Mineraller genel olarak vücut için vitaminlerle birlikte çalışarak diğer elde edilen besin maddelerinin daha etkili şekilde kullanılmasını sağlayan maddelerdir. Bu noktada oldukça önemli olan mineraller, vitaminler ile birlikte çalışarak, kalbin işlevsel olarak çalışması üzerinde, diş ve kemiklerin oluşumu ve gelişimi üzerinde, kasların işlevselliği üzerinde, üreme sağlığının korunması üzerine, hücre korunması ve hücrelerin gelişmesi üzerine, bireylerin vücutlarının işlevselliği üzerinde önemli etkileri olan sistemler, yani sinir sistemi, dolaşım sistemi gibi sistemler üzerinde, vücutta bulunması gereken sıvı seviyesinin korunması gibi durumlar üzerinde oldukça hayati görevler üstlenmektedirler. Bu sebepledir ki, insanların yeterli miktarlarda mineral ve vitamin alımları vücudun işlevsel olarak sağlıklı kalması konusunda ve korunmasında çok ama çok önemlidir.

Flor minerali de, diğer birçok mineral gibi bireylerin vücutlarının sağlıklı kalmasında, bu yolda kullanılan en önemli minerallerden biridir. Flor, insanların vücutlarında önemli roller oynayan bir mineraldir. Kahverengimsi sarı bir renkte bulunan bu mineral, dünyada en çok denizlerde ve tatlı sularda bulunduğu söylenebilir. Bu sebeple de bireyler, florun yeterli temini konusunda deniz ürünlerine başvurabilir. Florun en fazla deniz ürünlerinde yer aldığını söyleyebiliriz. Flor minerali, vücutta bazı bölgeler için oldukça önemli bir mineraldir. Vücutta bulunan diş ve kemik gibi oldukça hayati olan bölgelerin oluşumunda ve gelişiminde önemli rol oynar. Özellikle de dişlerde meydana gelebilecek tahribatın önlenmesinde florun oldukça önemli bir yerde olduğunu söylememiz yanlış olmayacaktır. Dişlerde meydana gelebilecek olan mineral kaybının engellenmesinin sağlanması açısından ve dişlerde oluşabilen çürüklerin engellenmesinde oldukça önemli rol oynar. Bunun dışında başka mineraller de dişlerin sağlıklı kalmasında etkilidir. Kalsiyum gibi. Bu noktada da flor önemlidir. Çünkü flor, kalsiyumun tutulmasında etkinlik sağlar. Böylece de, dişlerin daha sağlıklı ve daha güçlü kalmasında rol oynarlar. Keza, diş çürüklerinin meydana gelmesini engelleyerek önemli etkinlik gösterirler. Asitlerin dişler üzerinde meydana getirdiği olumsuz durumların engellenmesinde yine etkilidir. İçme suyunda bulunan 1 ppm flor, diş çürüklerinin önemli oranda azaltılmasında etkilidir. Florun vücuttaki oranları bölgelere göre değişiklik gösterir. Örneğin 100 ml kanda bulunan flor miktarı 0,3-0,4 mg iken, diş ve kemiklerde bulunan flor miktarı 2-3 gr gibi bir miktardır.

(F) simgesini alan flor, aslında vücut için az miktarlarda gereksinim duyulur. Yetişkin bireylerin gereksinimi olduğu flor miktarı olarak 2.6 mg gösterilebilir. Bireylerin vücudunda bulunan florun oldukça yüksek bir oranı, yaklaşık olarak % 90-% 95’lik kısmı insanların kemik ve dişlerinde yer alır. Yapılan araştırmalar sonucu, florun diş ve kemik sağlığı açısından oldukça önemli katkıları olsa da bunlar dışında kalan diğer sistemler için çok fazla önem teşkil etmediği ortaya konulmuştur. Ancak, önemli nokta şu ki, dişler konusunda flor oldukça önemlidir. Günlük olarak birkaç gram alındığı takdirde dişlerin çürümesini engellenmesi ve dişlerin korunması için fayda sağlayacağı söylenebilir.

Günlük olarak alınması gereken flor miktarı da bireylerin yaşam dönemlerine göre değişmektedir. Bebeklerde ve çocuklarda günlük olarak alınması gereken flor miktarı 1-2 mg iken, yetişkinlerde bu oran 2-3 mg gibi bir miktara çıkmaktadır.

