Ana sayfa Hastalıklar Hastalıkların Belirtileri İÇ KANAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

İÇ KANAMA BELİRTİLERİ NELERDİR?

8025
2
PAYLAŞ
Faktör 7 Eksikliği

Kan, damarlarda bulunan ve organ ile dokulara ihtiyacı olan, besin ve oksijeni yapısında bulunduran bir vücut sıvısıdır. Kan dolaşım sistemi ile tüm vücuda dağıtılmaktadır. Kan taşıyan bu damarlar, arterler, toplardamarlar ve kılcal damarlardan oluşmaktadır. Kan damarlarının dokuları zarar gördüğünde, kanın, bu hasarı onarmak ve kan miktarını azaltmak için, yerinde bir pıhtılaşma mekanizması bulunmaktadır. Tüm bu özellikleri ile kan, vücut için hayati önem taşıyan bir sıvıdır.

Dış kanamalar genellikle kolay bir şekilde fark edilmektedir. Bu dış kanamalar, bir dokunun hasar görmesi, öksürük, kusma ya da kadınlarda vajinadan gelen kanlar gibi görülebilmektedir. İç kanamalar ise, bu gibi dış kanamalar gibi kolay fark edilmemektedir. Bir iç organın, kaza ya da herhangi bir hastalık nedeni ile zarar görerek kanaması sonucu gelişen iç kanamalar, bazen hiçbir şekilde işaret vermeyebilir. İç kanamanın miktarı, kanamanın meydana geldiği iç organın durumu ile ilişkilidir. Eğer iç kanama zamanında fark edilmez ise, hayati tehlike oluşturabilecek sonuçlara neden olabilmektedir. Çünkü iç kanama nedeniyle, organların fonksiyonları bozulmaktadır ve aslında iç kanama sonucunda da vücut kan kaybetmektedir.

İç Kanamanın Oluşma Nedenleri

Bir iç kanama durumu, bazı olaylar sonucu oluşmaktadır. İç kanama yaşanmasına sebep olan bu durumlar şu şekildedir;

 • Kan damarlarından birinin ya da birkaçının zarar görmesi, yırtılması ya da çatlaması,
 • Kanın, damarlarda meydana gelen bu hasarları düzeltecek şekilde, pıhtılaşma mekanizmasını çalıştıramaması,
 • Warfarin (Coumadin) ve heparin gibi, bazı ilaçların kanın pıhtılaşma özelliğini olumsuz yönde etkilemesi,
 • Kazalar, düşmeler ve yaralanmalar sonucu organ ve damarların zarar görmesi,
 • Kronik yüksek tansiyon,
 • Hemorajik felç ve inme,
 • Anevrizmalar (arter duvarlarının zayıflaması),
 • Aort anevrizması nedeniyle karın boşluğunda şiddetli kanamalar yaşanması,
 • Ortopedik yaralanmalar,
 • Hemofili gibi kalıtımsal kanama hastalıkları,
 • Karaciğerin hasara uğraması, çünkü karaciğer kan pıhtılaşması mekanizmasını yönetmektedir,
 • Hepaitit virüslerinin ve siroz hastalığının karaciğerde, viral enfeksiyonlara sebep olması,
 • Aşırı alkol tüketimi sonucu karaciğerin zarar görmesi,
 • Yemek borusundaki damarlarda hasar ve pıhtılaşma sorunu yaşanması,
 • Clopidogrel (Plavix), dipyridamole (Persantine) ve prasugrel (Effient) gibi, kalp krizi, felç ve periferal vasküler hastalıkların önlenmesi için kullanılan ilaçlar,
 • Reçetesiz satılan ve kalp krizi ile felç durumunu önlemeye yardımcı olan aspirinin, trombositleri inhibe ederek, iç kanama için risk oluşturması,
 • Sigara, alkol, aspirin, ibuprofen ve diğer steroid olmayan anti iltihap ilaçların, yemek borusunda, mide zarında ve bağırsaklarda tahribata sebep olması,
 • Hamilelerde düşük sebebiyle yaşanan iç kanamalar,
 • Bazı ameliyatlardan sonra, iç organlarda yaşanan kanamalar.

İç Kanamanın Belirtileri

İç kanamanın belirtileri, iç kanamaya sebep olan durumlara bağlı olarak çok çeşitlilik göstermektedir. Öte yandan iç kanama belirtileri kademeli olarak yavaş yavaş ve gittikçe şiddetlenerek ortaya çıkabileceği gibi, herhangi bir işaret de vermeyebilir. Buna göre, bir hastanın göz damarlarında meydana gelen kanama, görme kaybı olarak ya da bir kişide, abdominal aort anevrizması nedeniyle gelişen kanamalar sonucu, şok ve zayıf nabız yaşanması gibi, belirtiler yaşanabilmektedir. Bazı iç kanamalar ise, şiddetli ağrılar yaşanması şeklinde işaret verebilir.

