Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Çift Görme

Aslında çift görme, tek başına bir hastalık değil, gözle ilgili herhangi bir hastalığın belirtisi ya da sonucudur. Sadece gözle ilgili değil, beyinle ya da başka pek çok sistemik organla ilgili bir hastalığın da habercisi olabilir. Çift görme, tek başına ortaya çıkan bir şikayet olabileceği gibi, ona eşlik eden başka şikayetlerle birlikte de olabilir. İşaret ettiği hastalığa bağlı olarak zaman içinde gelişebilir ya da aniden ortaya çıkabilir. Her ne sebeple olursa olsun hafife alınmamalı, sebebi mutlaka araştırılmalıdır.

Çift Görme (Diplopi) Nedir?

Sağlıklı bir göz herhangi bir cisme odaklandığında, cismin görüntüsü sırasıyla; kornea, aqueous humor (aköz humör), göz merceği ve vitreustan geçerek, retina, makula ve makula merkezine düşer. Işığın kırıldığı kornea, aqueous humor, göz merceği ve vitreusun merkezlerini birleştiren doğruya “optik eksen” denir ve göz bebeğinin tam ortasından geçer. Makula merkezi (fovea) ile odaklanan objeyi birleştiren doğru ise, “görme ekseni” olarak adlandırılır. Sağlıklı bir görüntü için, optik eksenle görme ekseni arasında “alfa açısı” denen, 5 derecelik bir açı olması gerekir. Gözlerdeki sinir veya adalelerden birine ait bir sorun nedeniyle bir gözün diğerine göre ekseninden sapması sonucu, iki gözün bir arada (birbirine paralel) odaklanamaması ve gözlerden beyne giden imajların birbirinden farklı olması durumunda, tek bir nesne iki görüntü olarak algılanır. Çift görme olarak adlandırılan bu durum, pek çok sistemik ya da nörolojik  hastalık sebebiyle meydana gelmiş olabilir.

Çift Görme Sebepleri

Çift görme göz kaslarında, göz kaslarına giden sinirlerde veya beyindeki bir hastalık sonucunda oluşabilir. Nörolojik hastalıklar, diyabet (şeker hastalığı), hipertansiyon, multipl skleroz, tiroid hastalıkları ve tümörleri, myastenia gravis, beyin damar tıkanıklıkları, kafa içi basıncını arttıran hastalıklar, beyin tümörleri, psödo tümör serebri en sık rastlanan nedenler arasındadır. Çift görme şikayeti, iki gözle birden bakıldığında ortaya çıkıyorsa nörolojik bir hastalık düşündürür ve vakit geçirmeden bir sağlık kurumuna başvurmak gerekir. Eğer çift görme şikayeti gözlerden biri kapatılıp diğeriyle bakıldığında  varsa, göze ait bir problem ya da psikolojik sebeplerden kaynaklanıyor olmalıdır. Çift görme şikayetinde, oluşan çift görüntünün üst üste mi yoksa yan yana mı olduğu sorusunun cevabı da, etkilenen kası ya da siniri işaret etmesi bakımından önemlidir. Çift görme belirtisi veren başlıca hastalıklar;

 • Damarların genişlemesine ya da bir tümör sebebiyle basınç altında olmasına bağlı olarak, sinirlerin ezilmesi,
 • Enfeksiyon ya da kimi ateşli hastalıklar sebebiyle sinirlerin iltihaplanması,
 • Kaslar ve sinirler arası iletişim ağında meydana gelen sorunlar,
 • Beyin sapındaki damarlarda meydana gelen kanamalar ya da tıkanmalar,
 • Diyabet gibi metabolizma hastalıklarının yol açtığı sinir zedelenmeleri ve hipotiroit gibi hastalıklar sırasında oluşabilecek kas iltihaplanmaları olarak sayılabilir.

Çift görme şikayetine başka belirtiler de eşlik ediyor olabilir. Eğer çift görmeyle birlikte baş ağrısı şikayeti de varsa, hekime başvurmak için hiç vakit kaybetmemek gerekir.

Çift Görme Teşhis ve Tedavisi

Çift görme şikayeti olan hastalar nöroloji ve göz hastalıkları uzmanının beraber çalışmasıyla değerlendirilir. Önce hastanın şikayetiyle ilgili hikayesi alınır. Çift görmenin;

 • Sürekli mi yoksa geçici bir süreyle mi meydana geldiği,
 • Tek gözde (monoküler) mi, yoksa iki gözle (binoküler) birden bakıldığında mı,
 • Yakına bakarken mi yoksa uzağa bakarken mi,
 • Gözü sağa-sola ya da yukarı-aşağı hareket ettirirken, hangi yöne bakarken mi meydana geldiği,
 • Görüntülerin önlü-arkalı mı (horizontal) yoksa yan yana mı (vertikal) mı belirdiği sorulmalıdır.

