Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

ENFEKSİYONUN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Enfeksiyon oluşumu, bakteri, virüs, mantar ya da parazit gibi organizmaların vücuda girmesi ve yerleşmesi sonucu meydana gelmektedir. Vücutta enfeksiyon oluştuğu zaman, doğal olarak enfeksiyonlu hastalıklarda gelişmeye başlar. Birçok organizma vücudumuzda yaşamaktadır. Bu organizmalar normalde zararsızdır ve hatta faydalı olanları dahi vardır. Fakat bulundukları bazı koşullar nedeni ile bazı organizmalar hastalık oluşumuna yol açabilmektedir.

Bazı enfeksiyonlu hastalıklar kişiden kişiye geçebildiği gibi bazı diğer enfeksiyonlar ise, böcek ısırması ya da hayvan ısırması sonucu insanlara geçebilmektedir. Bazı, gıdalar ve içme sularından dolayı da enfeksiyon bulaşması ihtimali vardır. Ayrıca, bulunulan çevrede bir enfeksiyon gelişmesinden dolayı da, enfeksiyon bulaşabilmektedir.

Genellikle tedavisi mümkün olan enfeksiyon tabanlı hastalıklar, bazen hayati tehlike oluşturabilmektedir. Birçok enfeksiyon hastalığı, örneğin; kızamık ve suçiçeği gibi, aşı yolu ile önlenebilmektedir.

Oluşum Nedenleri

Enfeksiyonlar bir takım sebeplerden dolayı oluşabilmektedir. Bu faktörler şu şekildedir;

 • Bakteriler,
 • Virüsler,
 • Mantarlar,
 • Parazitler.

Bakteriler: Bakteriler tek hücreli organizmalardır ve hastalık oluşumlarının sorumlusu canlılardır. Bakteriler enfeksiyon oluşturarak, strep boğaz ağrısı, idrar yolları enfeksiyonu ve tüberküloz gibi hastalıkların oluşmasına neden olurlar.

Virüsler: Virüsler bakterilerden çok daha küçük olmalarına rağmen, çok fazla sayıda hastalığın oluşmasına neden olmaktadırlar. Virüslerin enfeksiyon oluşturarak meydana getirdiği yaygın olarak bilinen en tehlikeli hastalık AIDS hastalığıdır.

Mantarlar: Birçok cilt hastalığının oluşmasına sebep olan enfeksiyonların kaynağı mantarlardır. Saçkıran ve ayak mantarı gibi hastalıkların nedeni mantarlı enfeksiyondur. Diğer bazı mantarlar ise, akciğer ve sinir sistemine bulaşarak birtakım hastalıklara yol açmaktadır.

Parazitler: Sivrisineklerin ısırması sonucu oluşan sıtma hastalığına oldukça küçük bir parazit neden olmaktadır. Diğer bazı parazitler ise, hayvan dışkısından insanlara bulaşmaktadır.

Ayrıca diğer bazı faktörler de enfeksiyon oluşmasına sebep olmaktadır. Bu faktörler şu şekildedir;

 • Direkt olarak temas,
 • Dolaylı yoldan temas,
 • Böcek ısırması,
 • Kirlenmiş gıdalar.

1.Direkt Temas

Enfeksiyon tabanlı hastalıkların en kolay bulaşma şekli dokunma ve temastır. Genellikle, enfeksiyonlu bir hayvan ya da insana temas yolu bulaşma ihtimali yüksektir. Enfeksiyon, direkt temas yolu ile şu şekillerde bulaşabilmektedir;

 • İnsandan insana,
 • Hayvandan insana,
 • Anneden, henüz doğmamış olan bebeğe.

İnsandan insana: Enfeksiyonların en yaygın olarak bulaşma şeklidir. Buna göre, bakteri, virüs ya da diğer mikropların sebep olduğu enfeksiyonlu bir kişiden, diğer kişiye sadece temas yoluyla bile enfeksiyon geçebilmektedir. Enfeksiyonlu hastanın öksürmesi ya da öpmesi yolu ile virüs ya da bakteriler bulaşabilmektedir.

