Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

PANKREAS KANSERİ TEDAVİSİ, NASIL GEÇER?

Pankreas kanseri, pankreas dokularındaki zarar verici hücrelerin oluşturduğu bir hastalıktır. Sigara kullanımı ve sağlık geçmişi, pankreas kanseri riskinin oluşumunda etkilidir. Pankreas kanserinin sarılık, kilo kaybı ve acı çekme gibi işaret ve semptomları vardır. Ancak, pankreas kanserinin erken teşhisi oldukça zordur. Pankreası inceleyen testlerle, erken teşhis ve kanser aşamasının tanısı elde edilebilmektedir. Bazı faktörler ise, pankreas kanserinin tedavi sürecini ve kanserden kurtulma şansını etkilemektedir.

Pankreas Nedir, Görevleri Nelerdir?

Pankreas, 6 inç uzunluğunda bir bezedir. Pankreasın geniş uç kısmı, baş, orta bölümü, vücut ve dar şekildeki son kısmı ise kuyruk olarak adlandırılır. Pankreas vücutta, mide ve omurga arasında bulunmaktadır.

Pankreas, vücutta iki önemli görev üstlenmektedir.

 1. Yiyecekleri sindirmeyi sağlayamaya yardımcı olan salgıyı sağlamak
 2. Kandaki şeker seviyesini kontrol altında tutan, insülin ve glukagon gibi hormonları salgılamak. Her iki hormon da, vücut enerjisinin kullanılmasına ve stok yapılmasına yardımcı olur.

Yiyeceklerin sindirilmesinde kullanılan mide özsuyu, ekzokrin pankreas hücreleri tarafından ve kandaki şeker seviyesini kontrol altında tutan hormonlar ise, endokrin pankreas hücreleri tarafından yapılır.

Pankreas Kanseri Nasıl Oluşur?

Bu hastalığa neden olabilecek, oluşum risklerini arttıracak her şey, risk faktörü olarak adlandırılır. Risk faktörü taşımanız, kanser olacağınız anlamına gelmiyor ve aynı zamanda risk faktörü taşımıyor olmanız da hiçbir zaman kanser olmayacaksınız anlamına gelmemektedir. Risk faktörlerini taşıdığınızı düşünüyorsanız doktora başvurmanızda fayda bulunmaktadır. Sigara kullanımı ve sağlık durumu geçmişi, pankreas kanserinin oluşum risklerinin etkileyebilir. Pankreas kanseri risk faktörleri;

 • Sigara kullanımı
 • Çok kilolu olmak
 • Diyabet ve kronik pankreatit geçmişine sahip olmak
 • Ailenin sağlık geçmişinde pankreas kanseri ya da pankreatit hastalıkları bulunmak
 • Bazı kalıtsal, ırsi koşulları sağlamak.

Pankreas kanserinin işaretleri ve semptomları;

 • Sarılık (Sarı bir cilt ve beyaz gözler)
 • Açık renkte dışkılamak
 • Koyu renkte idrar
 • Üst ve orta karın, ve sırtta  ağrılar
 • Bir neden yokken kilo kaybı
 • İştah kaybı
 • Halsizlik

Pankreas Kanseri Teşhisi

Pankreas kanseri erken teşhisi zor bir hastalıktır. Bunun nedenleri;

 • Pankreas kanserinin erken aşamalarında fark edilebilir işaretler bulunmamaktadır.
 • Pankreas kanseri, diğer birçok hastalıkta var olan işaret ve semptomlara sahiptir.
 • Pankreasın diğer organların arkasında bulunması da teşhisinin zor olmasında etkilidir. Pankreas; mide, karaciğer, safra kesesi gibi organların arkasında yer almaktadır.

