Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Miyopi

Gözlerimiz hayatımızı sorunsuz sürdürebilmemiz için en çok ihtiyacımız olan duyu organımızdır. Dış dünyayı, önce gözlerimizle kavrarız. Yeni doğan bebekler çevrelerini görerek öğrenirler. Doğuştan gelen göz hastalıkları ve görme bozuklukları bir tarafa, hayatımızın değişik dönemlerinde baş gösteren görme bozuklukları yaşamı zorlaştırır ve hekime başvurmamız gerekir. Aslında, herhangi bir şikayet baş göstermeden, düzenli olarak yapılan göz muayeneleri pek çok göz sorunu ortaya çıkmadan ortadan kaldırabilir. Görme kusurları içinde toplumda en çok rastlananlar, miyopi, hipermetropi ve astigmatidir.

Miyopi Nedir?

En sık rastlanan görme bozukluklarından biridir miyopi. Bu görme bozukluğuna sahip kişilere Miyop denir. Göz küresinde zaman içinde giderek artış gösteren bir uzama sebebiyle meydana gelir ve bulanık görmeye sebep olur. Miyop olan yetişkinlerin çocuklarında sıklıkla miyopi görülür. Göz küresinin arka çapı daha uzundur ve küreye gelen ışınlar göz yuvarlağı içinde bir noktada odaklanırlar. Bu da, beynin görüntüyü bulanık yorumlamasına sebep olur. Miyop kişiler yakını gayet net görürken, uzak objeleri bulanık görmekten yakınırlar. Kalın kenarlı, içbükey camlı gözlüklerle tedavi edilir.

Miyopi Ne Zaman Ortaya Çıkar?

İlk görülme evresi sıklıkla okul çağıdır. Bu dönemde ya da daha geç dönemlerde görülen miyopi zamanla bir miktar daha artabilir. Okul dönemindeki çocuklarda sık görülen yakınma, öğretmenin tahtaya yazdıklarını görememektir. Miyopi rahatsızlığının bir çeşidi olan dejeneratif miyopi, yetişkinlerde ya da çocuklarda giderek ilerleyebilir. Ancak bilinen miyopi, ergenlik çağı ve gelişim dönemleri dışında aşırı bir artış göstermemektedir. Bazı bireyler doğuştan miyoptur. Doğumdan çocukluğa kadar, gelişim evresiyle birlikte yükseliş gösterebilir. Düşük bir oran da olsa 40’lı yaşlardan sonra da ortaya çıktığı görülür.

Miyopinin Dereceleri

miyopi1

Hekimler miyopi rahatsızlığını numaralandırarak kategorize etmişlerdir. Bu bağlamda 3 çeşit miyop seviyesi mevcuttur.

  • Yüksek Miyopi: Yapılan muayeneden sonra -6 veya düşük ( – ) değerde görme rahatsızlığı olan bireyler yüksek miyop olarak sınıflandırılır. Bu dertten muzdarip hastaların %30’u yüksek derecede miyoptur. Yüksek miyopi hastaları, kümeler şeklinde ya da ayrı ayrı formlarda gölgelenmeler görebilirler.
  • Orta Miyopi: Görme bozukluğu yaşayan bireylerde -4,25 ile -5,75 arasında görme bozukluğu teşhis edildiğinde Orta Miyop olarak sınıflandırılırlar. Orta derece miyopta glokom yani göz tansiyonu yükselmesi görülmesi olasıdır.
  • Düşük Miyopi: Yapılan görme testinde değeri -4 ve daha az miyopi teşhisi konulan bireyler bu kategoridedir. Aşırı şikayetleri olmasa da gözlük kullanmaları hayat kalitelerini arttıracaktır.

Miyop Olmanın Dezavantajları Nelerdir?

  • Okul döneminde eğitimi etkileyecek önemli bir faktördür. Miyop bir öğrenci tahtayı görmekte zorlanacaktır.
  • Araç kullanımında hayatı tehlikeye atan bir durumdur. Karşıdan gelen araçları net olarak kestirememe ya da hız limiti, uyarı levhalarını görememe gibi problemlere yol açmaktadır.
  • Uzağı görmeye çalışırken gözleri kısma eylemine giden kişi, bu aksiyonu bütün gün gerçekleştirdiği için göz çevresindeki kas ağrılarını hissetmeye başlayacaktır.
  • Bir göze farklı, diğer gözde farklı miyopi rahatsızlığı bulunuyorsa, gözlük ya da kontak lens kullanımı olmadan uzun dönemde göz tembelliği oluşabilir.
  • Yüksek miyopilerde göz tansiyonu ve renk dağılımı görülebilir.

Miyop Olmanın Avantajı Var Mı?

Her ne kadar gözlük kullanılması tavsiye edilen bir rahatsızlık olsa da, düşük derecede miyop kişilerin yakın objeleri daha net gördüğü bir gerçektir. Ayrıca miyopi rahatsızlarının yakın görüş gerektiren işleri çok daha rahat yaptıkları bilinmektedir. Uzağı görmekte sorun yaşayan bireyler, yakını çok daha net gördükleri için ilerleyen yaşlarda hipermetropi rahatsızlığını yaşama oranları daha düşüktür.

