Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğü

Bazı çocuklarda ortaya çıkan sık rastlanan durumlardan bir tanesi de disleksi adı verilen öğrenme bozukluğudur. Disleksi adı verilen öğrenme bozukluğuna sahip olan çocuklarda asıl sorun gelişim geriliği değildir ve disleksi rahatsızlığı, gelişim geriliği ile karıştırılmamalıdır. İkisi farklı bir anlamı vardır ve ikisi de farklı özellikleri bulunan rahatsızlıklardır. Disleksi rahatsızlığında genellikle çocuklar her şeyi unutur ya da yabancı bir dil öğrenilen derslerde sıkıntı yaşadıkları bilinmektedir. Disleksi rahatsızlığı olan çocuklar genellikle hızlı konuşurlar ve bu durum muhatap olduğu kişi tarafından çok net bir şekilde anlaşılamaz. Disleksi rahatsızlığına sahip olan çocuklarda beyninin sol ön lobunu kullanmakta zorluk yaşarlar, çünkü sol ön lobu daha az çalışır. Normal insanlarda okuma, yazma ve anlama gibi yetenekler için insanlar beyninin sol ön lobunu daha çok kullanırlar. Ama disleksi rahatsızlığına sahip olan çocukların beyninin sol ön lobunu kullanmaları daha zor bir hale gelmektedir.

Disleksi rahatsızlığı olan çocukların sayısal zekaları daha üst seviyelerde bulunmaktadır. Disleksi hastalığı olan çocuklar eğitim süreleri boyunca sayısal derslerde daha yeteneklidir ve bu derslerde daha çok başarıya sahip olurlar. Çocuklarda disleksi rahatsızlığına sahip olanların sayısal yetenekleri ve zekası çok yüksektir. Buna rağmen sözel olan derslerden çok hoşlanmazlar ve sözel derslerde, konularda yetenekli değildirler. Daha çok sayısal dersler ya da sayısal konularda yetenekleri olduğu için sözel dersleri sevmezler ve sözel derslerde başarılı değildirler. Disleksi rahatsızlığı olan çocuklar, zeka geriliğine sahip olan çocuklardan çok farklıdır ve bu iki rahatsızlık birbirine karıştırılmamalıdır. Çünkü iki rahatsızlık birbirinden farklı özelliklere sahiptir. Disleksi rahatsızlığına sahip olan çocukların sözel yetenekleri düşük ya da geri değildir. Bu düşüncenin aksine sayısal yeteneği çok fazla olmasıyla birlikte sözel yetenekleri de çok yüksektir. Normal bir insanda olması gereken hayal gücünün çok daha fazlasına ve en az iki katı daha fazla bir hayal gücüne sahiptirler.

09

Disleksi rahatsızlığını yaşana çocuklar genellikle kitap okumayı sevmezler, kitap okumak sözel bir yetenek olduğu için kitap okumayı çok sevmezler. Bazı disleksi rahatsızlığına sahip olan çocuklar bir kitabı anlamak için kitabı beş ya da altı kere okumaları gerekmektedir. Bu hastalığa sahip olan çocuklar çok üstün bir zekaya sahip olan ya da bazıları gibi dahi olan çocuklardır. Mesela, disleksi rahatsızlığı olan bireylerden bazıları şunlardır, Albert Einstein, Walt Disney, Leonardo Da Vinci, Bill Gates gibi ünlü isimlerden birkaçıdır. Disleksi rahatsızlığını ilk bulan ve ilk bulgular elde eden 1896 yılında bir İngiliz doktor olan W.Pringle Morgan adlı bir doktordur. Doktor W.Pringle Morgan tarafından disleksi rahatsızlığıyla ilgili ilk bilgileri bulmuştur ve bulduğu disleksi rahatsızlığıyla ilgili bilgiler bir gazetede yayınlandı. Doktor W.Pringle Morgan makalesinde on dört yaşındaki bir erkek çocuğu ile ilgili bulgular elde etmiştir. On dört yaşında olan bu çocuğun disleksi rahatsızlığı bulunmaktadır ve çocuk her zaman akıllı, çok zeki birtakım davranışlar içerisindedir. Doktor yaşıt olduğu diğer çocuklara göre birtakım oyunları daha hızlı kavradığını, daha hızlı öğrendiğini ve diğer yaşıtlarına göre eksik ya da geri olan hiçbir yönünün olmadığını gözlemlemiştir.

Arkadaşlarıyla arasındaki tek fark okuyamamasıydı. 1896 yıllarında çocuğun okuyamamasının nedeni olarak görme sisteminde bir sorun olduğu düşünülüyordu. Çünkü disleksi rahatsızlığına sahip olan çocukların özelliklerinden biri de harflerin ya da kelimelerin karıştırılması, tersten algılanmasıdır. Bu nedenle disleksi rahatsızlığına sahip olan çocuklar kitap okumayı sevmezler. Daha sonraki yıllarda yapılan ayrıntılı araştırmalara göre, disleksinin görme sistemi ile hiçbir ilgisinin olmadığı kanıtlanmıştır ve dileksi rahatsızlığının görme sistemiyle bağlantılı olmadığı sadece dil sistemiyle ilgili bir sıkıntı olduğu kanıtlanmıştır.

