Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

BÖBREK İLTİHABININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Böbrek iltihabı, böbreklerin içinde bulunan ince filtrelerin iltihaplanması sonucu gelişen bir hastalıktır. Böbreğin yapısında bulunan glomerüller, vücutta bulunan aşırı miktardaki sıvıyı atmaya ve kanın içinden zararlı atıkların uzaklaştırılmasını sağlamakta ve elektroliti sağlamaktadır. Nefrit ya da glumerüler nefrit olarak da bilinen böbrek iltihabı, aniden gelişerek akut hale gelebilmektedir. Böbrek iltihabı, kendiliğinden oluşmaktadır. Eğer, lupus ya da diyabet gibi diğer bazı hastalıklar da söz konusu ise, ikincil böbrek iltihabı olarak adlandırılmaktadır. Bu hastalık, tedavi edilmez ise direkt olarak böbreklere zarar verebilmekte ve ciddi sorunlara yol açabilmektedir.

Oluşum Nedenleri

Böbreklerin iltihaplanmasına birçok durum sebep olabilmektedir. Fakat, genetiksel özelliklere bağlı olarak gelişebilen böbrek iltihaplanmasının nedeni bazen saptanamamaktadır. Böbrek iltihabının oluşmasına; enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi hastalıkları, vaskülit, böbreklerin yara olması, diyabetik böbrek hastalıkları ve yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları sebep olmaktadır.

Enfeksiyonlar; boğaz enfeksiyonları, bakteriyel endokardit (kalp iç zarı iltihabı) ve viral enfeksiyonlardır.

Bağışıklık sistemi hastalıkları; Lupus hastalığı, Goodpasture sendromu ve IgA nefropatisi gibi hastalıklardır.

Böbrek iltihabının oluşumuna neden olan vaskülit sorunları ise; poliarteritis ve Wegener granülomatozu gibi sorunlardır.

Boğaz enfeksiyonları: Boğaz enfeksiyonları ya da nadiren olsa da bazı cilt enfeksiyonları (iltihaplı isilik) böbrek enfeksiyonunun oluşmasına neden olabilmektedir. Çocuklarda boğaz enfeksiyonları yaşanması durumu yetişkinlerden daha fazladır. Bu durum, böbrek iltihaplanması oluşumunun çocuklarda daha hızlı olabileceğini göstermektedir.

Bakteriyel endokardit: Bakteriler bazen, kan içinde ve kalp odacıkları içinde yayılabilmektedir. Bu durumda kalp kapakçıklarında enfeksiyon oluşabilmektedir. Böylece kalp sağlığı risk altına girmektedir. Kalp kapakçıklarında meydana gelen bu iltihaplanma ile böbrek iltihabının oluşması arasında bir bağlantı vardır. Fakat bu bağlantının esas nedeni henüz tam olarak bilinmemektedir.

Viral enfeksiyonlar: HIV, Hepatit B ve hepatit C gibi viral enfeksiyonlar, böbrek iltihaplanmasının oluşmasına neden olabilmektedir.

Lupus: Kronik bir bağışıklık sistemi hastalığı olan lupus hastalığının hem cilt, eklemler, kalp, akciğerler ve kan hücreleri üzerinde hem de böbrekler üzerinde olumsuz etkileri bulunmaktadır. Bundan dolayı lupus, böbrek iltihaplanmasına sebep olabilmektedir.

Goodpasture sendrom: Çok nadir olarak gözlenen ve akciğerleri etkileyen bu hastalık, akciğerlerde kanamaya neden olduğu gibi, böbreklerde iltihap oluşmasına da neden olabilmektedir.

IgA nefropatisi: İdrardaki kanın devir daimi ile karakterize olan bu hastalık, böbreklerde immunoglobulin A (IgA) adı verilen bir tür protein birikmesine sebep olur. Bundan dolayı bu hastalık, yıllar süren bir süreç sonunda, böbrek iltihaplanmasına sebep olmaktadır.

Poliarteritis: Bu hastalık, vücutta bulunan birçok orta ve küçük yapılı kan damarlarını etkilemektedir. Bu damarlar, kalp, bağırsak ve böbrekler içinde bulunan kan damarlarıdır. Bundan dolayı, poliarteritis hastalığı, böbrek iltihaplanmasına neden olabilmektedir.

Wegener granulomatosis: Bir tür vaskülit etkisi gösteren bu hastalık da, üst solunum yolları, akciğerler ve böbrekler içindeki küçük-orta kan damarlarını etkilemektedir. Bundan dolayı bu hastalık da, böbrek iltihaplanmasına neden olabilmektedir.