Bu gibi bazı mikroplar, herhangi bir vücut sıvısı yoluyla, cinsel ilişki sırasında ya da kan nakli yoluyla da bulaşabilmektedir. Bu şekilde temas yolu ile enfeksiyon bulaşması halinde, kişide herhangi bir belirti görülmeyebilir fakat bu kişi artık bir taşıyıcı olmuş olabilir.

Hayvanlardan insanlara: Enfeksiyonlu bir hayvan tarafından ısırılmak ya da tırmalanmak yolu ile enfeksiyon size de bulaşacak ve sizi hasta edecektir. Evcil hayvanlarda dahi yaşanan bu durum, aşırı yoğun koşullarda gerçekleşmiş ise hayati tehlike oluşturabilmektedir. Bundan dolayı özellikle hayvansal atıkların taşınması çok tehlikeli olabilmektedir.

Anneden fetusa: Hamile bir kadının enfeksiyonlu bir hastalık geçirmesi halinde, bebeği de bu hastalıktan nasibini alacaktır. Bazı mikroplar doğrudan plasentaya geçebilmektedir ya da bazen de birtakım mikroplar doğum sırasında vajinadan bebeğe geçebilmektedir.

2.Dolaylı Yoldan Temas

Enfeksiyon oluşumuna neden olan mikroorganizmalar, dolaylı yoldan bulaşabilmektedir. Birçok mikrop, masa üzeri, kapı kulpu ve musluk kolu gibi nesneler yoluyla da geçmektedir. Bu durumda, enfeksiyonlu birinin daha önceden temas etmiş olduğu nesneye dokunmanız yoluyla, o kişinin enfeksiyonu size de geçecektir. Enfeksiyon bulaşmış olan nesneye dokunduktan sonra, gözlere, burna ya da ağza dokunmak, çok risklidir. Bundan dolayı elleri sık sık yıkamak çok önemli bir koruyucu önlemdir.

3.Böcek Isırması

Bazı mikroplar böceklerin onları taşıması ile varlığını sürdürmektedir. Sivrisinek, pire, bit ya da kene gibi böcekler mikroplara karşı ev sahipliği yapmaktadır. Dolayısı ile böcekler birer taşıyıcı görevi yapmaktadır. Sıtma, böcek ısırması enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen hastalıklara en güzel örnektir.

4.Kirlenmiş Gıdalar

Enfeksiyona sebep olan bir diğer faktör ise, hijyenik olmayan gıdalar ve içme sularıdır. Örneğin, E. Coli adı verilen bir bakteri bazı gıdalarda mevcut olarak bulunmaktadır. Bu gıda maddeleri, az pişmiş hamburger ya da pastörize edilmemiş olan meyve suları gibi besin kaynaklarıdır.

Enfeksiyonun Belirtileri

Enfeksiyonun belirtileri, enfeksiyona sebep olan organizmaya bağlı olarak çok çeşitlilik göstermektedir. Fakat, sıklıkla görülen enfeksiyon semptomu ateş ve halsizliktir. Ayrıca, bazı enfeksiyon semptomları çok hafif seyrederek evde tedavi edilebilirken, bazı enfeksiyonlar ise şiddetli semptomlar gösterir ve tedavisi ancak hastanede yapılabilir.

Enfeksiyonun en yaygın görülen belirtileri şu şekildedir;

 • Ateş,
 • İshal,
 • Halsizlik,
 • Kas ağrıları.

Bunların dışında eğer;

 • Nefes almada güçlük,
 • Bir hayvan tarafından ısırılma,
 • Bir haftadan fazla süre ile devam eden öksürük,
 • Şiddetli baş ağrısı ve şiddetli ateş,
 • Döküntü ve kaşıntı,
 • Görme problemleri,
 • Anlaşılamayan ateşlenme gibi bazı durumlar yaşanıyorsa hemen bir doktora gitmekte fayda olacaktır.

