Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Cinsel Şiddet

Genel Bakış

Cinsel şiddet dünyanın her yerinde meydana geliyor. Çoğu ülkede bu problem için çok az araştırma yapılsa da, bazı ülkelerden ulaşılabilir veriler şunu gösteriyor ki; her dört kadından biri ilişkide olduğu partneri tarafından cinsel şiddeti tecrübe ediyor, ergenlik çağındaki her üç kızdan biri ise ilk cinsel ilişkilerini zor kullanılarak tecrübe ediyor.

Cinsel şiddet fiziksel ve ruhsal sağlıkta büyük bir etkiye sahip. Fiziksel sakatlığa sebep vermesiyle birlikte, birçok cinsel ve üreme ile ilgili sağlık problemlerinin riskini -hem aniden hem de uzun süren dönemde- arttırıyor. Cinsel şiddetin ruhsal sağlığa etkisi fiziksel etkiler kadar ciddi olup, etkileri fiziksel etkiler ile aynı eşitlikte sürebiliyor. Cinsel şiddetin sonunda meydana gelen ölüm; intihar, HIV enfeksiyonu ya da cinayet sebebiyle olabiliyor. Cinsel şiddet ayrıca toplum sağlığını da büyük bir ölçüde etkileyebilir; bireyler sonuç olarak aile ya da diğer kişiler tarafından lekelenmiş olarak görülebilip bazen sürgün daha edilebiliyor.

Zorlayarak yapılan seksten suçlu -altında yatan amaç genellikle kurban üzerinde güç ve baskınlık ortaya çıkarabilmek- cinsel tatmin sağlayabilir. Çoğu kez evli olan erkekler karılarını cinsel ilişkiye zorlama hakkına sahip olduğunu çünkü evli olmanın bu hakkı onlara verdiğini düşünüyor.

Savaşlarda meydana gelen kadın ve erkeklerin tecavüzü; savaşların silahı olarak, düşmana saldırı şekli olarak, zaferin simgesi olarak ve tutsak edilmiş erkek ve kadınları aşağılamak amacıyla yapılıyor. Tecavüz ayrıca kadınların sosyal ve ahlaksal kuralları çiğnediği düşünülerek de (örneğin toplum içinde zina yapmak ya da sarhoş olmak) yapılıyor. Kadın ve erkekler aynı zamanda polis sorgulamasında ya da hapishanede de tecavüze uğrayabiliyor.

Cinsel şiddet her iki cins için yapılabilse de bu yazıda genellikle kadınlara ve genç kızlara karşı yapılan cinsel şiddet üzerinde duracağız.

Fiziksel Kuvvet

Cinsel Şiddetin Tanımı Nasıl Yapılır?

Ev ve iş yeri de dahil olmak üzere herhangi bir yerde, kurbanla ilişkisi ne olursa olsun; bir insanın cinselliğine hedef olarak rıza dışında yapılan hareketler, istenmeyen cinsel yorumlar ve avanslar, cinsel ilişkiyi zorla elde etme amacıyla yapılan davranışlar, zorla cinsel ilişkiye giriş cinsel şiddet olarak tanımlanır.

Zorlama bütün kuvvet çeşitlerini kapsar. Fiziksel kuvvetten öte, psikolojik olarak göz dağı vermek, şantaj ya da diğer tehditler (örneğin fiziksel olarak zarar verme tehditi, bir işten kovma ya da işi vermeme tehditi) de zorlama sayılabilir. Ayrıca kişi rıza verecek durumda (örneğin sarhoş, baygın, uyuşturucu tribinde ya da durumu anlayamayacak derecede zihinsel yetersizlik) olmayabilir.

Cinsel şiddet tecavüzü (çok hafif derecede fiziksel kuvvet kullanarak zorlama ile; penis, diğer vücut organları ya da objeler ile vulva ya da anüsün penetre edilmesi) içerir. Buna girişime kalkışmak da tecavüz girişimi olarak adlandırılır. İki kişi ya da daha fazla insanın bir insana tecavüz etmesi toplu tecavüzdür.

