Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Presbiyopi

Görme yetisine sahip göz organı bazen yaşa, bazen çeşitli hastalıklara, bazen de çevresel faktörlere bağlı olarak bazı problemler ile karşı karşıya kalır. Bu hastalıkların bir kısmı kısa sürede iyileştirilebilir olsa da bir kısmı da erken teşhise ihtiyaç duyar ve uzun soluklu tedavi sürecini beraberinde getirir.

Gözdeki merceğin göz odağını değiştirme yetisini kaybetmesi ve buna bağlı olarak göz kaslarının gözün merceğini değiştirmesi olarak açıklanan bir hastalık olan Presbiyopi hastalığı genelde insanlarda kırk yaşlarının başında ortaya çıkmaktadır. Presbiyopi hastalığı ile beraber kişi yorgun olduğu zamanlarda, geceleri ya da az ışık olan zamanlarda görme konusunda bir takım zorluklar yaşayabilmektedir. Presbiyopi hastalığı gözdeki görme kusurunun çeşidine ya da boyutuna bağlı olmaksızın meydan gelmektedir.

Aslında hastalık en temel hali ile yakını görememe problemidir. Zaten ilk olarak da kişinin bir şeyler okur iken nesneleri uzaklaştırma ihtiyacı ile anlaşılmaktadır. Fakat presbiyopi hastalığının ilerlemesi ile birlikte kişi daha fazla bulanık görmeye başlar. Aynı şekilde bağ ağrıları ağırlıklı olarak şakak bölgesinde olacak biçimde ortaya çıkar. Bu hastalık ile beraber hasta istemsiz olarak gözünü yakın nesnelere odaklamaya zorlar. Bu durum da bir takım sorunları beraberinde getirir. Çünkü gözün bu şekilde zorlanması ile birlikte geçici de olsa uzakta bulunan nesnelerin de görülmesinde sıkıntı meydana gelir. Bu aslında odaklamadaki uyum sorunundan kaynaklanmaktadır. Presbiyopi hastalığının en önemli çözümü okuma gözlükleri ya da kontak lensler ile yapılacak olan optik düzeltme yöntemleri olmaktadır. Aynı şekilde miyopluk problemi de taşıyan kişiler bu sorunu çözebilmek adına çift odaklı gözlükler tercih ederler. Bu gözlüklerin alt kısmı yakını görebilmek için, üst kısmı ise uzağı görebilmek içindir.

Presbiyopi hastalığı kırklı yaşlarda kendini göstermeye başlasa da altmışlı yaşlara gelindiğinde hastalık daha da fazla artabilir ve kişi kaliteli görme yetisini sadece gözlükler yolu ile sağlayabilir bir hale gelir.

Presbiyopi Nedir?

Presbiyopi hastalığı en temel ve en basit anlatımı ile genelde insanlarda kırklı yaşlar itibari ile başlayan yakın görememe problemi olmaktadır. Gözlerin içinde bulunan mercek şekil değiştirebilir bir özelliğe sahiptir. Bu özellik sayesinde mercek, cisimler kişiye yakınlaştığı zaman şişer ve şekil değiştirir, buna bağlı olarak da yakını çok daha iyi bir şekilde görmeyi sağlar. Yani sağlıklı bir gözde yakındaki nesneleri iyi bir şekilde görme durumu bu biçimde gerçekleşmektedir. Ancak yaşın ilerlemesi ile birlikte gözdeki mercek bu özelliğini ve yetisini kaybeder. Bunun neticesinde ilerleyen yaşlarda yakını görememe sorunu ortaya çıkar. İşte buna da presbiyopi rahatsızlığı adı verilir.

Presbiyopi Neden olur?

Görme sürecinde ilk olarak beyin bakılan bir nesnenin yaklaştığını fark eder ve bu durumu gözlere iletir. Gözler de beyinden bu uyarıyı aldıktan sonra merceğin şeklini nesneye uygun olarak şekilde değiştirir ve görme işlemi nesne yer değiştirse ve yakınlaşsa bile sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Ancak yaş ilerledikçe gözdeki merceğin bu işlevi gittikçe zayıflar ve bir müddet sonra tamamen kaybolur. Uzmanlar bu durum ile alakalı kesin bir karara varamamış olsalar da gözde meydana gelen bu tahribat ve işlev kaybı hücre yaşlanması ile açıklanmaktadır. Aslında bu teori yaş ile saçların beyazlaması ve bazı hücrelerin yeteneklerini kaybetmesi durumlarına dayandırılarak ortaya atılmıştır. Yani hücre yaşlanması ile birlikte göz hücreleri de yakını görme yeteneklerini kaybetmektedir. Bu yüzden de presbiyopi rahatsızlığı patolojik olarak değil de fizyolojik bir sorun olarak görülmektedir. Presbiyopi rahatsızlığının insanlarda yıllara göre gösterdiği artış genellikle herkes için standart olmaktadır. Yani genellikle bu sorun kırk yaş itibari ile her on yılda bir, bir numara büyüyerek ilerlemektedir. Dolayısıyla kırk yaşında bir numara büyüyen rahatsızlık elli yaşında iki numara, altmış yaşında ise üç numara büyür. Ancak eğer hasta aynı zamanda miyop ise durum biraz daha farklı bir şekilde ilerlemektedir. Çünkü presbiyopi ile miyop bir arada ortaya çıktığında kusur azaltan bir etki meydana gelmektedir. Bu durumda hasta yakını görme kusuru belli bir seviyede artsa bile yakını iyi bir şekilde görebilir.

