Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Lenfoma Hastalığı

Lenfoma hastalığı, yani lenf kanseri yaşın ilerlemesi ile birlikte sıklığı da artan bir tür hastalık olarak hem erkek hem de kadınlarda eşit oranda görülür. Bu hastalığın belirtileri arasında astım benzeri kuru öksürükler, uzun süre geçmeyen grip, bademciklerden birinin şişmesi gibi durumlar bulunur.

Lenfoma hastalığının görülme oranı ve risk faktörleri her geçen yıl artış gösterse de bu hastalığa karşı başarılı sonuçlar da alınıyor. Lenfoma hastalığı, ilaç tedavileri ve ilik nakline karşı olumlu tepki verir. Günümüzde lenfoma hastalığının bazı türlerinde başarı oranı %90’lara kadar çıkmıştır. Tedaviye yanıt alınamaması halinde akıllı ilaç adı verilen ve yalnızca kanser hücrelerine savaş açan özel ilaçlar ile birlikte kök hücre nakli de uygulanır.

Lenfoma Hastalığı Nedir?

kan kanserleri, kan üretiminin gerçekleştiği kemik iliği ya da kaynağı kan olan tüm kanser çeşitleri için kullanılan bir terimdir. Kan kanserlerinin yarısı lenfoma hastalığından oluşur. Lenfoma hastalıkları Hodgkin Lenfoma ve Non Hodgkin Lenfoma olarak ikiye ayrılır. Non Hodgkin Lenfomanın görülme olasılığı Hodgkin Lenfomaya göre sekiz kat daha fazladır.

Bu hastalıkların da çeşitli alt türleri bulunur. Birazdan bunlardan kısaca bahsedeceğiz. Her bir lenfoma hastalığı tipinde klinik seyir, kullanılacak olan tedavi, hastanın tedaviye vereceği tepki ve kullanılacak olan ilaçlar birbirlerinden farklı olur. Lenfoma teşhisi konulduktan sonra önemli olan şey lenfomanın hangi türü ile uğraşıldığının bilinmesi gerektiğidir.

Lenfoma Çeşitleri

Biraz öncede bahsetmiş olduğumuz gibi Hodgkin Lenfoma ve Non Hodgkin Lenfoma yani Hodgkin dışı Lenfomalar olarak ikiye ayrılan bu hastalıklara bir göz atalım.

1. Hodgkin Lenfoma

Tedavi başarısı yüksek hastalıklardan biri olan Hodgkin Lenfoma hastalığında, lenf düğümlerinde büyüme meydana gelir. Hastalığın hangi evrede olduğununu tespit edilebilmesi için kemik iliği biyopsisi ve bilgisayarlı tomografi uygulanmalıdır. bu hastalığın tedavisi ile ilgilenmekte olan birçok grup bulunur. Bu hastalıkların çeşitleri olduğu için farklı dallarda incelemeler yapılması, sebeplerinin araştırılması ve tedavisinin detaylandırılması gerekir.

2. Non Hodgkin Lenfoma

Birçok farklı grubu olsa da yavaş ilerleyene indolen, hızlı ilerleyen agresif ve çok hızlı ilerleyen çok agresif lenfomalar şeklinde üç gruba sahip olan bu hastalığın çeşidine göre hem seyri hem de tedavisi değişiklik gösterir. B hücreli ve T hücreli şeklide immunolojik hücre tipi açısından iki farklı gruba ayrılan lenfomalar bulunur. T hücreli lenfomalar, B hücreli lenfomalara göre daha kötü prognozla seyredeceği için daha etkili ve intensif tedavi yöntemleri seçilir.

Geçmişte Non Hodgkin lenfomalarının büyük bir çoğunda CHOP adı verilmiş olan kemoterapi protokolü uygulanıyor olsa da artık her alt grup için farklı bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Kimi lenfoma tiplerinde yalnızca antibiyotik ajanlar yardımı ile tedavi etmek dahi mümkün olabiliyor.