Yüksek tansiyon: Yüksek tansiyon, böbreklere zarar vererek, fonksiyonlarını yapamamasına neden olmaktadır. Bundan dolayı yüksek tansiyon böbrek iltihabına neden olabilmektedir.

Diyabetik böbrek hastalıkları: Bu hastalığın gelişmesi yıllar aldığı için, kontrol altına tutulabilir. Ama eğer kontrol altına alınmaz ise, böbrek iltihabının oluşmasına neden olabilmektedir.

Böbrek İltihabının Belirtileri

Böbrek iltihabının belirtileri, akut ya da kronik olup olmamasına bağlı olarak değişebilmektedir. İlk bulgu, rutin olarak yapılan idrar tahlilleri yolu ile tespit edilmektedir. Ama buna ek olarak böbrek iltihabının belirtileri şu şekildedir;

 • Pembe ya da kola renginde idrar,
 • Köpüklü idrar,
 • Yüksek tansiyon,
 • Ödem oluşumu,
 • Halsizlik ve yorgunluk.

1.İdrarda Renk Değişimi

Medical examination of urine in a plastic glass

Böbrek iltihaplanmasının bir belirtisi olarak, idrarda renk değişimi yaşanmaktadır. Bu renk değişimi genellikle pembe ya da kola renginde olmaktadır. İdrardaki bu renk değişiminin sebebi ise, idrar içinde birikmiş olan kırmızı kan hücreleridir. Hematüri adı verilen bu durum, idrar içinde çok fazla miktarda kan birikmesinden kaynaklanmaktadır. Böbrek iltihabı, böbreklerin emilim fonksiyonunu olumsuz etkilediği için, absorbe edilemeyen kan, direkt olarak idrara aktarılmaktadır. Böylece idrar rengi değişmektedir.

2.İdrarda Köpüklenme

urinetestprostatecancerdiagnosis

İdrarda köpüklenme yaşanmasının nedeni, idrarın aşırı miktarda protein depolamasından kaynaklanmaktadır. Proteinüri adı verilen bu sorun, genellikle böbrek iltihaplanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Böbreklerin, iltihaplanma sonucu, fonksiyonlarını kaybederek, yeteri kadar protein emilimi yapamaması sonucu, proteinlerin büyük kısmı idrara aktarılır ve böylece idrarda yığılma olur.

3.Yüksek Tansiyon

Doctor/nurse checking blood pressure with sphygmomanometer gauge in focus.

Böbrek iltihabı yüksek tansiyona yol açmasının yanı sıra, böbreklerin görevini yerine getirmesini önleyerek, böbreklere zarar vermektedir. Bu durum, böbreklerin sodyum kullanmasına yol açmaktadır.

4.Ödem

dislocated-ankle-4

Sıvı birikmesine bağlı olarak vücutta gelişen bir durum olan ödem; böbrek iltihaplanması yaşanması halinde, özellikle yüz, eller, ayaklar ve karında belirgin şekilde şişkinlikler ve ödemler oluşmaktadır. Vücutta gelişen bu ödemlerin sebebi, iltihaplanma nedeni ile görevini yapamayan ve emilimini sağlayamayan böbreklerdeki sorundur.

5.Halsizlik ve Bitkinlik

maladie-fatigue-chronique

Hemen her hastalıkta olduğu gibi, böbrek iltihabı hastalığında da halsizlik ve bitkinlik yaşanmaktadır. Fakat böbrek iltihabında yaşanan halsizlik, kansızlıktan ya da böbrek yetmezliğinden dolayı kaynaklanmaktadır.

Komplikasyonlar

Böbrek iltihaplanması böbreklere zarar vererek, filtreleme yeteneğinin kaybolmasına sebep olmaktadır. Sonuç olarak, vücudumuzda çok aşırı ve tehlikeli boyutlarda, sıvı, elektrolitler ve atık maddeler birikmektedir. Bundan dolayı vücutta bazı komplikasyonlar gelişmektedir. Böbrek iltihaplanmasının komplikasyonları şu şekildedir;

 • Akut böbrek yetmezliği,
 • Kronik böbrek hastalıkları,
 • Yüksek tansiyon,
 • Nefrotik sendrom.

