Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Enfeksiyon Tedavisi, Nasıl Geçer?

Hastane Enfeksiyonları

Hastane enfeksiyonları, hastane ve diğer sağlık kuruluşlarında oluşan enfeksiyon tipidir. Nozokomyal yani hastane enfeksiyonları olarak sınıflandırılabilmesi için hasta, enfeksiyondan farklı diğer nedenler ile hastaneye kabul edilmiş olmalıdır. Ayrıca birey, aktif ya da kuluçka enfeksiyon işaretleri göstermiş olmamalıdır. Bu enfeksiyonlar;

 • Hastaneye giriş yaptıktan en fazla 48 saat sonra,
 • Taburcu olduktan en fazla 3 gün sonra,
 • Cerrahi müdahale sonrası 30 güne kadar,
 • Bireyin bir sağlık kuruluşuna enfeksiyon harici bir nedenden dolayı kabul edildiğinde meydana gelir.

Amerika B.D’de her 100 hastadan yaklaşık olarak 9-10’u nozokomyal enfeksiyona yakalanmaktadır.

Hastane Enfeksiyonları Türleri

İdrar yolu enfeksiyonları en yaygın hastane enfeksiyonlarından biridir. Cerrahi alan enfeksiyonları, kan dolaşımı enfeksiyonları ve pnömoni diğer yaygın enfeksiyon türleridir.

İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonları, bireyin idrar sistemindeki herhangi bir parçada bulunan enfeksiyondur. Bireyin böbrekleri, üreterler, mesanesi ve üretrası bu sistemin parçalarıdır. Kadınlar, erkeklere göre özellikle yüksek risk altındadırlar. Enfeksiyon bireyin mesanesini sınırlandırarak acı ve endişeye sebep olur. Ayrıca, enfeksiyonun ciddi sonuçlarından biri, enfeksiyonun böbreklere yayılmasıdır.

İdrar Yolu Enfeksiyonu Semptomları

İdrar yolu enfeksiyonları genelde işaret ya da semptomlara neden olmaz. Oluşabilecek işaret ve semptomlar şu şekildedir;

 • Şiddetli ve sürekli idrara çıkma isteği
 • İdrar yapma sırasında yanma hissi
 • Sık idrara çıkma ancak az miktarda idrar boşaltımı
 • Bulanık görünen idrar
 • İdrarın, kırmızı, parlak pembe ya da kola renkli olarak görünmesi-idrarda kan olduğunun işareti
 • İdrarın çok kokulu olması
 • Kadınlarda pelvik ağrı- özellikle pelvisin merkezinde ve kasık kemiğini alanı çevresinde.

İdrar Yolu Enfeksiyonları Nedenleri

İdrar yolu enfeksiyonları, bir bakterinin üretra boyunca giriş yapması ve mesanede çoğalmasından dolayı meydana gelir. İdrar sistemi her ne kadar bu tarz mikroskopik istilacıları uzak tutmak için dizayn edilmiş olsa bile, bu koruyucular bazen başarısız olurlar. Bu durum meydana geldiğinde, bakteri idrar yolunda bir enfeksiyon meydana getirir ve büyür.

En yaygın idrar yolu enfeksiyonları- özellikle kadınlarda- şöyledir;

 • Mesane Enfeksiyonları
 • Üretra Enfeksiyonları

İdrar Yolu Enfeksiyonları Tedavisi

İdrar yolu enfeksiyonlarının ilk tedavi yöntemi genelde antibiyotiklerdir. Bu durum, bireyin sağlık durumuna göre ve ürinde bulunan bakterinin türüne göre değişir. Tedavi için genellikle antibiyotik ilaçları reçetelenir. Hastalığın semptomları tedaviden birkaç gün sonra gitse bile, antibiyotik tedavisine devam edilmelidir.

Background from colored pills, tablets and capsules

Eğer hasta sık enfeksiyona yakalanıyorsa, doktor daha belirgin bir tedavi önerebilir.

 • Başlangıçta ilk altı ay için ya da daha uzun bir süre için düşük dozda antibiyotikler
 • Bireysel teşhis ve tedavi (Eğer doktorla iletişim halinde iseniz)
 • Eğer enfeksiyon cinsel aktivitelerle ilgili ise, cinsel birleşme sonrası tek doz antibiyotik
 • Eğer birey menopoz sonrasında ise, vajinal estrojen terapisi kullanılır.

Eğer enfeksiyon çok şiddetliyse, hastanede damar içi antibiyotik tedavisi kullanılır.

