Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Pankreas Kanseri Hastalığı

Pankreas Kanseri Hastalığı, gerek teşhisi gerek ise tedavisi ile birlikte oldukça zor bir hastalık olarak göze çarpıyor ve dünyada en ölümcül dördüncü kanser hastalığı olarak biliniyor. Günümüzde henüz ilaç ile tedavisi mümkün olmayan bu hastalık için cerrahi yöntemler kullanılıyor. Özellikle 60 yaş ve sonrasında gözüken bu hastalıkta erken teşhis büyük bir önem taşır. Pankreas kanseri hastalığının erken teşhis edilmesi halinde Whipple adı verilen ameliyat doğrultusunda başarılı sonuçlar alınması mümkün.

Pankreas Kanseri Nedir?

Pankreas, karın boşluğunda yer almakta olup yaklaşık olarak 15 santimetre uzunluğunda ve çift fonksiyona sahip olan bir tür salgı bezi olup, etrafı karaciğer, dalak, ince bağırsak ve mide ile sarılmış bir organdır. Endokrin ve ekzokrin adı verilen iki farklı esas görevi olan bu organ, iki farklı hücre grubunu kullanarak bu görevleri yerine getirir. Ekzokrin mide öz suyunu salgılayarak sindirime yardımcı olur ve yağ, protein ve karbonhidrat üzerinden enerji üretilmesini sağlarken endokrin, insülin ve glikojen sağlayarak kanda yer alan glikozu dengeli bir şekilde tutar.

Pankreas kanseri ise bu organda yer alan hücrelerin kontrolünü kaybederek aşırı çoğalması halinde genellikle enzokrin hücrelerinin bulunduğu bölümde meydana gelir.  Bu bölümde adenokarsinom adı verilen enzokrin tümörü ortaya çıkar. Endokrin tümörü ise oldukça nadir görülmekte olup adacık hücrelerinde başlar.

Pankreas Kanseri Türleri

1. Rezektabl

Pankreas kanserinde urun vücuttan alınması mümkün olup, cerrahi yöntem sayesinde bu hastalığın üstesinden gelinebilir. Cerrahi yöntem sayesinde alınabilen tümör genellikle tekrar nükseder. Pankreas ameliyatının ardından 5-FU ya da gemcitrabine yani gemzar ile birlikte kemoterapi tedavisinin uygulanması ile pankreas kanserinin tekrarı 6 aya kadar geciktirilmiş olur.

2. Bölgesel Olarak İlerlemiş

Pankreas kanserinin bölgesel olarak ilerlemesi halinde dokulara ve kan damarlarına yayılmış olsa dahi diğer organlara sıçramamış olduğu anlamına gelir. Cerrahi müdahalenin mümkün olmayan bu durumlarda bunun yerine tıkanmış olan safra kanalları açılır ya da ince bağırsağa by pass yapılır.

3. Metastatik

Pankreas kanseri kimi zaman akciğere, karaciğer, karın içine, kemiklere ve hatta beyne dahi sıçrayabilir. Bu durumda yalnızca cerrahi müdahale ya da radyo terapi yeterli olmaz. Geniş alanlara yayılan bu hastalığın üstesinde gelebilmek için genellikle kemoterapi uygulansa da bu yalnızca hastanın yaşam süresini uzatabilmek için yapılır.

4. Tekrarlayan

Pankreas kanseri ameliyatı olan bir kişide, bir önceki yerin yakınlarında hastalığın tekrar nüksetmesi muhtemeldir. Pankreas kanseri hastalığının nüksetmesi eğer daha uzak bir bölümde oluyorsa bu hastalığın kendini ilk olarak karaciğerde gösterir. Enzokrin pankreas kanserinin kendini tekrar etmesi durumunda kemoterapi tedavisi yapılır.

Pankreas Kanseri Neden Olur?

Pankreas kanserinin ortaya çıkış sebepleri tam olarak bilinmiyor olsa da genetik faktörler ve sigara tüketimi bu noktada en büyük risk faktörleri arasında yer alır. Pankreas kanseri için risk faktörü oluşturan nedenlere şöyle bir göz atalım.