İç kanama belirtileri, koşullara bağlı olarak değişebilmektedir ve bazen iki farklı durumun kombinasyonuna bağlı olarak da gelişebilmektedir. Buna göre, iç kanama belirtileri şu şekilde sınıflandırılmıştır;

1.Şok

maxresdefault

Dolaşım sisteminde yeterli miktarda kanın bulunmaması halinde şok durumu meydana gelmektedir. Özellikle beyine yeterince kan yani dolayısı ile, besin ve oksijen gitmemesi sonucu gelişen şok halinin de bazı belirtileri vardır. Bu belirtileri şu şekildedir;

 • Hızlı kalp atışları (hızlı nabız),
 • Tansiyon değerlerinin düşmesi,
 • Soğuk ve terli cilt,
 • Anormal zihinsel fonksiyonlar ya da zihin karışıklığı.

İç kanama durumunda, en sağlıklı insanda, yaklaşık olarak % 10-15 arasında kan akışı kaybedilir ve bunun sonucunda, şok halinin ufak belirtileri ortaya çıkmaya başlar. Bunun yanı sıra kan kaybından dolayı bu belirtiler daha da şiddetlenebilir.

2.Baş Dönmesi

Woman with vertigo. Young female patient suffering from dizziness.

Ortostatik hipotansiyon adı verilen baş dönmeleri, iç kanama belirtilerinden biridir. İç kanama nedeniyle baş dönmesi yaşanması halinde, hastasın ayakta durması güç hale gelir ya da hasta ayağa kalmak istediğinde bunu başaramaz.

3.Ağrılar ve Kramplar

Acute pain in a shoulder at the young women. young girl keeps for a sick shoulder on a white background

İç kanamalar genellikle, vücudun iç kanamadan etkilendiği bölgelerde ağrılar yaşanmasına sebep olmaktadır. Damarlardan süzülen kanlar, vücut içerisinde çok fazla tahribata sebep olarak, bazen de iltihaplanmaya yol açabilmektedir. Bu sorunlar ise, şiddetli ağrılar ve kramplar yaşanmasına sebep olmaktadır.

 • Karın boşluğunu ve karın boşluğundaki iç organları koruyan karın zarında yaşanan kanamaların, merkezini tespit etmek zor olabilmektedir. Karın zarında yaşanan kanamalarda, kan her yere dağıldığı için, şiddetli ağrılar yaşanmasına sebep olmaktadır.
 • Diyaframda meydana gelen iç kanama sonucu göğüs bölgesinde ağrılar yaşanabilmektedir ve bu ağrılar omuzlara kadar yayılım gösterebilmektedir.

4.Cilt Renginde Morarma

bruising_easily_by_embers_dragon47-d4q270j

İç kanama yaşanması nedeniyle, kişinin böğründe ya da göbek etrafında bazı morarmalar gözlenebilir. Bu morarmalar bazı hallerde yara gibi gözlenebilmektedir.

Bu belirtilerin yanı sıra bazı organ ve dokularda iç kanama meydana gelmesi halinde, kanama az miktarda olsa dahi, birtakım belirtiler gözlenmeye başlanır. Bu iç kanama belirtileri ise aşağıdaki gibidir;

5.Beyindeki Kanamalarda Gelişen Belirtiler

Synapse_in_brain

 • Zihinsel fonksiyonlarda azalma,
 • Kusma,
 • Uyuşukluk,
 • Nöbet,
 • Koma ya da bilinç kaybı,
 • Konuşmada bozukluk,
 • Görme kaybı,
 • Vücudun bir tarafında zayıflık.

6.Göz Damarlarındaki Kanamalarda Gelişen Belirtiler

Blood-in-Eyes

 • Görme yetisinde azalma,
 • Puslu ve bulanık görme,
 • Cisimleri yüzermiş görme,
 • Görme kaybı ve körlük.

Öte yandan, diğer bazı organ ve dokulardaki iç kanamaların belirti ve işaret göstermeleri zaman almaktadır. Bu iç kanama belirtileri de şöyledir;

7.Böbrek ya da Mesane Kanamalarında Yaşanan Belirtiler

Kidney

Böbreklerinde iç kanama yaşayan kişiler, tuvaletlerini yapana kadar hiçbir şey fark etmeyebilirler. Çünkü bu şekilde kanama yaşayan kişilerin idrarlarından kan gelmesi durumu vardır.

8.Mide ya da İnce Bağırsak Kanamalarında Yaşanan Belirtiler

why-doesnt-our-stomach-get-digested

Bu gibi kanamalar sonucu siyah katranımsı dışkı meydana gelebilmektedir. Fakat böyle bir durumda hemen panik olmayınız. Çünkü siyah dışkı, demir takviyesi alındığında, Pepto Bismol gibi ilaçlar ya da diyet ürünleri kullanıldığında da oluşabilmektedir.