1.Ateş

fever

Virüs, bakteri, mantar ya da parazitlerin sebep olduğu enfeksiyonlar, bazen şiddetli bazen de hafif ateşlenmelere sebep olabilmektedir. Vücuda dışarıdaki etkenler yolu ile giriş yapan mikroplara karşı vücut kendini savunur. Bu savunma sırasında ise vücut ısısında belli bir artış yaşanmaktadır. Çünkü kanda bulunan birtakım özel hücreler bu yabancı mikroorganizmalara karşı bir mücadele başlatmış olurlar.

2.İshal

woman-running-to-toilet

İshal, bağırsakların işlevinde meydana gelen bazı sorunlardan dolayı meydana gelmektedir. Dışarıdan vücuda alınan zararlı bir bileşen bağırsakları direkt olarak etkilemektedir. Bunun sonucunda vücut bu zararlı maddeyi atabilmek için ekstradan çaba harcamak durumunda kalmaktadır ve bağırsaklar çok aktif şekilde çalışmaktadır. Bu durum  ise ishal yaşanmasına sebep olmaktadır.

3.Halsizlik

248002-tired-lady

Enfeksiyonun sebep olduğu ateş ve ishal kişinin aşırı yorgun ve halsiz hissetmesine neden olacaktır. Herhangi bir şekilde vücuda bulaşmış olan virüs, bakteri, mantar ya da parazit, organların yapısına katılarak, faaliyetlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun sonucunda ise kişide halsizlik ve yorgunluk gözlenmesi kaçınılmazdır.

4.Kas Ağrıları

chronicpain

Enfeksiyon bulaşması halinde yaşanan kas ağrıları, enfeksiyon tabanlı hastalıklarda çok yaygın olarak gözlenen bir semptomdur. Bu kas ağrılarının sebebi de, enfeksiyona sebep olan bakteri, virüs, parazit ya da mantar gibi mikroorganizmaların faaliyetleridir.

Risk Faktörleri

Bulaşıcı hastalıklara sebep olan enfeksiyonların herkese bulaşma riski bulunmaktadır. Fakat, bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde, enfeksiyon oluşması riski çok daha fazladır. Enfeksiyon bulaşmasına sebep olan bazı faktörler şu şekilde belirlenmiştir;

 • Bir organ nakli işleminden dolayı alınan ve bağışıklık sistemini baskılayan steroidler ya da diğer bazı ilaçlar,
 • HIV virüsü taşıyan kişiler ya da AIDS hastaları,
 • Bağışıklık sistemini etkileyen bazı ilaçlar ve bir takım kanser ilaçları.
 • Yetersiz beslenme,
 • İlerlemiş yaş,
 • İmplant  gibi tıbbi cihazlar.

Komplikasyonlar

En bulaşıcı enfeksiyonlu hastalıklar bazı küçük komplikasyonlara sahiptir. Fakat, zatürre, AIDS ya da menenjit gibi bazı enfeksiyonlar, hayati tehlike oluşturan komplikasyonlar yaşanmasına sebep olabilmektedir. Çok küçük bir grup enfeksiyon ise, uzun vadede kanser riskini artırabilecek komplikasyonlar gösterebilmektedir.

Enfeksiyonda yaşanabilecek bazı komplikasyonlar şu şekildedir;

 • İnsan papilloma virüsü, rahim ağzı kanseri ile ilişkili olduğu için, kanser oluşumuna sebep olabilmektedir.
 • Helikobakter pilori virüsü mide kanseri ile ilişkili olduğu için, mide kanseri riski olabilmektedir,
 • Epstein-Barr virüsü lenfoma ile bağlantılı olduğu için ise, lenfoma riski bulunmaktadır.

