Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

İnme Hastalığı

İnme hastalığı, insan vücudunda yer alan en önemli organlardan biri olan beynin bir kısmında kan akımının engellenmesi ya da beynin yapısında yer alan kanın dışarı sızması sonucunda beyin dokusunda meydana gelen bir hasardır. İnme hastalığı genel olarak yüzde sekseni iskemiktir, yani beyne kan akımını sağlayan damarlardan birinin aniden bir pıhtı ile tıkanması durumudur. Geri kalan oranı ise hemorajiktir. Yani beyinde yer alan damarlardan birinin ani bir şekilde yırtılması ve bu durumda kan beyin dokusu içerisine sızarak, beyin kanamasına sebep vermesidir. Bunların sonucunda ise inme hastalığına sahip olan kişinin yirmi dört saatten daha uzun süren bir fonksiyon kaybı meydana gelir.

İnsan vücudunun bir yarısında yüz, kol ya da bacakta meydana gelen uyuşukluk, kuvvetsizlik, konuşma ya da anlama zorluğu, bir ya da iki gözde meydana gelen görme kaybı, denge bozukluğu, yürüyememe, baş dönmesi, bulantı, kusma, şiddetli bir şekilde baş ağrısı ve aynı zamanda bilinç değişikliği gibi belirtiler çok sık görülür. Bazı kişilerde ise bu belirtiler çok kısa bir sürede geçer. Bu duruma geçici iskemik atak adı verilir. İnme hastalığı asla ihmal edilmemelidir, çünkü bu kişilerin yüzde kırk ya da yüzde ellisinde her bir yıl içinde inme hastalığını geçirme riski bulunur. Her yıl bin kişiden yaklaşık olarak yedisi inme hastalığıyla karşı karşıya kalmaktadır. İnme hastalığının meydana gelme sebeplerine göre, iki ana grupta incelenir. Birincisi tıkanma, beyne giden damarların ya da beynin içerisinde yer alan damarların çeşitli şekillerde tıkanması, daralmasıdır. İkinci mekanizma ise beyin dokusu içerisinde meydana gelen kanamadır.

İskemik (kan azlığına bağlı) İnme: İnsan vücudunda yer alan en önemli organlardan biri olan beyinde infarktüs olması sonucunda meydana gelir. Bu mekanizma kalp krizine benzer bir niteliktedir. Kalp kası hücrelerinin belirli bir oranda kansız kalması durumunda, kalp krizi meydana gelir. beyinde meydana gelen infarktüs de bazı değişikliklerden dolayı beynin yapısında yer alan damarların tıkanması ve böylece beynin beslenmesi bozulduğu zamanlarda oluşur. Damarların tıkanması, beynin kendisine ait olan damarlardaki aterosklerozdan dolayı daralıp, tıkanması durumunda meydana gelir. Bazı durumlarda ise insan vücudunun değişik yerlerinden gelen pıhtıların beyne kan getiren damarlar yolu ile beyne gelerek, beyni besleyen damarları tıkaması soncunda da oluşabilir. İskemik inmeler aynı zamanda tüm inmelerin yüzde seksen ya da yüzde seksen beşini oluşturur.

Hemorajik İnme: İnme hastalığının bir diğer formu ise hemorajik inmedir. Hemoraji aynı zamanda kanama anlamına gelir. İnsan vücudunun en hassas ve en değerli organları arasında yer alan beyin içerisinde bulunan damarların yırtılması sonucunda meydana gelir. Damar dışına çıkan kan, aynı zamanda beyin dokusuna baskı yapar. Baskı altında bulunan beyin hücrelerine hasar vererek, ölümüne neden olu.r Hemorajik inme türünün meydana gelmesindeki en büyük sebep ise hipertansiyon ve beyin anevrizmalarıdır.

İnme Hastalığı Neden Olur?

İnme hastalığı beyne kan giden kanın ulaşmasını sağlayan damarlardan birinin aniden tıkanmasıyla birlikte, beyne giden kan akışı hızının yavaşlaması ya da durması sonucu meydana gelen ani bir rahatsızlıktır. İnme hastalığı, dünyada kalp hastalığı ve kanserden sonra gelen en önemli hayat kaybı nedenlerinden biridir. Amerika da dakikada ortalama olarak bir kişi inme hastalığı geçiriyor ve üç dakikada bir kişi de bu hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor. İnme hastalığına neden olan en önemli sebepler arasında kontrolü sağlanamayan hipertansiyondur. Beynin damarlarında yer alan baloncuklar, damar yumakları gibi kalıtsal hastalıklar da inme hastalığının nedenleri arasındadır. Beynin herhangi bir yerinde uzun süre kendini belli etmeyen bu damar yumakları bazı durumlarda ani bir şekilde kanama görülebilir. Daha yaygın bir inme çeşidi olan tıkayıcı inmeler beş farklı kategoride incelenir.

En önemli kategori ise kalpten kaynaklanan tıkanmalar yer alıyor. Kalp içerisinde meydana gelme ihtimali bulunan pıhtılar yerinden koparak beynin yapısında yer alan damarları belirli bir oranda tıkayabiliyor. Bu durumda kalp aktif bir şekilde kasılma işlevini yapamadığı için o kısımda pıhtı birikiyor. Kalpte meydana gelen bir ritim bozukluğunda bu pıhtı kalpten fırlayıp, beyne kadar gider.