Miyopinin Tedavisi

Miyopi gözlük ile tedavi edilmez. Yani gözlük kullanımıyla görme bozukluğunuz zamanla düzelmeyecektir. Ancak gündelik hayatınızı sürdürürken, işinize ya da eğitiminize devam ederken, araç kullanırken net görmek için gözlük kullanmanız gerekir. Aynı amaçla kontak lensler de kullanılabilirken gözlük daha az uğraştırıcı ve daha hijyenik bir çözümdür. Miyopi için reçetelenen gözlük camları kalın kenarlı ve içe doğru kavislidir. Bu sayede miyopinin sebep olduğu noktasal odaklanma ortadan kalkar ve görüntü normal olarak yansıtılır. Bu gözlüğün kullanılmasından sonra beyin görüntüyü doğru yorumlar ve bulanık görme şikayetleri geçer. Düşük derece miyopiler her zaman gözlük kullanmak zorunda değiller. Zira bu kişiler sadece spesifik bir eylem içindeyken şikayette bulunurlar. Örneğin; araç kullanmak, okuldayken tahtaya bakmak gibi durumlarda bulanıklık rahatsızlık verir. Bu sebeple düşük miyop kişiler sadece bu eylemleri gerçekleştirirken gözlük kullanabilirler. Ancak ileri derecede miyop hastalarında bulanıklık daha ciddi ve rahatsızlık vericidir. Yakınmaları gidermek için gözlük ya da kontak lens şarttır. Aynı özelliği taşıyan kontak lensler de rahatsızlığı duyan kişiyi rahatlatacak, görme şikayetini giderecektir. Tamamen tedavisi ise ancak lazer yöntemiyle mümkün olabilir.

Yüksek Miyopinin Riskleri

Yüksek derecedeki miyopi rahatsızlıklarında glokom, yani göz tansiyonu riski çok yüksek olduğundan göz içi basıncı sürekli yüksektir. Göz içerisindeki sinirler bu yüzden sürekli baskıya maruz kalırlar ve körlüğe kadar gidebilecek yüksek derecede risk taşırlar. Yüksek dereceli miyopide görülen bu durum, sinir tabakasının gözden ayrılması ve neticesinde kör kalınması riski taşır. Vücut bir bütündür. Dolayısıyla yaptığınız her hareket, gözde dahi kasılmalara sebep olur. Yüksek miyop kişilerin ağır yük taşımaması, yüksek yerlerden atlamamaları ve göz küresine darbe almamalarını tavsiye edilir.

Lazerle Tedavi için Uygun Musunuz?

miyopi2

Gözlük hızlı ve pratik bir tedavi yöntemidir. Ancak bazı durumlarda gözlük kişilere rahatsızlık vermekte ve lazer tedaviyi araştırmalarına sebep olmakta. Miyopi için lazer tedavisi her hastaya uygulanamaz. Zira -8 dereceden yüksek miyopiye sahip kişilere lazer tedavisi sağlıklı bir yöntem değil. Lazer tedavisi ancak 18 yaşından büyük ve ergenlik çağını tamamlamış bireylere tavsiye edilebilir. Göz gelişimini tamamladıktan sonra yapılması gerekir. Lazer tedavisinden önce görme bozukluğu 1 yıl boyunca takip edilmelidir. Sürekli ilerleyen miyopi vakalarında göz gelişimini tamamlamamış demektir. Gelişimini tamamlamamış gözlere yapılan lazer tedavisi kısa ömürlü olacağı için, öncesinde takip edilen görme bozukluklarıyla bu durumun önüne geçilebilir. -8 derece ve üstü hastalarda lazer tedavisi ancak azaltıcı olarak uygulanabilir. Görme bozukluğunun tamamen geçeceğinin garantisi verilmez. -8 derece ve üstü miyopilerde lazer uygulamasının amacı, görme bozukluğunu azaltıp daha düşük derecede gözlük kullanımıyla görme kalitesini arttırmaktır. Gözlükten tamamen kurtulmak isteyen -8 derece üzeri hastalara ise hekimler göz içi lens implantasyonu tavsiye eder. Aynı yöntemle uzak-yakın görme bozuklukları ve astigmat tedavisi de yapılabilir. Lazer destekli cerrahi müdahalelerden sonra hastalar 3 gün içinde işlerine dönebilir ya da gündelik aktivitelerini eksiksiz yerine getirebilir. Ameliyat ağrısız ve sızısız şekilde çok kısa bir süre içinde gerçekleşir. Orta derece miyoplar tedaviden sonraki iyileşmeyi hemen fark edebilirler. Göz içi lens uygulaması, miyopi ile birlikte katarakt sorunu olan kişiler için de çok uygun bir tedavi yöntemidir. Aynı operasyonla hem katarakt hem de miyop şikayetlerinden kurtulmak mümkündür. Gözde açılan 3 milimetrelik bir kesiden bozulmuş olan göz merceği sıvılaştırılarak çekilir ve yerine şeffaf lens yerleştirilir. Böylece göz merceği yenilenmiş olur ve hastanın görme bozukluğu giderilir. Bu operasyondan sonra hasta 2 gün içerisinde görme yetilerine kavuşur. Bazı durumlarda görmenin geri gelmesi 1 haftayı bulabilir. Sonuç çoğunlukla yüz güldürücüdür.

Gerek doğuştan gelen gerekse ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan problemlerin önüne geçmek için, düzenli göz muayeneleri rutin haline getirilmelidir. Miyopinin etkilerini azaltmak, tamamen tedavi olmak ve yaşam kalitenizi arttırmak için hekim tavsiyesi almanız gerekir. Özellikle gelişme çağındaki çocuklarda göz ve görme bozuklukları ne kadar erken teşhis edilir ve tedavi planlanırsa, o kadar iyi sonuçlar alınır.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.