 • Pankreas kanserinin oluşumunda her 10 hastadan 3’ünde sebep sigara olarak karşımıza çıkar.
 • Bu hastalığa yakalanma riski yaşlandıkça artar.
 • Sebze ve meyvede yoksun olunan ve protein ağırlıklı beslenilen durumlarda pankreas kanseri riski artar.
 • Vücut kitle endeksi yüksek olan kişilerde risk diğer kişilere oranla daha yüksek olur.
 • Kimyasal maddelere ya da petrole maruz kalan kişilerde bu hastalık görülür.
 • Uzun süre boyunca tedavi edilmemesi halinde kronik pankreatit, pankreas kanserine davetiye çıkartır.
 • Diyabete sahip olan kişilerde bu hastalığın ortaya çıkma olasılığı iki kat fazla olur.

Pankreas Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Pankreas kanserinin ilk aşamalarında herhangi bir belirti ortaya çıkmasa dahi belirtilerin ortaya çıkması halinde tümör artık pankreas ile yetinmemiş diğer organlara da sıçramış olur. Bu tür durumlara ameliyatın başarılı olma olasılığı düşük olur ve hastalık genellikle nükseder. Bu sebeple erken teşhis büyük önem taşır. Düzenli kontrollerin yapılması bu nedenle çok önemlidir.

Bu hastalığın belirtileri arasında kilo kaybı, iştahsızlık bulantı, mide çıkışında görülen ağrı ve tıkanıklık ve ağır gelişen sarılık gibi durumlar kendini gösterir. Pankreasın baş kısmına yerleşmiş olan kanser hücreleri büyük abdestin oldukça açık bir renkte olmasına sebep olur. Sırta vuran ağrı genellikle bölgesel yayılıma işaret olur. Hastalık kendisini diyabet, diare ve depresyon olarak da gösterebilir. Bununla birlikte;

 • Varis
 • Kaşıntı
 • Gaz sancıları
 • Şişkinlik
 • Genel olarak halsizlik
 • Kanlı ya da koyu renkli idrar
 • Safra kesesinde ve karaciğerde büyüme
 • İştah kaybı ve kusma
 • Yatay pozisyona geçiş yaparken ya da yemekten sonra karın ağrısı gibi belirtileri görmek de mümkün.

Daha Detaylı Bilgi Almak için TIKLAYINIZ!

Pankreas Kanserinin Tanısı Nasıl Konur?

Pankreas kanserinin erken safhada belirdi göstermediği için teşhis edilmesi pek mümkün olmayan bir hastalık olarak karşımıza çıkar. Bunda ince bağırsak, mide ve karaciğer gibi organların arasında saklanmasının da büyük bir etkisi bulunur. Pankreas kanserinin belirtileri diğer birçok hastalık ile benzerlik taşıdığı için de tespiti zor olur.

Pankreas kanserinin tespit edilebilmesi için çeşitli testler uygulanır. Kanserin yayılma durumunu da test eden bazı uygulamalar bulunur. Erken teşhis ile birlikte hastalığın bulunduğu evre de tedavi için önemli bilgiler taşır.

Pankreas kanserinde tanı yapılabilmesi için hastaya fiziksel muayene yapılacak, hastanın aile geçmişi incelenecek, pankreatit ya da diyabet gibi hastalıklara sahip olup olmadığına bakılacak, kan testi düşük ya da yüksek çıkan kişilerde bazı doku ya da organlarda billirubin benzeri maddelerin salgılanma durumuna bakılacak, doku, kan ya da idrar örneği ile çeşitli ölçümler yapılacak, CEA ve CA19.9 gibi tümör belirteçleri kullanılacak, MRI yani Manyetik Rezonans Görüntüleme işlemleri ile birlikte karaciğerin iç bulgularına göz atılacak, bilgisayarlı tomografi yardımı ile hastaya ağız ya da damardan kontrast madde verilerek yol göstericilik yapılacak, PET taraması adı verilen ve Pozitron Emisyon Tomografisi olarak bilinen ve genellikle çok olumsuz kanser hastalıklarının tespit edilebilmesi için yapılan uygulamalar kullanılacak, karın ultrasonu ya da endoskopik ultrason ile incelemeler yapılacak, ERCP adı verilen Endoskopik Retrograd Kolanjiopankretikografi ya da PTC adı verilen cilt altı transhepatik kolanjiyografi gibi yöntemler kullanılacak ve laparoskopi ya da biyopsi yapılacaktır.