Mesane Enfeksiyonu ve Nedenleri

Mesane enfeksiyonu, yaygın olarak kistler ya da mesanede oluşan bir iltihap sonucu meydana gelir. Mesane iltihapları kadınlara göre erkeklerde daha az rastlanır. Ancak, bu duruma karşın, erkeklerde daha ciddi durumlara neden olurlar. Bu durumlardan bazıları prostatta genişleme ya da idrar yollarında tümör oluşumudur. Bunun yanında mesane enfeksiyonları böbrek enfeksiyonlarına hatta kalıcı böbrek hasarlarına neden olabilirler.

Yaşlı insanlarda mesane enfeksiyonlarının teşhisi oldukça zordur. Semptomlar daha az spesifik ve daha çok yaşlılıkla alakalı olduklarından tanı konulması zordur. Mesane enfeksiyonlarının çoğu gutta yaşayan bir bakteri nedeniyle oluşur. Bazende seks sonrası kadınlarda mesane enfeksiyonları oluşabilir.

Mesane Enfeksiyonları Semptomları

 • İdrar yapılması sırasında yanma hissi. Bu mesane enfeksiyonlarının en yaygın işaretidir.
 • İdrara sıklıkla çıkma isteği
 • Kötü kokulu şiddetli idrar
 • Mesane spazmı
 • Yaşlılarda, uyuşukluk ya da zihinsel karışıklık
 • Daha şiddetli vakalarda, bu semptomların yanı sıra, ateş ve titreme, karın ağrısı ya da idrarda kan görülmesi durumları da meydana gelebilir.

Mesane Enfeksiyonlarının Tedavisi

1.Evde Tedavi

su-içme-sıvı-tüketimi

Hafif şiddetteki mesane enfeksiyonları, evde hazırlanan birkaç müdahale ile giderilebilir. Örneğin, bol sıvı tüketimi. Ancak yine de bir sağlık kuruluşuna görünmekte fayda olacaktır.

2.İlaç Tedavisi

Chickens-treated-with-antibiotics-will-be-worth-less-professor-says-McDonald-s-move-is-game-changing-for-entire-animal-protein-industry_strict_xxl

Mesane enfeksiyonlarının genel tedavisinde antibiyotikler kullanılır. Birçok vaka birkaç gün ilaç kullanımı sonrası tedavi edilebilmektedir.

Akciğer Enfeksiyonu/Zatürre

Zatürre, bir ya da her iki akciğerde de görülen bir enfeksiyondur. Bu hastalık, mantar, bakteri ya da virüs nedenli olabilir. Zatürre, akciğerlerdeki hava kesecikleri ya da alveollerde iltihaba neden olur. Alveol sıvı ve irin ile dolması ile birey nefes almakta zorlanır.

Zatürre Semptomları

Bakteriyel zatürrenin genel semptomları hızlı gelişir ve şu şekildedir;

 • Göğüs acısı
 • Titreme
 • Ateş
 • Kuru öksürük
 • Hırıltı
 • Kas ağrıları
 • Bulantı
 • Kusma
 • Hızlı soluma
 • Hızlı kalp atışları
 • Nefes almada zorlanma gibi semptomlar zatürrenin belirtilerindendir.

Zatürre Tedavisi

Zatürrenin şiddetine göre olabileceği gibi, hangi tip zatürre olduğu da tedavi türünün seçilmesinde önem arz etmektedir. Birçok vakada olduğu gibi, zatürre evde tedavi edilebilir bir hastalıktır.

1.Genel Tedavi

antibiotics6

Doktorun önermiş olduğu ilaçlar ile tedavi ve bunların yanı sıra tedavi sonrası bakıma da katılım genel tedavinin içeriğini oluşturur.

2.Bakteriyel Zatürre Tedavisi

Antibiotics

Bu tip zatürrenin tedavisinde antibiyotik kullanılır. Antibiyotikler direkt olarak alınırlar. Eğer zatürre tam olarak tedavi edilmeden antibiyotik kullanımı bırakılırsa zatürre geri döner. Birçok insan birkaç günlük tedavi sonrası iyileşmektedir.

3.Virüs Nedenli Zatürre Tedavisi

Stribild_bottle_Dutch_labeling

Eğer virüs nedenli zatürre oluşmuş ise antibiyotikler kullanışsız olur. Bunun dışında, belirli antivirüs olarak kullanılan ilaçlar bu durumu tedavi edebilir. Bir ile üç hafta içinde semptomlar gidecektir.

Bakteriyel Eklem Enfeksiyonu

Bakteriyel eklem iltihabı, eklemlerde oluşan ciddi ve acılı bir enfeksiyondur. Bu durum ayrıca, septik artrit olarak da bilinmektedir. Bakteri bireyin eklemlerine geçer ve hızlı kıkırdak bozukluğu ve kemik hasarına neden olur. Bu durum acıya, şişliğe, kızarıklığa ve hareket kaybına yol açar.

Birey erken ilaç tedavisi ile genellikle tam olarak iyileşir. Ancak erken tedavi yapılmazsa, bu durum kalıcı eklem bozukluklarına ve hatta septik şoka yol açabilir.