Çocuklarda Öğrenme Bozukluğu Nedir?

Dileksi rahatsızlığı olan çocuklarda okuma, yazma, akıl yürütme, konuşma ya da sözel yeteneklerinin kazanılması ve kullanılmasını konusunda güçlük çıkaran ve çocuğu zorlayan bir rahatsızlık olduğu bilinmektedir. Disleksi rahatsızlığına sahip olan çocuklar ilkokula başladıkları zaman zihinsel gelişiminin sol ön lobu çok fazla çalışmadığı için okuma ve yazma yeteneklerini kullanmada zorlanırlar. Çünkü kitap okumak istediklerinde harfleri ya da kelimeleri farklı görür ve farklı algılarlar, mesela kelimeleri tersten bir şekilde algılamaktadırlar. Bu nedenle kitap okumayı sevmezler, beyinlerinin sol ön lobu ile yapılabilecek hiçbir eylemi sevmezler, çünkü zorlanırlar. Bu durum onlarda zeka geriliği olduğunu göstermez, sadece beyninin sol ön lobunu kullanılarak yapılan eylem ya da davranışları sevmezler ve bu konuda yeteneklerini gösteremezler.

ogrenme-guclugu-1200x480

Disleksi rahatsızlığına sahip olan bireyler arasında dahi denilebilecek sanatçılar, iş adamları yetişmiştir. Disleksi rahatsızlığa sahip olan çocuklar da genellikle dikkat bozukluğu durumu da görülmektedir. Bu sebeple çocuklara özel bir uzman ya da bir doktorun ilgilenmesi, ona çeşitli eğitim sistemi uygulamaları gerekmektedir. Disleksi rahatsızlığı bulunan çocuklar sınav sorularını hızlı bir şekilde okuyamazlar ve bu nedenle hızlı da cevap yazamazlar, bu tür çocuklara sözel bir sınavın uygulanması ya da test yöntemi ile sınav uygulanması daha doğru olacaktır.

Çocuklarda Öğrenme Bozukluğu Neden Olur?

Çocuklarda ya da yetişkinlerde görülen öğrenme güçlüğü rahatsızlığı, bireylerin hayatını zorlaştıran durumlardan bir tanesi olarak görülmektedir. Öğrenme güçlüğü rahatsızlığı yaşayan çocukların aileleri daha önce bu durumu fark edip, tedaviye ne kadar erken başlarlarsa o kadar hızlı yol kat edilebilir. Öğrenme güçlüğü rahatsızlığına sahip olan çocukların karşılaşacakları zorlukları bilerek bu durumla baş etme çözümlerini bilmeleri gerekmektedir. Kitap okuma konusunda zorlanan çocuklar ısrarla kitap okumaya gayret etmeleri gerekmektedir, çok sıkıldıkları zamanlar da aileleri çocuklarına kitap okuyarak, kitabı sevdirme konusunda yardımcı olabilirler. Sözlü ve yazılı yeteneklerini kullanamayan ve birtakım alanlarda anlamayı engelleyen bir süreç olduğu bilinmektedir. Öğrenme bozukluğu olan çocukların ya da yetişkinlerin en çok zorlandığı konu okumadır ve okuma konusunda yüzde seksen gibi yüksek bir oranda bir zorluk yaşarlar. Çocuğunuz okuma konusunda sıkıldığı zaman onu okumaya daha çok yaklaştırın ve okuma konusunda yardımcı olun. Çocuğunuzun zorluk yaşadığı konularda bir doktora ya da bir uzmana danışarak çocuğunuza yaklaşımda bulunmanız gerekmektedir.

Öğrenme güçlüğü rahatsızlığının kesin bir nedeni bulunmamaktadır fakat doktorlar tarafından öğrenme bozukluğu rahatsızlığı araştırılmaktadır. Genel bir görüşe göre, öğrenme bozukluğu genetik etkenler ya da çevresel etmenlere göre belirlenen biyolojik temele dayandırılan bir işlevsel rahatsızlık olarak görülmektedir. Bu işlevsel rahatsızlık okuma, yazma, konuşma ya da sözel yetenekler için gerekli görülen bilişsel işlevlerin gelişmesinde gecikmeye ya da zorlanmaya neden olmaktadır. Annenin doğum öncesinde, yani hamilelik sürecinde yetersiz beslenme, kullandığı ilaçlar, doğum sırasında oluşan zorluklar ya da doğumdan sonra oksijensiz kalma gibi sebepler öğrenme güçlüğünün temelini oluşturmaktadır.

