlar. Bu durumda suçlama yapmak doğru bir yaklaşım değildir ve bebeğin dudak yarığı tedavisinde herhangi bir olumlu etkisi bulunmamaktadır. Bebeklerde ortaya çıkan dudak yarığı yüzde yirmi beş oranında, damak yarığı da yüzde yirmi beş oranında, dudak ve damak yarığının birlikte ortaya çıktıkları durum yüzde elli oranında bebeklerde görülmektedir.

Bebeklerde Dudak Yarığı Belirtisi Nelerdir?

Bebeklerde ortaya çıkan yarık dudak rahatsızlığının birtakım belirtileri görülmektedir. Bu belirtiler, bebeklerin yarık dudağın olması durumunda üst dudağında sadece bir girinti ile hafif bir şekilde oluşabilir. Yarık dudağın ortaya çıkması durumunda bebeğin üst dudağı burna biraz daha yaklaşır ve dudağın küçük bir kısmı burna doğru biraz yukarı kalkar. Bebeklerde ortaya çıkan tek taraflı yarık olan dudağın ve dudağın her iki yanından biri etkileniyorsa bu duruma ikili yarık dudak denir. Bebeklerde meydana gelen yarık dudak rahatsızlığı sabit olan dudak ağzının yalnızca bir bölümünü de etkileyebilir. Bebeklerde görülen dudak yarığının belirtileri arasında bebeklerin beslenme zorlukları yaşamaktadır.

Yarık dudak rahatsızlığına sahip olan bebekler yemek yerken daha çok zorlanırlar, çünkü dudak yarığında üst dudağın küçük bir kısmı burna doğru biraz kalktığı için dudak tam olarak kapanmaz, bu durum da yeme zorluğunun ortaya çıkmasına neden olur. Yarık dudak rahatsızlığına sahip olan bebeklerde konuşma aşamasında zorlanabilir, çünkü bu tür durumda bazı harfleri çıkarmak ya da kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz etmek zordur. Bu sebeple bebeklerin konuşma aşaması biraz daha gecikebilir. Yarık dudak rahatsızlığı olan bebeklerin bazı harfleri doğru çıkarmaları mümkün değildir. Doğru çıkarmakta zorlanacakları harfler p, b, t, d, k, g, f, v, s, z gibi harflerdir.

Bebeklerde Dudak Yarığı Tedavisi Nasıl Olur?

Bebeklerde birtakım genetik ya da çevresel faktörler nedeniyle ortaya çıkan dudak yarığının kalıcı olarak tedavi edilmesi günümüzde ilerlemiş olan tıp alanında mümkün olmaktadır. Bebeklerde ortaya çıkan dudak yarığının tedavi edilmesi için doktorlar tarafından belirlenen en uygun zaman ise bebeğin doğum sürecinin ardından hemen ilk üç ay sonrasıdır. Dudak yarığı tedavisinin yapılacağı yer, tam teşekküllü bir hastanenin ameliyathanesinde olmaktadır ve dudak yarığı ameliyatı genel anestezi uygulanarak yapılmaktadır.

Bebeklerde ortaya çıkan dudak yarığı ameliyatı genel olarak, normal şartlarda bir buçuk ya da en fazla iki saat sürmektedir. Dudak yarığı ameliyatı sırasında yarık şeklinde olan dudağın her iki tarafındaki deri, yarık hattı boyunca kesilmektedir. Dudak yarığı ameliyatında daha sonra dudaklarda bulunan kaslar ve burun kanatları normal şekline, yani pozisyonuna getirilir. Dudak yarığının ameliyatında, dudaklar normal şekline getirildikten sona dudağın dış kenarları tam simetrik olacak ve tam karşılıklı bir şekilde olacak biçimde birbirine yaklaştırılır. Bebeklerde ortaya çıkan dudak yarığı ameliyatındaki son aşamada dudak yarığı hem iç yüzeyde hem de dış yüzeyde dikiş atılarak, diş yarığı alanının tamamı dikişlerle kapatılır.

yarik-dudak-tedavisi

 

Dudaklara atılan dikişin ardından ameliyat sonlanır ve hasta ameliyattan sonra doktor kontrolünde bir ya da iki gün sonra hastaneden taburcu edilebilir. Burun da oluşabilecek birtakım şekil bozuklukları da bebeklerin ilerleyen zamanlarında, yani ilerleyen yaşlarında ameliyatla düzeltilmektedir. Dudak yarığı ameliyatı olan bebek ameliyat aşamasında ya da sonrasında birtakım huzursuzluklar yaşayabilir ve biraz acı ortaya çıkabilir. Bebeğin acıyı hissetmesi durumunda doktorun vermiş olduğu az bir doza sahip olan ilaçlarla acının sonlanması yapılması mümkündür. Dudak yarığı ameliyatı olan bebek ameliyat sonrasındaki ilk saatlerde sadece serum ile beslenmektedir, daha sonrasında bebek ağız yolu ile beslenmesi mümkün hale gelmektedir. Ameliyat bölgesi olan dudaklarda ameliyat sonrasında oluşabilecek biraz morarma, şişlik ya da sızıntı durumu olabilir.

Dudak yarığı ameliyatının sonrasında oluşabilecek olan sızıntının temizlenerek, yaranın temiz kalması sağlanması gerekmektedir. Ameliyat bölgesi olan dudaklarda ameliyat sonrasında mikrop kapma durumu yaşanabilir, bu tür durumların yaşanmaması için bebeğe antibiyotik tedavisi uygulanması gerekmektedir. Dudak yarığı ameliyatının ardından, dudağa atılmış olan dikişler ameliyat sonrasında altı ya da sekiz gün gibi bir sürenin doldurulmasının ardından dikişlerin alınması gerekir. Dudak yarığı ameliyatı olan bebeğin dudağına dokunmaması için bebeğin gözlem altına alınması gerekmektedir, ellerine eldiven giydirilebilir. Dudak yarığı ameliyatı olan bebeğin ameliyat sonrasında dudağında yer alan kırmızı renge sahip ve belirgin olan bir ameliyat izi oluşabilir, bu izin oluşması çok normaldir. Bebekte oluşan dudak yarığı ameliyatı sonrasında oluşan ameliyat izinin rengi gün geçtikçe azalacak ve belirginliği de zamanla azalacaktır, bir süre sonra ameliyat izi hiçbir şekilde belli olmayarak, yok olacaktır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.