Pankreas kanseri ve pankreas kanseri aşaması, pankreasa yapılacak testlerle teşhis edilebilir. Pankreas kanserinin hangi aşamada olduğunun teşhisi oldukça önemlidir. Çünkü, aşamanın bulunmasıyla tedavi sürecinin planlaması yapılabilir ya da kanserin tedavi süreci ile atlatılamayacağı anlaşılması durumunda cerrahi işlemle alınması için hazırlıklara başlanabilir. Pankreas kanserinin belirlenmesinde kullanılan testler ve prosedürler;

 • Fiziksel muayene: Vücudun genel sağlık kontrolü, hastalık işaretleri olabilecek etkenlerin kontrolü gibi.
 • Kan özellikleri: Kan örnekleri üzerinde yapılacak testlerle, hastalığın vücut üzerindeki doku ve organlarla vücudu yayılma sürecini tespit etmek
 • CT Taraması ve PET Taraması: Vücuttaki kötü huylu tümör hücrelerinin bulunması süreci
 • Laparoskopi: Karın içindeki organlara bakarak hastalığın işaretlerini cerrahi süreçle kontrol etmek
 • Biyopsi: Kanser işaretlerinin kontrolü için alınan hücre ve dokuların patolog tarafından mikroskop altında incelenmesi

Pankreas Kanserinin Aşamaları

Pankreas kanserinin tedavisinde kanserin aşamalarının teşhisi, hastalığın tedavisinde oldukça önemlidir. Böylece hastalığın tedavi edilme sürecinde nasıl bir yol izleneceği planlanır.

Kanser, vücuda 3  farklı yolla yayılabilir.

 1. Doku yoluyla: Kanserin başladığı kısımdan etrafındaki bölgelere yayılması.
 2. Lenf Sistemi yoluyla: Kanserin başladığı kısımdan lenf sistemine doğru yayılması. Kanser, lenf damarları yoluyla vücudun diğer bölümlerine doğru ilerler.
 3. Kan yoluyla: Kanserin başladığı kısımdan kan yoluyla yayılması. Kan damarları yoluyla vücudun diğer bölümlerine doğru ilerler.

Pankreas kanseri aşamaları;

 • Aşama 0: Bu aşamada anormal hücreler, pankreasın astarında bulunur. Anormal hücreler kansere dönüşür ve yakındaki normal dokuya yayılır.
 • Aşama 1: Bu aşamada, kanser sadece pankreasta bulunur. Aşama 1 ikiye ayrılır.
  • Aşama 1A, tümör 2 santim ya da daha ufaktır.
  • Aşama 1B, tümör 2 santimden daha büyüktür.
 • Aşama 2: Bu aşamada, kanser artık yakınlardaki doku ve organlara yayılır. Ve pankreas yakınlarındaki lenf bezelerine yayılabilir. Aşama 2 de ikiye ayrılır.
  • Aşama 2A, kanser, yakındaki doku ve organlara yayılır ama lenf bezelerine yayılmaz.
  • Aşama 2B, kanser hem yakındaki doku ve organlara, aynı zamanda yakındaki lenf bezelerine yayılır.
 • Aşama 3: Bu aşamada, kanser artık pankreas etrafındaki ana kan damarlarına ve lenf bezelerine yayılır.
 • Aşama 4: Bu aşamada ise, kanser herhangi bir boyutta olabilir ve uzaktaki karaciğer, akciğer gibi organlara yayılmış hale gelir.

Pankreas Kanseri Tedavisi

Pankreas kanseri tedavisi zor olabilir. Doktorlar, kanserin tedavisi için uygun bir tedavi yöntemi seçmek için birçok farklı faktörü ön plana alır. Bu faktörler;

 • Pankreas kanserinin aşaması ve sınıfı
 • Kanserin oluştuğu ve büyüdüğü bölge
 • Hastanın yaşı, medikal geçmişi
 • Hastanın tedavi tercihleri gibi faktörlerdir.

Birçok hastanın hedefi, pankreas kanserinin tanısıyla birlikte semptomları kontrol altına almaktır. Her tedavi yöntemi farklı fayda ve riskler taşımaktadırlar. Hastalığın tedavisi sürecinde tedavinin potansiyel fayda ve potansiyel riskleri arasında bir denge kurulmalıdır. Pankreas kanserinin tedavisi sürecinde farklı tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Pankreas kanserinin 5 farklı tedavi yöntemi vardır.