Cinsel Şiddetin Formları ve Bağlamları

Geniş aralıklardaki cinsel şiddet eylemi farklı şartlar ve ortamları içerebilir. Cinsel şiddet içeren bazı örnekler:

 •  Evlilik ya da romantik ilişkilerdeki tecavüz
 •  Yabancılar tarafından yapılan tecavüz
 •  Silahlı çatışma durumlarında yapılan sistematik tecavüz
 •  İstenmeyen cinsel avans ve tacizler, iyilik karşılığında seks talep etmek de bunu içerir.
 •  Fiziksel ve ruhsal olarak engelli insanlara yapılan cinsel suistimal
 •  Çocuklara yapılan cinsel suistimal
 •  Zorlanarak yapılan evlilik ve beraberlikler, çocukların evlenmesi de bunu içerir.
 • Cinsel yolla taşınan hastalıkların engellenmesi için kullanılan doğum kontrolü ve diğer korunma yollarını kullanma hakkının reddedilmesi.
 • Zorla yaptırılan kürtaj
 • Kadın cinsel organını sakatlama ve bakirelik için mecburi araştırma yapmak da dahil olmak üzere kadının cinsel bütünlüğüne yapılan şiddet eylemleri.
 • İnsanları cinsel sömürü amacıyla zorla fahişeliğe zorlama ve ticaretini yapma

Cinsel sömürü için yapılan insan ticaretinin evrensel olarak kabul edilen bir tanımı yok. Kadınların ülkeler arasında ve ülkeler içinde organize yapılarla seks için çalıştırılması cinsel sömürü için insan ticaretine giriyor. Bu yapılar kadınları fiziksel zorlama, aldatma ve zorunlu borç ile bağlama yöntemi kullanıyor. Bu bağlamda kandırılan kadın veya çocuklar genelde ev veya hizmet endüstrisi olarak iş sözü verilerek kandırılıyor ama bunun yerine pasaport ve kimlikleri el konularak genelevlere gönderiliyorlar. Belki dövülüyor ya da kilitleniyorlar ve özgürlüklerini, seyahat ve vize masraflarını fuhuş ile karşılamaya zorlanıyorlar.

Hapishanede cinsel şiddet

Yetişkin ve Küçük Yaştaki Erkeklere Uygulanan Cinsel Şiddet

Yetişkin ve küçük yaştaki erkeklere uygulanan cinsel şiddet önemli bir sorun. Çocukluk zamanlarındaki cinsel suistimal hariç erkeklere yapılan cinsel şiddetler detaylı olarak araştırılmıyor. Ev, iş yeri, okul, sokaklar, askerlik, savaş sırası, hapishane, polis sorgulaması olmak üzere çeşitli ortamlarda yetişkin ve küçük yaştaki erkeklere tecavüz ve diğer tarzda cinsel şiddet uygulanabiliyor. Hapishanelerde yapılan zoraki seks, oda arkadaşları arasında saygı hiyerarşisi ve disiplinini belirleyebiliyor. Hastane görevlileri, polisler ve askerler tarafından uygulanan cinsel şiddet çoğu ülkede rapor edilmiş bir gerçek. Bu tarz şiddet mahkumların bir eğlence çeşidi olarak birbirleriyle cinsel ilişkiye girmeye zorlamayı ya da hastane görevlilerinin emir vererek görevlilerle seks yapılmasını içerebilir.

Cinsel Şiddet için Risk Faktörleri Nelerdir?

Kadınların savunmasızlığını arttıran faktörler

Dünya etrafında en yaygın olan cinsel şiddet türü yakın bir partner -evli ya da aynı ortamda yaşanılan yakın biri olabilir- tarafından  gerçekleştirilen cinsel şiddettir. Cinsel şiddeti etkileyen diğer faktörler ise şunlardır: [Yanlarına kısa açıklamalar yapılabilir.]