Bakteriyel Eklem İltihabı Nedenleri

Bakteriyel eklem iltihabına neden olan bakteri, bireye;

 • Deri
 • Gözler
 • Kulaklar
 • Ağız
 • Burun gibi yollarla girebilir.

Bakteriyel Eklem İltihabı Semptomları

Bireyin eklemlerinde enfeksiyona neden olan bakteri türü semptomları belirler. Bakteriyel eklem iltihabının genel semptomları hızlı bir şekilde meydana gelir. Bunlar;

 • Yüksek vücut ısısı
 • Eklemlerde ağrı
 • Şişlik ve kızarıklık
 • Eklemler üzerindeki deride sıcaklık
 • İştahsızlık
 • Yorgunluk
 • Yüksek kalp atışı gibi semptomlar meydana gelebilir.

Genellikle çocuklarda, bakteriyel eklem ağrıları, kalçada ve omuzlarda oluşur. Yetişkinler ise, kollarında, ayaklarında ve özellikle de dizlerinde eklem ağrılarının oluşmasına meyillidirler. Sırt, kafa ve boyun daha nadirdir.

Bakteriyel Eklem İltihabı Tedavisi

1.İlaç Tedavisi (Antibiyotik)

Pills3

Doktorlar, eğer bireyde görülen iltihap tipi bakteriyel ise antibiyotik önerecektir. Bu antibiyotiklerin kullanımı çok önemlidir. Bu ilaçlar direkt olarak bireyin kan dolaşımına karışır. Antibiyotik tedavisi oral yolla verilir ve 2 ile 6 hafta arasında, bakterinin türüne göre değişir.

2.Artroskopi Tedavisi

03-left-hip-arthroscopy

Doktor, eklem etrafındaki sıvıyı boşaltabilir. Bu, zararlı bakterilerin elimine edilmesini ve baskının azalmasına yardımcı olur. Bu prosedür için artroskopi yaygındır. Bu işlem sıvının elimine edilmesinin bir diğer yoludur.

3.Fiziksel Terapi Tedavisi

jane-stops-lymphoedema-therapist-image

Bunun dışında doktor, fiziksel terapi ya da rehabilitasyon ile tedaviyi deneyebilir. Eklemlerin egzersizlerle hareket ettirilmesi eklemlerdeki sertliği ve zayıflığın engellenmesine yardımcı olur. Ve kan akışını sağlayarak iyileşmeye yardımcı olur.

Böbrek Enfeksiyonu/Pyelonefrit

Böbrek enfeksiyonu, bir ya da her iki böbrekte meydana gelen enfeksiyondur. Herhangi bir birey bu tip enfeksiyonları kapabilir ancak daha çok kadınlarda ve normal olmayan böbreğe sahip insanlarda yaygındır. İnsanlar iki tane böbreğe sahiptir. Bu böbrekler, su ve atıkların filtrelenmesini sağlar ve idrara dönüştürülmesini sağlar. İdrar, bireyin mesanesinde saklanır. Ve ardından bireyin üretrası boyunca vücuttan dışarı atılır.

Böbrek Enfeksiyonunun Semptomları

Akut böbrek enfeksiyonunun semptomları birkaç gün ya da saat gibi hızlı bir sürede gelişir. Bunlar;

 • Sırtın alt kısımlarında, karında ağrı
 • Ateş
 • Titreme ve üşüme
 • Zayıflık hissi
 • Hasta hissetme ve kusma
 • İshal gibi semptomlar gözlemlenir.

Böbrek Enfeksiyonunun Tedavisi

1.İlaç Tedavisi

Medicine concept. Spilled pills from prescription bottle. 3d

Ağrıların azaltılması için ağrı kesiciler kullanılır. Doktor eğer böbrek enfeksiyonundan şüpheleniyorsa, antibiyotik önerecektir. Hastalığın tam olarak iyileştirilmesi için antibiyotiklerin tam olarak kullanılması şarttır. İlaç kullanımından itibaren bir gün gibi bir sürede semptomlar iyileşmeye başlar.

2.Hastane Tedavisi

KID Bristol photo 4

Eğer aşağıdaki durumlar var ise, hastanede tedaviye gereksinim duyabilirsiniz. Bunlar;

 • Hamilelik
 • Sıvıların ya da ilaçları tutmakta zorluk çekme
 • Dehidrasyon
 • Antibiyotik tedavisi ile tedavi edilemediyse
 • Komplikasyonların gelişme göstermesi riski gibi durumlar hastanede tedaviyi gerektirebilir.

3.Cerrahi Müdahale

pharmacistss

Cerrahi müdahale gereksinimi, eğer üreterde ya da böbreklerde bir engel (böbrek taşı gibi) var ise tercih edilir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.