Hastanı hikayesi, çift görme şikayetinin sebebini koymayı büyük ölçüde kolaylaştırır. Ardından fiziki muayene yapılır. Bu muayenede;

 • Hasta düz bir şekilde karşıya bakarken, göz bebeklerinde eğrilik olup olmadığı,
 • Göz küresinin hareketlerinde, herhangi bir yöne doğru kısıtlılık olup olmadığı,
 • Örtme testi ile, bir göz kapatılıp açıldığı zaman kayma olup olmadığına,
 • Alternan örtme testi ile, iki gözün aynı anda görmesine engel olacak şekilde, her iki gözün sırayla örtülüp açıldığı zaman kayma olup olmadığına bakılır.

Hastanın hikayesinden ve fizik muayeneden yeterince veri elde edilemediği durumlarda, MR, Tiroid testleri, EMG gibi tetkikler yapılır. MR görüntülemesi, hemen hemen her vakada ilk yapılması gereken incelemedir. Bazı durumlarda ilaçlı MR incelemesi gerekir. MR sonucunda çift görme sebebi ortaya çıkmazsa tiroid testleri, EMG, kas enzimlerinin incelenmesi ve MR venografi tetkikleri yapılır. Tüm bu testler sonucu hala çift görmeye sebep olan hastalığın teşhis edilemediği durumlarda, bel suyu incelemesi önerilir. Bu inceleme sayesinde kafa içi basıncı ile birlikte bel suyunda mevcut hücre sayısı ve protein miktarı ölçülerek olası başka hastalıklar hakkında önemli bulgular elde edilir.

Tedavi altta yatan hastalığa göre planlanır. Sebep olan hastalık tedavi edildiğinde çift görme şikayeti de ortadan kalkar. Çift görme sorunu tek göz ile bakıldığında ortaya çıkıyorsa, nadir de olsa mercek kayması ya da kornea tabakasına ait genetik hastalıklar akla gelir.

 • Tedavinin amacı, çift görmeye neden olan  hastalığı tedavi etmektir. Bu nedenle mutlaka hekime gidilerek çift görme ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmeli ve olası nedenler araştırılmalıdır.
 • Kas veya sinir tutulumu söz konusu ise manye­tik rezonans (MR) inceleme veya bilgisayarlı to­mografi gibi görüntüleme tetkikleri ile ne­den araştırılmalıdır. Bir grup hastada ne­den bulunamayabilir.
 • Göz sinirlerini besle­yen damarların tıkanmasına bağlı çift gör­melerde 6 hafta ile 3 ay içinde iyileşme beklenir. Bu süreç içinde, çift görmeyi en­gellemek için hastaya tek gözünü kapatabilir ya da botoks enjeksiyonu  uygulanabilir.
 • Gözlerden birinde, sinir felcine bağlı olarak kalıcı hareket bozukluğu varsa, örneğin sağ göz dışarı doğru hareket ediyor ama içeri hareket edemiyorsa; dışarı hareket etmesini sağlayan kasa botoks enjeksiyonu yapılarak, bu kasın hareketi sınırlandırılır ve gözün merkezde kalması sağlanır. Fakat bu geçici bir çözümdür. Hemen hemen 3 ayda bir enjeksiyon uygulamasının yinelenmesi gerekir. Klasik şaşılık ameliyatı da bu durumdaki hastalarda uygulanan bir tedavi yöntemidir. Bu ameliyatlarda da gözü tam olarak merkeze almak mümkün olmaz. Bu ameliyatlardan sonra da, botoks tedavisine devam edilmesi gerekebilir.
 • Travma sonrası oluşan hasarlar sebebiyle de çift görme şikayeti ortaya çıkabilir. Bu durumda hastanın ameliyat olması gerekiyorsa, yaraların iyileşmesi için en az 6 ay beklemek gerekir. Bu süre zarfında hastanın çift görme problemini ortadan kaldırmak için, özel prizmalı gözlükler kullanılır.

Her ne şekilde olursa olsun çift görme, normal bir durum değildir. Kesinlikle hafife alınmamalı ve mutlaka sebebi araştırılmalıdır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.