Florun vücuda alınımı en çok su ile yapılır. Sıvı tüketimi ile alınabileceği gibi doktorların reçeteli olarak önerebileceği seçeneklerle de flor temini yapılabilir.

Flor İçeren Besinler

Flor mineralinin en çok deniz ürünlerinde bulunduğu söylenebilir. Deniz ürünleri olan somon, flor açısından en önemli besinlerden biridir. Bunun yanında çayda da önemli miktarlarda flor bulunmaktadır. Bunların dışında, tavuk ürünlerinde, sardalyede, kırmızı et ürünlerinde, uskumru balığında, karides, deniz yosunu gibi yine deniz ürünlerinde iyi oranlarda flor bulunur.

Özellikle çayın yaprakları flor konusunda önemlidir. Çay yaprakları flor konusunda daha fazla konsantredir. Balıklar da kemiklerle birlikte tüketildiğinde iyi bir flor kaynağı haline gelir. Yetişkin bir birey gereksinimi olan günlük flor miktarının yaklaşık 5’te birini bu tür yiyeceklerden alırken, geri kalan kısmını su tüketimi ile aldığı söylenebilir. Flor açısından zengin olan su ürünlerinden günlük olarak 1-3 mg arasında flor alımı sağlanabilir.

Flor Eksikliği Neye Neden Olur?

Flor, vücut için önemli bir mineral olduğunu söylemiştik. Bunun bireylerin vücudunda bazı sorunların engellenmesinde önem teşkil ettiğinden dolayı olduğu belirtilebilir. Bu durumları ele alacak olursak, flor eksikliğinin aşağıdaki durumların ortaya çıkmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz.

1.Diş Çürüklerinin Oluşumu

Diş Tedavisi

Bunun nedeni olarak bireylerin dişlerinin korunmasında ve diş çürüme risklerinin engellenmesinde önemli olduğudur. İnsanların vücudunda meydana gelen flor eksikliği, bireylerin dişlerinin korunamaması ve diş çürüme risklerinin artmasına neden olabilir. Aslında diş çürüme riskinin artışı, flor eksikliğinin en yaygın belirtisidir denilebilir. Florür içeren diş macunları bulunmadan önce diş çürüklerinin dünyadaki dağılımı üzerinde yapılan bir araştırma göstermiştir ki, suları florlu olan ülkelerde diş çürükleri oranı % 40 iken, sularında düşük flor bulunan ülkelerde meydana gelen diş çürükleri oranı % 60’lardadır.

2.Toksisite

Flor ve florür fazla şekilde tüketildiğinde toksit halini alır. Bu sebeple de flor-florür açısından zengin olan maddelerin tüketilmesi, bireylerde özellikle de çocuklar ve hassas bireylerde zehirlenme durumlarını ortaya çıkarabilir. Belli bir miktarın üzerinde alınması yaşamsal faaliyetleri tehdit edici bir hal alabilir. Bulantı, kusma, karında ağrı gibi belirtiler ortaya çıkabilir. İshal, gözlerin sulanması, genel bir yorgunluk oluşumu gibi durumlar meydana gelebilir.

3.Diğer Sorunlar

kemik-iligi-kanseri-nedir

Vücutta belirli miktarlarda bulunması gereken bir mineralin yeterince bulunmaması vücudun normal şekilde işlemesine engel olan durumları ortaya çıkarabilir. Florun vücut içinde en fazla kemik ve dişlerde bulunduğunu söylemiştik. Bu noktada flor mineralinde meydana gelebilecek bir eksikliğin, yetersizliğin yine bu en fazla bulunan yerleri etkilemesini düşünmek mantıklı olacaktır. Bu noktada dişler ve kemiklerde sorunlar meydana gelir. Kemiklerin zayıflaması, daha kırılgan bir hal alması, dişlerde çürümeler, eklemlerde meydana gelen düzensiz sorunlar, ağrılar flor eksikliği sebepli olarak ortaya çıkıyor olabilir.

Bunlara ek olarak da, fazla flor alımı da sorunlar meydana getirebilmektedir. Dişlerde meydana gelebilen beyaz lekeler gibi durumlar, fazla flor alımı ile alakalı olduğu düşünülmektedir. Fazla mineral alımı da vücutta toksik etki yapacağından zehirli durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Eğer çok fazla mineral alımı devam ediyorsa, bu bireylerin yaşamsal fonksiyonlarını tehdit edici durumlar ortaya çıkarabileceği de söylenebilir.