Lenfoma Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Lenfoma hastalığı denince akla ilk olarak vücutta büyüyen kitleler gelir. Bu kitleler oluştukları bölgelere basınç uygular. Lenf kanseri genellikle lenf bezi adı verilen bezlerin patolojik bir şekilde büyümesi ile kendini gösterir. Zira ur kitlesi, genel olarak lenf bezlerinin olduğu yerde büyür. Bu sebeple de koltuk altı, boyun ve kasık bölgelerinde yer alan lenf bezlerinin büyüdüğünü fark eden kişiler hastaneye başvurur. Lenfoma belirileri arasında hastanın bağışıklık sisteminin zayıflaması ve grip ve türevi bulgular göstermesi ile kendini gösterir. Grip en fazla bir hafta içinde iyileşen bir hastalık olsa da bu kişilerin hastalıkları çok daha uzun sürebilir. Akciğer enfeksiyonları ya da sinüzit gibi hastalıkların daha uzun sürede iyileşecek olması ise hastayı çok daha tehlikeli bir durumun içine sokar. Bu tür hastalıkların haftalar boyunca sürmesi ve giderek ağırlaşması halinde hiç vakit kaybedilmeden hastaneye gidilmesi gerekir.

Lenfomanın en belirgin belirtisi olan lenf bezlerinin şişmesi karın boşluğu ya da göğüs kafesinde de görülebilir. Burada yer alan kitlelerin büyüklüğü fark edilemeyecek olsa da ortaya çıkan basınç sebebi ile şikayetler olur. Bireyler göğüs kafeslerinde büyüyen lenflerden dolayı nefes darlığı, kuru öksürük ve göğüs ağrısı çekebilir. Karın bölgesinde büyüyen bir lenf sebebi ile bağırsak sistemi ve midenin çalışması olumsuz bir şekilde etkilenir. Bu durumda ishal, sindiirm bozukluğu ve kabızlık gibi problemlerin ortaya çıkması da muhtemeldir. Gece terlemeleri, ateş ve kilo kaybı gibi etkenler de ayrıca ortaya çıkar. Bu hastalık kimi zaman dalak, karaciğer, akciğer ve bağırsak sisteminde de kendini gösterebilir.  Organ tutulumları ile birlikte kemik iliği tutulumu da görülebilir.

Astım atakları, sinüzit ve alerjik öksürükler diğer birçok hastalıkta kendini gösteren belirtiler olduğu için tespit edilemez. Romantizmal hastalık sebebi ile hastanın hastaneye başvurması halinde şans eseri tespit edilebilmesi mümkün olur. Asimetrik bir şekilde büyüyecek olan lenf bezleri yani bu bezlerden yalnızca birinin büyümesi lenfoma riskini oldukça arttırır.

Daha Detaylı Bilgi Almak için TIKLAYINIZ!

Lenfoma Hastalığının Neden Olur?

Lenfomanın ortaya çıkış sebepleri net olarak bilinmese de çeşitli risk faktörlerinden bahsedilmesi mümkün. Özellikle sigara ve buna benzer tütünlerin kullanılması lenfoma hastalığını tetikler. Lenf kanseri kimi zamanlarda tarım ilaçları gibi kimyasal maddelere maruz kalan kişilerde meydana gelir. İmmün yetmezliği ve romatizmal hastalıkların görülmesi halinde de ortaya çıkan lenfoma hastalığı, hepatit C, AIDS, HIV ve HTLV 1 gibi çeşitli enfeksiyonlar sebebi ile de ortaya çıkabilir.

Günümüzde lenfoma sebepleri için çevresel faktörlerin pek bir etkisi olmadığı tespit edilmiş olsa da biraz önce de bahsetmiş olduğumuz gibi tarımda ya da seracılık yapan kişilerde lenfoma hastalığının ortaya çıkma olasılığı diğer kişilere göre daha fazla olur. Bu nedenle de bu kişilerin özellikle ilaçlama yaparken kıyafet ve maskeleri giymesi gerekir. İlaçlı havayı solunan kişiler hastalığa davet çıkartır. Bununla birlikte boya üretiminde çalışan kişilerin de lenfoma hastalığına yakalanma olasılığı diğer kişilere göre daha yüksek olur. Cep telefonlarının yanı sıra deodorantlar, deterjan ve çamaşır suyu gibi kimyasal maddeler tam olarak bir neden olarak gösterilemez. Kilo problemi yaşamayan kişiler de diğer kişilere göre daha az risk altında olur.