9.Ortopedik Yaralanma Kanamalarında Gözlenen Belirtiler

bone_wide

Kemik yaralanması sonucunda gelişen bu kanamalarda;

 • Şiddetli ağrı,
 • Karıncalanma,
 • Uyuşma,
 • Hareket azalması ve kısıtlanması yaşanmaktadır.

10.Diğer İç Kanama Belirtileri

my_heart_is_bleeding__by_mateuszpisarski-d5okzpf

 • Ağızdan kan gelmesi,
 • Burun kanaması,
 • Kulaklardan kan gelmesi,
 • Anüs ve vajinadan kan gelmesi,
 • İdrar yollarından kan gelmesi.

Komplikasyonları

Birçok yaralanma ve kazaların komplikasyonu olan iç kanamaların oluşması riskini azaltabilmek için bazı çalışmalar yapılmaya devam edilmektedir. Bu gibi iç kanamalarda, kan transferi yapılması için her zaman yedekte stok bulunmaktadır. Doğru tanı ve müdahale yardımı ile, iç kanamanın bazı diğer sorunlara yol açması engellenebilir.

Tanı ve Testler

İç kanamanın tanısının ve teşhisinin konulabilmesi için bazı fiziksel muayenelerin ardından doktor, kanamanın kaynağını bulmaya çalışır. Kanamanın konumunu tanımlamaya çalışan doktor, şüphelendiği nokta üzerine yoğunlaşarak, bazı testler uygulamak isteyebilir. İç kanamanın tanımlanmasında yapılacak olan bu testler şöyledir;

 • Tam kan sayımı (CBC) testi ya da hemogram testi,
 • Kısmi tromboplastin aralığı (PTT) değerleri ölçümü,
 • Uluslar arası normalleştirilmiş oran (INR) kan ölçümleri,
 • Röntgen,
 • Doppler ultrasonografisi,
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması,
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) anjiyografisi,
 • Ultrason,
 • Endoskopi,
 • Kolonoskopi,
 • Anoskopi.

Tedavi ve İlaçlar

İç kanama tedavi edilirken, kanamanın şiddetine bağlı olarak ilaç tedavisi ya da ameliyat tedavisi uygulanmaktadır. Ayrıca, iç kanamanın başlangıç yani henüz erken evresinde uygulanacak tedavi şu şekildedir;

 • Airway (ağız ya da burun yoluyla trakeaya iletilen tüp) – hava yolunu açık tutmaya yardımcı olan bu tüp ile, hasta kendi başına nefes alamıyor ise, hastanın kendiliğinden nefes alması sağlanır.
 • Suni teneffüs – hava yolları açık olsa dahi, akciğerlerin çalışabilmesi için hastaya uygulanır.
 • Dolaşım (sirkülasyon) – kan basıncı ve dolaşıma yardımcı olan bu tedavi ile, hastanın kan dolaşımı yeniden düzenlenebilir.
 • Kan nakli – bazı durumlarda gerekli olabilir.
 • Ameliyat – iç kanamaya sebep olan organ ya da dokular yeniden onarılır.

İç Kanamanın Önlenmesi

Birçok farklı nedenle meydana gelen iç kanama, kazalar ve yaralanmalar sonucunda da yaşanmaktadır. Bundan dolayı dikkatli olmak ve kazalara sebebiyet verecek hareketlerden kaçınmak, iç kanama riskini azaltacaktır.

Bunun yanı sıra bazı sağlık sorunlarının önlenmesi de iç kanama riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır. Bu hastalıklar ise;

 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon),
 • Diyabet,
 • Yüksek kolesterol gibi hastalıklardır.
 • Ayrıca; alkol tüketimini azaltmak ve alkol tüketiminin sebep olduğu hastalıkların önlenmesi ya da alkollüyken araç kullanmamak da alınacak önlemlerden bazılarıdır.
 • İç ve dış kanamalara sebep olabilen ilaçları kullanırken dozajına dikkat etmek,
 • Düzenli olarak kan tahlili yaptırarak, kanın pıhtılaşma mekanizması durumunu kontrol ettirmek.

2 YORUMLAR

 1. Doruk

  Barfix yapmaya çalışırken sertçe düştüm ve 10-15 saniye civarı nefesim kesildi biraz ucandım kaltım ve şimdi iyiym ama ilk başlarda ağzıma tükürük geldi hafif kanlıydı… Sizce iç kanama mıdır?

 2. fatma

  Karnıma 1litrelik içi dolu su atıldı o zaman ağrımıştı ama daha sonra geçmişti 3 gün sonra hafif karın ağrısı ve mide bulantısı sebebiyle aile hekimine gittim karnıma
  elle muayene etti. karnın ağrısı olsa dokundurtmazdın dedi iç kanama olsa elle muayene de anlaşılır mıydı

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here