İkinci önemli kategori ise, beyni besleme işlevine sahip olan büyük damarlarda meydana gelen problemlerdir. Şah damarı ve arka kısmında yer alan vertebral arterler adı verilen, beynin arka kısımları ile beyin sapı, beyinciği sulayan damarlarda meydana gelen problemler inme hastalığına neden oluyor.

Üçüncü kategori beynin derin bölgelerini sulama işlevine sahip olan küçük damarlarda meydana gelen sorunlardır. Mesela diyabet, yüksek kolesterol ve aynı zamanda hipertansiyon gibi damarın yapısını bozan kronik hastalıklar. İnsan vücudunda yer alan büyük bir damarın yavaş yavaş tıkanması durumunda, sağlam kalan damarlar tıkanan damarların alanını da beslemeye başlıyor ancak küçük damarlarda bu işlem gerçekleşmez. Doğal olarak küçük damarların ani bir şekilde tıkanması sonucunda, damarların besledikleri alan tamamen kansız kalıyor.

Dördüncü kategori ise çok nadir görülen sebeplerden meydana gelir. Bu kategoride yer alan hastalar incelendiği zaman kalıtımsal hastalıklar, romatizma hastalıkların bir parçası halinde oluşan damar hastalıkları ya da kanın pıhtılaşması ile ilgili hematolojik sorunlar bulunur.

İnme Hastalığının Belirtileri

Beyin damarlarının ani bir şekilde yırtılıp, hasar görmesi kanın beyin dokusu içerisine akması sonucunda da meydana gelen bir rahatsızlıktır. İnme hastalığında hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, sigara ve alkol tüketimi, yüksek kolesterol ve aynı zamanda geçici iskemik atalar gibi risk faktörleri bulunur. Beynin kan akımının bozulması sonucunda da inme hastalığı meydana gelir. Kalpte böyle bir durum olursa kalp krizi diye adlandırıyoruz, aynı durum beyin için de geçerli, beyin krizi diye adlandırabiliriz. İnme hastalığında bozulan kan akışının sürekli olması durumunda beynin yapısında yer alan hücreler canlılığını koruyamaz hale gelerek, kalıcı beyin hasarı meydana gelir. Kalbi besleme işlevine sahip olan damarlardan birinde tıkanma olması durumunda, kalbin o kısmının beslenmesi tamamen bozuluyor ve aynı zamanda p bölgede uzun süre kan akışının sağlanamaması kalp krizine neden oluyor. Aynı durum beyin için de geçerlidir. Bunun adına da inme adı verilir. İnsanlarda beyin, vücut ağırlığının yüzde ikisini oluşturmasına rağmen, kan dağılımı ise yüzde on beşidir. Bu nedenle beyin kana çok gereksinim duyar. Beyne giden kan akımının kesintiye uğraması durumunda insanların şuuru saniyeler içerisinde kaybolur.

İnme hastalığında meydana gelen birtakım belirtiler bulunur. Bu belirtiler ise bir ya da iki gözde görme kaynının azalması, konuşma kaybı, konuşmanın ya da konuşulanları anlamada yaşanan zorluk, ani bir şekilde meydana gelen şiddetli baş ağrısı, yürüme dengesizlik, tek taraflı ya da çift taraflı, yüzde, kolda, bacakta meydana gelen güçsüzlük, uyuşukluk, baş dönmesi, denge kaybı, bulanık görme ve yutma güçlüğü gibidir.

İnme Hastalığı Tedavisi

İnsan vücudunda yer alan en hassas organlardan biri olan beyin, yüzde iki gibi küçük bir oranı kaplar ama kanın yaklaşık olarak yüzde yirmisini kullanır. Aynı zamanda beyin dört ana damardan beslenir. Beynin ana damarlarından birisinin tıkanması ya da daralması yaklaşık olarak yüzde elli ya da yüzde altmışa kadar olan kısmı normal olarak kabul edilebilir. Ancak bu beyin tıkanıklığının yüzde altmışı geçince tedaviye acilen ihtiyaç duyulur. Hastanelerde inme hastalığı için kurulan üniteler, tedavinin özel olarak hazırlanmış olan tıbbi ortamlarda yapılması, hastanın iyileşme ve bağımsız yaşam sağlama ihtimali daha çok artmaktadır. İnme hastalığı sırasında beyin hücrelerinde gelişim gösteren geri dönüşü olmayan hasarı en düşük seviyeye indirmek için daha fazla hastanede özel inme hastalığı için birimlerin kurulması gerekir. Bir inme ünitesinin sağladığı birçok yarar bulunur. Genetik faktörlerin dışında sigara, yüksek tansiyon gibi birçok hastalık için büyük bir risk faktörü oluşturur. İnme hastalığının herhangi bir tedavi şekli henüz yoktur. Çok erken aşamada, yani ilk üç saat damar açıcı ilaç haricinde geçici belirtileri olan hastaların çok hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi gerekir. İnme hastalığı sırasında ilk üç saatte damar açıcı ilaçlar hastanın hayatını kurtarabiliyor. İnme hastalığı ile mücadele etmesi için özelleşmiş olan merkezlerin ve aynı zamanda tedavi şartlarının geliştirilmesi, uygun tedavi yönteminin belirlenmesi çok önemlidir. İnme hastalığını önlemek için beslenme alışkanlığınıza çok dikkat etmeniz gerekir. aynı zamanda, düzenli olarak günde iki buçuk litre su içmek ve egzersiz yapmak da çok önemlidir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.