Çocuklarda Öğrenme Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Çocukların ilkokul öncesinde öğrenme bozukluğu yaşamalarının birtakım belirtileri bulunmaktadır, bu belirtiler, çocuğun konuşmasının gecikmesi ya da diğer konuşma bozuklukları, yani kelimeleri doğru telaffuz edememesi, kelime hazinesinin yetersiz olması ve bunun yavaş gelişmesi, herhangi bir konuda bir şey anlatırken zorlanması, az konuşması, kavramları anlamada zorlanması, birtakım zıt kavramları öğrenmede gecikmesi, mesela küçük- büyük, üst- alt, iç- dış, önce- sonra gibi kavramları karıştırmasıdır. İlkokula başlayan öğrenme bozukluğu yaşayan çocuklarda belirtiler daha farklı olarak görülmektedir. Birçok alanda zeki olarak görülmektedirler ama bazı derslerde sorun yaşayabilirler. Başarı durumları sabit değildir, genellikle değişkendir. Bazı derslerde daimi bir başarıyı sürdüremezler, bazen başarısızlık da yaşayabilirler.

Öğrenme bozukluğu rahatsızlığına sahip olan çocuklar birinci sınıfta okumada, yazmada ve bazen de kendilerini ifade etmede zorlanırlar, gecikme yaşarlar. Okuma ve yazmaları hız olarak diğer çocuklara göre daha geride yer almaktadır. Bazı harfleri çıkarmada çok zorlanır, harfin şekli ile harfin sesini birleştiremez, kelimeyi hecelerken ya da harflere ayırırken çok zorlanır, herhangi biri okuduğu zaman daha iyi anlarlar. Öğrenme bozukluğu rahatsızlığına sahip olan çocuklar birçok harfi, sayıyı ya da kelimeyi ters yazarak, karıştırırlar. Mesela çok kelimesini koç olarak yazar ve okurlar, aynı şekilde ev- ve kelimeleri gibi.

istock_000003621931medium

Bu tür rahatsızlığa sebep olan çocuklar büyük-küçük harfler, noktalama, yazı yazarken kelimeler arasında boşluk bırakmama ya da bir kelimeyi hecelerine ayrılmadan birkaç parçaya bölme gibi hatalar yaparlar. Diğer arkadaşlarına göre yazıları daha az okunaklı ve daha az özenlidir. Yavaş yazarlar, tahtada yazılan herhangi bir yazıyı defterine yazarken yavaştırlar ve zorlanırlar. Öğrenme bozukluğu olan çocuklar sayı ve matematik sembolleri öğrenirken zorlanırlar ve güçlük çekerler. Çarpım tablosunu öğrenmede ya da ezberlemede çok zorlanırlar. Dört işlem yaparken yavaş yaparlar, öğretmenin sormuş olduğu matematik problemini çözme aşamasında hangi işlemi yapacaklarına karar veremezler. Sağ – sol, doğu- batı, kuzey- güney gibi zıt anlamlı ve aynı zamanda yönleri belirlemede kullanılan kelimeleri öğrenmekte çok zorlanırlar. Bazı zaman kavramları olan, dün, bugün, yarın, ay, yıl, mevsim gibi kelimeleri çok karıştırırlar.

Aynı şekilde saati öğrenirken de çok güçlük çekerler. Haftanın yedi gününü, ayları, mevsimleri doğru sayabilirler fakat hangi aydan sonra ne gelir gibi bir soruyu yanıtlamakta zorlanırlar. Birtakım oyunları oynarken güçlük çekebilirler, mesela top oynama, ip atlama gibi oyunları tam olarak oynayamazlar, ayakkabılarını bağlamada çok yetenekli değildirler. Aynı zamanda sakarlık gibi bir durum da mevcuttur.

Çocuklarda Öğrenme Bozukluğu Tedavisi

Öğrenme bozukluğu rahatsızlığı olan çocuklarda bu durum daima devam etmektedir, tamamen geçme gibi bir çözümü yoktur. Öğrenme bozukluğu tedavisi bir psikoeğitimdir. Bu tedavi normal okullarda verilen eğitimden tamamen farklı uygulamalar içermektedir. Öğrenme bozukluğu rahatsızlığı olan çocuk hem kendi okuluna giderek hem de özel tedavi merkezlerine giderek özel bir eğitimle tedavi olabilir. Öğrenme bozukluğu rahatsızlığı yaşayan çocukların gelişimini zorlaştıran psikolojik sürecin belirlenerek, uygun bir tedavi yöntemi ile düzeltilmesi gerekmektedir. Bu tedavi sürecinde görsel, işitsel, dokunma gibi algıların ya da yeteneklerin düzeltilmesine yardımcı olunması gerekmektedir. aynı zamanda çocuğun farkındalığının artması yönündeki dinleme, konuşma, okuma ve yazma gibi yeteneklerin gelişiminin desteklenmesi gerekmektedir. Öğrenme bozukluğunu ortadan kaldırmasına yardımcı olacak herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.