 • Genç olmak: Genç kadınlar yaşlı kadınlara göre daha fazla tecavüz riskine sahip. Şili, Malezya, Meksika, Papua Yeni Gine, Peru ve Amerika devletlerindeki adalet sistemi ve tecavüz krizi merkezlerinden alınan verilere göre tecavüze uğrayanların %30 ila %60 arası 15 yaşından küçük.
 • Uyuşturucu ya da alkol tüketmek: Alkol ya da uyuşturucu kullanmak kadınların kendilerini korumasını ve uyarı işaretlerini görmelerini zorlaştırıyor. Alkol içmek ayrıca potansiyel olarak suçlularla karşılaşma şansını da arttırıyor.
 • Önceden tecavüze veya cinsel istismara uğramak: Bir araştırmaya göre 18 yaşından önce tecavüze uğramış kadınlar yetişkin olduklarında çocuk ya da ergenken tecavüze uğramamış kadınlara göre iki kat tecavüze uğruyor.(%18.3’e %8.7)
 • Fazla sayıda cinsel partnere sahip olmak
 • Seks işinde olmak
 • Fakirlik: Fakir kadın ve kızlar durumları daha iyi olanlara göre daha fazla tecavüz riski ile karşı karşıyalar. Fakir kadınların çocukları, çocuklar okulda olmadığı zamanlarda onları gözleyemiyor çünkü işte çalışmak zorunda oluyorlar.

Cinsel Şiddeti Etkileyen Faktörlerden biri Ataerkillik

Erkeklerin Tecavüz Suçunu İşleme Riskini Arttıran Faktörler:

Bireysel Faktörler:

 • Alkol ve uyuşturucu kullanımı
 • Güç uygulanan seks fantezileri, cinsel şiddete karşı destekleyici inançlar
 • Antisosyal ve dürtüsel eğilimler
 • Kişilikdışı seks tercihi
 • Kadınlara karşı düşmanlık
 • Çocukken yaşanılan cinsel istismar
 • Küçükken aile şiddetine tanık olmak

İlişki Faktörleri

 • Cinsel olarak suçlu ve agresif olan insanlarla ilişkide olmak
 • Fiziksel şiddet ve düşük gelirle şekillenmiş aile ortamı
 • Güçlü ataerkil ilişkiler ya d aile ortamları
 • Duygusal olarak destek vermeyen aile ortamı
 • Aile onurunun kurbanın sağlık ve güvenliğinden daha önemli görülmesi

Çevre Faktörleri

 • Yoksulluk, erkek kimliğinin bunalımı
 • İş edinme olanaklarının eksikliği
 • Polis ve adalet sisteminden gelen kurumsal destek eksiği
 • Toplumdaki cinsel saldırılara genel olarak tolerans gösterilmesi
 • Cinsel şiddet suçlularına karşı zayıf toplum yaptırımları

Sosyal Faktörler

 • Cinsel şiddeti destekleyen sosyal normlar
 • Erkeğin üstünlüğünü ve cinsel yetkiler vermeyi kabul eden sosyal normlar
 • Cinsel şiddetle alakalı yasa ve politikaların zayıf olması
 • Cinsiyet eşitliği ile ilgili yasaların ve politikaların zayıf olması
 • Yüksek suç oranı ve şiddetin diğer formlarının yüksek olması

Çocuk istismarı

Cinsel Şiddet Hakkında Gerçekler

Gerçek: Muhtemelen cinsel olarak saldırıya uğramış birini tanıyorsunuz

 • Seksüel şiddet bütün cinsiyetleri, yaşları, ırkları, dinleri, gelir seviyelerini, yetenekleri, meslekleri, etnikleri, cinsel eğilimleri etkiliyor. Buna rağmen sosyal eşitsizlikler riski yükseltebiliyor.
 • 18 yaşındaki her 4 kızdan 1’i ve her 6 erkekten biri cinsel olarak saldırıya uğruyor.
 • 6 kadından 1’i hayatının bir döneminde girişime kalkılmış ya da tamamlanmış tecavüzü deneyimliyor. Bunlardan yarısı 18 yaşından önce, %22’si ise 12 yaşından önce gerçekleşiyor.
 • 33 adamdan 1’i yaşamı boyunca girişime kalkılmış ya da tamamlanmış tecavüzü yaşıyor. Bunların %75’i 18 yaşından önce %48’i ise 12 yaşından önce gerçekleşiyor.