Presbiyopi Belirtisi

Presbiyopi hastalığının en net belirtisi elbette hastaların, bir cisim kendilerine elli santimetreden daha yakın iken görmekte zorlanmaları durumu olmaktadır. Bu hastalar cisimleri ancak uzaklaştırdıkları vakit net bir şekilde görebilir bir hale gelebilirler. Presbiyopinin yani yakını görememe probleminin zaman ilerledikçe devam etmesi ile birlikte hastada baş ağrısı da ortaya çıkmaktadır. Bu baş ağrısı özellikle alın bölgesinde ve şakak bölgesinde kendini göstermektedir. Bu yüzden belli bir yaştan sonra herkesin mutlaka düzenli olarak göz muayenesi olması gerekir. Bu şekilde soruna erken bir vakitte müdahale edilmesi sağlanmış olur.

Presbiyopi Tedavisi

Presbiyopi hastalığının tedavisi ile ilgili tüm dünya üzerinde pek çok farklı tedavi yöntemi mevcut olmaktadır. Her bir tedavi yöntemi elbette içinde farklı avantajları ve farklı dezavantajları barındırır. Genelde en doğru tedavi yöntemine doktor ve hastanın birlikte karar vermesi gerekir. Günümüzde presbiyopi tedavisinde hem en güvenilir hem de en yaygın olan bir tedavi yöntemi de vardır. Bu tedavi yöntemi göz içine uygulanan multifokal mercek operasyonları ile presbylasik lazer tedavileri olmaktadır. Bu tedavi yöntemleri ülkemizde pek çok hastanede uygulanabilmektedir. Elbette presbiyopi rahatsızlığı gözlükle de tedavi edilebilir. Bunun için de bifokal gözlükler ve mutifokal yani progresif gözlükler olmak üzere iki farklı çeşit gözlük kullanılır. Bir diğer tedavi yöntemi olan kontakt lens ile tedavi yöntemi ise multifokal kontakt lensler ile yapılmaktadır. Eğer hastanın gözleri lense uygun ise bu tedavi yöntemi uygulanabilir. Bu tedavi yönteminde de oldukça iyi sonuçlar alınabilmektedir. Fakat bu tedavi yöntemi özellikle kırk yaşın üstündeki hastalarda bazen sorun çıkartabilmektedir. Çünkü o yaş grubunda ve ileri yaş gruplarında gözyaşı kalitesinde ciddi bir azalma görülür. Bu da lens ile tedavinin zorlaşması anlamına gelmektedir. Kontakt lens ile monovizyon tedavi yöntemi ile uygulanabilmektedir. Bu tedavi yönteminde de tek göz miyop bırakılmaktadır. Ancak elbette bu yöntem için de herkes uygun olamayabilir. Bunun için bir göz muayenesi gerekir. Gözün bu tedavi yöntemine uygunluğu bu muayenenin sonucunda ortaya çıkacaktır.

Presbiyopi rahatsızlığının tedavisinde direkt olarak göze cerrahi müdahale yöntemi de vardır. Genelde cerrahi tedavi için üç farklı yöntem bulunur. Bu yöntemlerden bir tanesi kornea temellidir. Presbylasik tedavisi ve monovizyon excimer lazer tedavisi olmak üzere iki farklı şekilde yapılabilir. Bu diğer cerrahi tedavi yöntemi ise lens ile tedavi olmaktadır. Bu tedavide de multifokal lensler ile akomodatif lensler kullanılabilmektedir. Bir diğer cerrahi tedavi yöntemi ise kamra inlay tedavisi olmaktadır. Bu yöntemde gözdeki korneaya yine göz ile uyumlu olan bir mikro implant yerleştirilmektedir. Oldukça kısa sürede gerçekleştirilen bu yöntem kısa süreli istirahatin ardından hastanın gözlerini eski sağlıklı haline kavuşturmaktadır. Cerrahi yöntemlerin her biri hastaları yakın gözlüklerinden kurtarmaya yönelik olmaktadır. Ancak elbette her birinin çok farklı avantajları olduğu gibi çok farklı dezavantajları da vardır ve operasyon öncesinde mutlaka en iyi şekilde bilgi alınması gerekmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.