1.Cerrahi Müdahale/Ameliyat

Pankreas kanserinin tedavisi için kullanılan tedavi seçeneklerinden biri, cerrahi müdahale ile tümörün alınmasıdır.

 • Whipple Operasyonu: Pankreasın baş kısmında, safra kesesi, midenin bir kısmı, ince bağırsağın bir kısmı ve safra kanalının cerrahi bir müdahale ile alınması.
 • Bütün Pankreatektomi: Bu cerrahi müdahale ile bütün pankreas, midenin bir kısmı, ince bağırsağın bir kısmı, ana safra yolu, safra kesesi, dalak ve çevredeki lenf bezeleri alınır.
 • Distal Pankreatektomi: Pankreasın vücut ve kuyruk kısmı ve dalak cerrahi müdahale ile alınır.

Eğer kanser yayılmışsa ve alınamıyorsa, hafif cerrahi müdahalelerle semptomlar hafifletilir ve hastanın hayatına devam etmesi sağlanır.

 • Cerrahi Safra Bypassı: Eğer kanser, ince bağırsak ve ödü engellemeyi safra kesesinde kuruyorsa, safra bypassı yapılabilir. Cerrahi müdahale sırasında, doktor, safra kanalını ve safra kesesini kesebilir ve tıkalı bölge etrafında yeni bir yol açabilmek için ince bağırsağa dikebilir.
 • Endoskopik Stent Yerleştirilmesi: Eğer tümör safra kanalını tıkıyorsa, cerrahi müdahale ile stent takılarak safra yolunun boşaltılması sağlanabilir.
 • Gastrik Bypass: Eğer tümör, mideden yiyecek akışını tıkıyorsa, hastanın normal şekilde yeme faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için mide, ince bağırsağa direkt olarak dikilebilir.

2.Radyasyon Terapisi

radyasyon tedavisi

Yüksek enerjili x-ray ışınları ile kanser iyileştirme yöntemidir. Radyasyonun bir diğer kullanım amacı ise, kanserli hücreleri öldürmek ya da büyümesini engellemektir. 2 farklı radyasyon terapi türü bulunmaktadır. Dışsal radyasyon terapisi yöntemi ile bir makine ile vücudun dış kısmından kanser bölgesine doğru radyasyon göndermek. İçsel radyasyon terapisi ise, radyoaktif maddeler içeren iğneler ya da kateterlerle, direkt olarak kanserin etrafına iletilmesidir. Radyasyon terapisi, kanserin ne aşamada olduğu ve kanser tipine göre değişiklik gösterir.

3.Kemoterapi

kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerinin büyümesi ve kanser hücrelerinin yok edilmesi ya da türemesini engellemek amacıyla ilaçlar kullanılarak kanserin tedavi edilme şeklidir. Kemoterapi ağızdan alınması ya da damar ya da kasa enjekte edilmesi ile, ilaçların kan yoluna girişi ve ardından vücut boyunca kanserli hücrelere ulaşmasıdır. Buna sistemik kemoterapi adı verilir. Eğer kemoterapi, direkt olarak beyin omurilik sıvısına, organa ya da karın gibi vücut boşluklarına yerleştiriliyorsa ilaçların bu boşluk bölgelerindeki kanserli hücrelere etki etmesi amaçlanmıştır. Buna ise, bölgesel kemoterapi adı verilmektedir. Kombine kemoterapi ise, tek bir kanser ilacından daha fazlasının kullanılmasını içeren tedavi yöntemidir. Kemoterapi yöntemleri de, kanserin aşama ve tipine göre değişiklik gösterir.

4.Kemoradyoterapi

Kemoradyoterapi

Kemoradyasyon terapisi, kemoterapi ve radyasyon terapilerinin kombinasyonundan oluşur. Hastalığın engellenmesinde ya da kontrol altına alınmasında iki terapi yöntemi de kullanılır.

5.Hedeflenmiş Terapi

Hedeflenmiş Terapi

Bu terapi tipi, ilaçlar ya da diğer maddeler kullanılarak normal hücrelere zarar vermeden özel kanser hücrelerinin belirlenmesi ve yok edilmesini içeren tedavi yöntemidir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.