Gerçek: Kurbanlar genellikle saldırganlarını tanıyor

 • Cinsel olarak saldırıya uğramış insanlar genellikle saldırganı tanıyor. Bu saldırganlar, arkadaş, sınıf arkadaşı, komşu, iş arkadaşı ya da akraba olabiliyor.
 • Yetişkinlerin %73’ü saldırganı tanıyor, %38’i saldırganın arkadaşı, %28 saldırganın romantik partneri, %7 ise saldırganın akrabası.
 • Çocuk kurbanların %90’ı saldırı gerçekleşmeden önce saldırganı tanımış oluyor. Cinsel saldırıların %40’ı kurbanın evinde, %20’si ise bir akrabanın, arkadaşın, komşunun ya da akrabanın evinde oluyor.

Gerçek: Kurbanlar cinsel saldırıda hiç bir zaman hatalı değildir

 • Kişinin ne giydiği ya da nasıl davrandığı fark etmez, kimse tecavüz edilmeyi istemez.
 • Cinsel saldırıda bulunan insanlar sık sık kuvvet, tehdit kullanıp kurbanı sakatlayabiliyor.
 • Kurbanın sakatlık yaşamaması rıza gösterdiği anlamına gelmez.

Gerçek: Tecavüz en az rapor edilen ve ispat edilebilen şiddet suçu

Kurbanların başlarına ne geldiklerini rapor etmemelerinin birçok sebebi var. Bunlardan bazıları şunlar:

 • İnanılmama endişeleri
 • Saldırganın kendisine geri döneceği korkusu
 • Embarrassment or shame
 • Mahcubiyet ve utanç
 • Diğerlerine söylememe baskısı yapılması
 • Kanun yaptırımına güvensizlik
 • Yeterli kanıt olmadığına dair inanç
 • Saldırganı koruma isteği
  Tecavüzü ya da cinsel saldırıyı rapor eden çoğu kurban tutuklama ya da hüküm olmadığını görüyor.

Gerçek: Cinsel şiddet engellenebilir

 • Destekleyici ilişki ve davranışlarla aile ve arkadaşlarına model ol
 • Kurbanlar için ayağa kalk ve onlara inan
 • Zararlı yorumlara ve şiddet eylemlerine denk geldiğinde sesini yüksel
 • İş yerinde ve okul sistemlerinde cinsel şiddeti durduracak politikalar üret ve kurbanlara yardım et
 • Cinsel şiddet hakkında etkinlikler düzenleyerek farkındalık yarat

Sonuç

Cinsel şiddet dünyanın her tarafında milyonları etkileyen yaygın ve ciddi bir problem. Buna neden olan birçok sosyal, kültürel ve ekonomik nedenler var. Cinsel şiddetin kalbi ise kadınlara karşı yapılan cinsiyet eşitsizliği.

Pek çok ülkede cinsel şiddet hakkında veri eksikliği var ve cinsel şiddetin bütün bileşenlerini kapsayacak şekilde yapılan araştırmalara büyük ihtiyaçlar var.

Profesyonel sağlık görevlileri cinsel saldırı kurbanını desteklemekte -psikolojik ve tedavisel olarak- ve dava için kanıtlar toplamakta önemli rollere sahip. Sağlık personellerinin iyi eğitimli ve yargı sistemiyle iyi entegre oldukları ülkelerde sağlık sektörleri oldukça etkili. Sonuç olarak hükümetin ve sivil toplum kuruluşlarının sağlam bir şekilde bu konuyu ele alıp dahil olması gerekmekte. Sektörlerin koordine olmuş şekilde tepki vermeleri cinsel şiddeti sona erdirmek için gerekli.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.