Tanı ve Analizler

Bazı özel belirti ve semptomlar, böbrek iltihabının tanısının yapılmasına yardımcı olmaktadır. Zaten, idrarda gözlenen anormalliklerin devam ediyor olması, doktora bir tanı koyabilmesi adına yardımcı olacaktır. Fakat yine de, doktorun bazı test ve tahlilleri yaptırması daha kesin sonuçlar verecektir. Böbrek iltihabının tanısının konulabilmesi için yapılan test ve analizler şu şekildedir;

İdrar tahlili: İdrar tahlili sonucunda, kırmızı kan hücrelerinin idrarda birikmesi ve kırmızı hücre dökümlerinden kaynaklanan, idrarda renk değişimi gözlenir. İdrar tahlili yardımı ile idrardaki beyaz kan hücreleri ve idrardaki protein miktarı da tespit edilebilmektedir. Böbrek iltihaplanmasının oluşması durumunda ise, idrarda çok fazla miktarda kırmızı kan hücresi ve protein birikmesinden dolayı, idrar renk değiştirmektedir. Bundan dolayı idrar tahlili tanı koyulabilmesi açıdan önemlidir.

Kan tahlili: Böbrek iltihabından dolayı böbrekler zarar görmekte ve filtreleme görevini yerine getirememektedir. Bunun sonucunda böbreklerde aşırı miktarda atık madde birikmektedir. Bundan dolayı yapılan kan tahlilinin sonucunda, kanda üre azot ve kreatin miktarı fazla çıkmaktadır.

Görüntülü test: Eğer doktor herhangi bir hasar belirtisi tespit ederse, böbreklerin görüntülenmesini isteyebilir. Röntgen cihazı, ultrason ya da bilgisayarlı tomografi (BT) taraması yardımı ile böbrekleri daha ayrıntılı bir şekilde inceleyebilir.

Böbrek biyopsisi: Eğer prosedür gereği doktor gerekli görürse böbrek dokusundan bir parça örnek almak isteyebilir. Fakat biyopsi yöntemi tanı konulabilmesi için her zaman gerekli olacaktır. Bundan dolayı doktor, böbrek dokusundan küçük bir parça alır ve laboratuvara göndererek inceletir.

Tedavi ve İlaçlar

Böbrek iltihabının tedavisi bazı durumlara bağlı olarak yapılmaktadır. Bu durumlar;

 • Eğer hastalığın akut ya da kronik formu söz konusu ise,
 • Eğer hastanın yüksek tansiyon problemi var ise,
 • Hastalığın altında yatan nedenler dikkate alınarak,
 • Hastalığın belirti ve semptomlarının şiddetine göre değişen tedavi yöntemleridir.

Fakat böbrek iltihabının tedavisinde esas amaç, böbreklerin hasara uğramadan iyileşmesini sağlamaktır.

Yüksek tansiyon problemi olanlarda böbrek iltihabı tedavisi: Tansiyonu kontrol altında tutmak böbreklerin sağlığı açısından çok önemlidir. Tansiyon değerleri dengelendiği zaman doktor reçeteli bazı ilaçları tedavide kullanabilmektedir. Yani yüksek tansiyonu olan böbrek iltihabı hastaları tedavi edilmeden önce, tansiyon değerlerinin düşmesi gerekmektedir. Daha sonradan şu ilaçlar tedavide kullanılmaktadır;

 • Diüretikler,
 • Anjiotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri,
 • Anjiyotensin II reseptör blokerleri.

Böbrek iltihabının altında yatan hastalıkların tedavisi: Bu hastalıklar belirlendikten sonra bazı ilaçlar ile tedavi uygulanabilmektedir. Bu tedavi yöntemler şöyledir;

Strep boğaz enfeksiyonu ya da diğer bakteriyel enfeksiyonlar: Tedavi genellikle semptomlara odaklanarak uygulanmaktadır. Doktor, uygun bir reçeteli antibiyotik ilaç ile tedaviye başlayabilir.

Lupus ya da vaskülit: Doktorlar sıklıkla, iltihabı kontrol etmek için bağışıklık bastırıcı ilaçlar ve kortikosteroid ilaçları kullanmaktadır.

IgA nefropati: Bazı durumlarda, balık yağı takviyesi ve bazı bağışıklık bastırıcı ilaçlar bu sorunu tedavi edebilmektedir.

Alınacak Önlemler

Aslında böbrek iltihabını önlemenin bir yolu yoktur, fakat bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Bu önlemler şu şekildedir;

 • Boğaz enfeksiyonu ya da iltihaplı isilik durumu söz konusu ise, bir an önce tedavisini yapmak ve bu gibi enfeksiyonlu hastalıklardan korunmak,
 • Yüksek tansiyonu kontrol altına almak,
 • Kan şekerini kontrol etmek ve diyabetik nefropati oluşumunu önlemek,
 • Sigara ve alkolden uzak durmak,
 • Tuz kullanımını azaltmak,
 • Çok fazla miktarda protein ve potasyum tüketiminden sakınmak,
 • Kiloya dikkat etmek.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.