Pankreas Kanserinin Evreleri

Pankreas kanserine sebep olan hücreler kan, lenf sistemi ve dokular sebebi ile vücuda yayılır. Lenf kanalları ya da kan damarları sebebi ile asıl kanser hücresi olan ana tümörden kurtularak yayılmaya başlar ve bu şekilde farklı tümörlerin oluşumunu gerçekleştirir. Bu duruma metastez adı verilir. Metastazik ya da ikincil tümörler ana tümör ile aynı özellikleri taşır. Pankreas kanserinin evreleri, tedavisi konusunda büyük önem taşır. Şimdi onlara bir göz atalım.

0. Evre: Bu evrede herhangi bir yayılma görülmemiş ve kanser henüz tek katman hücreleri ile sınırlı olur. Bu yüzden de ne çıplak gözle ne de görüntüleme testleri ile tespit edilebilir.

Evre 1: Kanserin ilk aşamaya geçmesi ile birlikte büyüme başlar. Pankreas ile sınırlı olan kanser 2 ya da 2 santimetreden büyük olur. Bunlara sırası ile 1A ve 1B evreleri adı verilir.

Evre 2: Pankreas kanseri, lenf bezlerinin yakının yaklaşır ya da pankreas dışında da büyümeye başlar.

Evre 3: Pankreas kanseri bu evre ile birlikte daha da geniş bir yayılma gösterir. Tümör yakınlarda yer alan sinir ve ana damarlara yayılsa da metastaz görülmez.

Evre 4: Bu evre ile birlikte pankreas kanserinin karaciğer gibi uzakta olan organlara da yayıldığı görülür.

Pankreas Kanserinin Tedavisi Nasıl Yapılır? 

Pankreas kanserinin tedavisinde cerrahi ameliyat, radyoterapi ya da kemoterapi uygulanır. Bu hastalığın tedavi edilebilmesi için kimi zaman radyasyon onkolojisi, gastroenteroloji, tıbbi onkoloji ya da cerrahi gibi bölümler bir araya gelir.

Pankreas kanserinde hastalar genellikle kanserin erken yayılması ya da bölgesel olarak dağılımı sebebi ile ameliyata uygun olmaz. Sarılık gibi tıkayıcı semptomlar ile ağrının giderilebilmesi için bu kişilere ameliyatlar yapılsa da bu ameliyatlar yalnızca hastanın daha rahat bir yaşam sürmesini sağlarken yaşam süresini uzatmayı başaramaz. Hastalar genellikle diğer hastalıklara da bağlı olarak 3 ile 6 ay arasında ömre sahip olurlar. Bölgesel olarak yayılan hastaların ömrü ise 6 ile 10 ay arasında kalır.

Pankreas kanseri ameliyatları oldukça zorlu ameliyatlar olduğu için hem uzman bir cerraha hem de tüm gereklilikleri karşılayabilecek olan bir hastaneye ihtiyacınız olur.

Whipple ameliyatı ile birlikte 12 parmak bağırsağı, safra yolları ve pankreas başında yer alan tümörler giderilebilir. Whipple ameliyatı sayesinde birbirine yakın olan bu organlar temizlenir. Bu ameliyat esnasında mide kapağı adı verilen ve sisteme Pilor Koruyucu Whipple operasyonu yapılarak bölge korunmaya çalışılır. Ameliyatın başarılı bir şekilde geçmesinin ardından ise geriye sindirim şikayetinden eser kalmaz. Bu ameliyat ile birlikte midenin neredeyse yarısı, pankreasın baş bölümü ve 12 parmak bağırsağının tamamı ile safra yollarının kanserli hücreye komşu olan bölümleri alınır. Bu operasyon ile birlikte tüm bu organların birbirleri ile eski fonksiyonlarına sahip olarak çalışmaya devam etmeleri de sağlanmış olur.

Daha Detaylı Bilgi Almak için TIKLAYINIZ!

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.