Tanı ve Testler

Doktor bazı laboratuvar ve görüntülü tarama testleri yaparak, hastanın enfeksiyondan kaynaklanan semptomlarını anlamaya çalışır. Birçok enfeksiyonlu hastalık benzer semptomlar göstermektedir. Vücut sıvısından alınacak örnekler yardımı ile enfeksiyona sebep olan mikrop tespit edilebilmektedir. Bu testler sayesinde doktor hastaya uygun tedaviyi belirleyecektir. Enfeksiyon tanısı konulabilmesi için yapılan laboratuvar testleri ve diğer bazı testler şu şekildedir;

 • Kan testi,
 • İdrar testi,
 • Boğaz kültürü,
 • Dışkı örneği,
 • Omurilikten su alınması yöntemi.
 • Görüntülü tarama testleri,
 • Biyopsi.

Kan testi: Genellikle kollardan birindeki damarlardan, enjektör iğne yardımı ile alınan kan örneği incelenmek üzere laboratuvara gönderilir.

İdrar testi: Hastanedeki görevlinin vermiş olduğu kap içerisine idrar eklenerek yapılan idrar testi ağrısız ve acısız bir tanı yöntemidir. Burada hastanın, antiseptik bir ped ile genital bölgesini temizlemesi önemlidir. Böylece, idrara herhangi bir başka madde karışmamış ve test sonucu daha güvenilir tamamlanmış olacaktır.

Boğaz kültürü: Steril bir çubuk yardımı ile yapılan boğaz kültüründe, bu çubuk yardımı ile boğazdan nemli bir örnek alınır ve laboratuvara incelmeye gönderilir.

Dışkı örneği: Dışkıdan alınan bir parça örnek laboratuvarda incelemeye alınır ve enfeksiyona sebep olan parazit ya da diğer organizmalar tespit edilir.

Omurilikten su alma yöntemi: Bu tanı yönteminde doktor ve hemşireler çok dikkatli olmak durumundadır. Çünkü bu yöntemde, omurilik kemikleri arasındaki sıvıdan örnek alınmaktadır. Omurilikten su alınması yönteminde, hastadan bacaklarını göğüslerine doğru çekerek, yan yatması istenir.

Görüntülü tarama testleri: Enfeksiyon tanısı konulabilmesi için bazen de, bazı cihazlardan yardım alınmaktadır. Bu cihazlar şu şekildedir;

 • röntgen cihazı,
 • bilgisayarlı tomografi,
 • manyetik rezonans görüntüleme cihazları.

Biyopsi: Çok ince bir iğne yardımı ile iç organdan alınan doku parçası, tanı yapılabilmesi için laboratuvara gönderilir.

Tedavi ve İlaçlar

Eğer enfeksiyona sebep olan mikrop tespit edilmiş ise doktor bu sonuçlara göre en uygun tedaviyi uygulayacaktır. Enfeksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlar şu şekildedir;

 • Antibiyotikler (streptokok ve E.coli bakterilerinin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır),
 • Anti-viral ilaçlar (AIDS, hepatit B, hepatit C, uçuk ve grip tedavisinde kullanılır),
 • Anti-fungal ilaçlar (ağız, boğaz ve akciğerlerde oluşan enfeksiyonların tedavisinde kullanılır),
 • Anti-parazit ilaçlar (sıtmaya sebep olan parazit gibi çok küçük parazitlerin sebep olduğu enfeksiyonların tedavisinde kullanılır).

Alınacak Önlemler

Enfeksiyonlardan korunmak için alınacak olan önlemler şu şekilde belirlenmiştir;

 • Elleri sık sık yıkamaya özen göstermek
 • Aşı olmak,
 • Bol su içmek,
 • Güvenli besinleri tüketmek (temiz ya da hijyenik gıdaları seçmek)
 • Cinsel ilişkide korunmak,
 • Kişisel eşyaları paylaşmamak (diş fırçası, tarak ve tıraş makinesi ya da jilet),
 • Seyahate çıkmadan önce gerekli önlemleri almak.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.