Lenfoma Hastalığının Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lenfoma hastalığının tedavi edilebilmesi için öncelikle biyopsi yolu ile tanı koyulması gerekir. Bunun için mikroskop altında incelenecek olan hücreler, hastanın lenfomanın hangi türüne yakalandığını göstermiş olur. Morfolojik değerlendirmeler bu konuda yetersiz kalacağı için farklı testler de uygulanır. Çeşitli boyama teknikleri sayesinde lenfoma hastalığının türü belirlenir.

Lenfoma hastalığının kalıtsal olup olmadığı da incelenmek üzere çeşitli analizler yapılır. Böylelikle alt tiplerden doğru bir tespit yapılmaya çalışılır. Zira ulaşılacak sonuçlar tedaviyi etkiler. Her bir lenfoma hastalığı farklı tür tedaviye ihtiyaç duyar. Tanının kesin olarak konulması ile birlikte hastalığın vücuda yayılıp yayılmadığı kontrol edilmelidir. Bunun için genellikle PET – CT adı verilen bir yöntem kullanılır. Bu yöntem sayesinde lenfomanın vücudun hangi bölümlerine yayıldığını tespit etmek mümkün olur.

Lenfoma hastalığı genel olarak dört farklı evreye ayrılır. Bunlardan ilk ikisi erken, üç ve dört ise ileri evreleri oluşturur. Lenf kanserinin tedavisi için yapılacak olan tanıya göre uygulanacak olan tedaviye hastanın ne şekilde tepki vereceğinin tespit edilebilmesi için bir skorlama yöntemi kullanılır. Hastanın kanında yer alan LDH değerinin düzeyi, yaşı, hastalığın hangi evrede olduğu, lenf nodu haricinde gerçekleşen bir tutulum olup olmadığı gibi noktalarda incelemeler yapılır. Buna göre hastaların düşük mü yoksa yüksek mi risk altında olduğu tespit edilir. Risk profili düşük olan kişilere standart tedaviler uygulansa da risk profili yüksek olan kişiler için ağır tedavi yöntemlerinin uygulanması gerekir. Bu tür ağır tedavi yöntemleri genellikle hastayı bir başka yönden hasta etmeye başlar.

Lenfoma hastalığı için kullanılmakta olan tedavi yöntemlerinin arasında kemoterapi de bulunur. Ayakta uygulanabilecek olan standart yöntemlerden biri olan ilaç tedavisi bir yana, yüksek riske sahip olan ve hızlı seyreden ve bu sebeple de hastanın yakın takibe alınması gereken durumlarda yüksek dozda kemoterapi tedavisi yapılır. Lenfoma tedavisi için kullanılacak olan kemoterapi aralıkları genellikle 3 – 4 hafta sürer ve 6 kür olarak uygulanır. İkinci ya da üçüncü kürden sonra takiplere yapılmaya, ara değerlendirmeler gözlemlenmeye başlanır.

Her hastalık için farklı bir ilaç kombosu uygulansa da kemoterapi en sık kullanılan tedavi yöntemleri arasında yer alır. Hastalık boyutları ne kadar ciddi ise uygulanacak olan ilaçların şiddeti ve dozu o kadar ciddi olur. Bu nedenle de kemoterapi tedavisinde görülen saç dökülmesi, ağız içinde oluşan yaralar, iştah kaybı, halsizlik, kilo kaybı, enfeksiyonlar ve mide ve bağırsak sisteminde ortaya çıkan bozuklukların ortaya çıkması mümkün olur. Bunun sebebi bu hastalığın yalnızca zararlı hücreleri değil aynı zamanda sağlıklı hücreleri de yok etmesidir. Bununla birlikte hastalığın yaygın olması halinde aşırı büyüyen lenflerin oluşturduğu baskının kaldırılabilmesi adına o bölgelerin rahatlayabilmesi için radyoterapi tedavi yönteminden faydalanmak da mümkün.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.