Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Prostat Kanseri Tedavisi, Nasıl Geçer?

Prostat kanseri, erkek üremede yer alan bir bez olan prostatta ortaya çıkan bir kanser türüdür. Bu yazımızda sizlere prostat kanseri hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğiz. Yazımızın devamında sizlere verecek olduğumuz bu bilgiler kapsamında sizler de prostat kanseri tedavisi ile daha sağlıklı bir yaşama sahip olabilirsiniz.

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinden biridir. Prostat kanseri genellikle yavaş büyür ve başlangıçta ciddi zarara yol açmamaktadır.  Prostat kanserinin bazı türleri yavaş büyürken, herhangi bir tedavi gerektirmez ya da mininum bir tedavi gerektirir. Diğer agresif tipli kanserler ise hızlı yayılmakta ve tedavi edilmeleri gerekmektedir. Prostat kanseri erken teşhis edilirse, başarılı bir şekilde tedavi edilme şansı daha yüksek olacaktır. 

Prostat Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Prostat kanseri erken evrelerde herhangi bir belirti veya semptoma neden olmayabilir. Bu kapsamda oluşan belirtiler ise şöyle sıralanmaktadır;

 • İdrar yapmada sorunlar
 • İdrar akışında kuvvet azalması
 • İdrarda Kan görülmesi
 • Pelvik bölgede rahatsızlık
 • Kemik ağrısı
 • Erektil disfonksiyon

Doktora Ne Zaman Görünmemiz Gerekmektedir?

Yukarıda sizlere vermiş olduğumuz belirtilere sahipseniz, vakit kaybetmeden doktora görünmeniz gerekmektedir.

Prostat Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Prostat kanserinin nedeni tam olarak belli değildir. Prostatın bazı hücreleri anormal hale geldiğinde prostat kanserinin başladığı bilinmektedir. Anormal hücreler diğer hücreler ölse dahi yaşamaya devam eder. Biriken bu hücreler zamanla yakındaki dokuları istila etmeye başlayarak büyümeye başlarlar. Bunun sonunda tümör oluşumu meydana gelmektedir. Ayrıca bazı anormal hücreler koparak vücudun diğer bölgelerine (metastaz) yayılabilir.

Risk Faktörleri Nelerdir?

Prostat kanseri riskini artıran faktörler şunlardır;

 • Yaşınız ilerledikçe, prostat kanseri olma riskiniz de artmaktadır.
 • Aile geçmişinde daha önce prostat kanseri veya göğüs kanseri olan bireyler varsa, sizler de risk altındasınız demektir.
 • Bir diğer risk faktörü ise, obezitedir. Fazla kilolu olan erkeklerde risk oldukça fazladır.

Prostat Kanseri Testleri ve Tanısı Nasıl Olur?

Prostat Kanseri İçin Tarama

Herhangi bir belirti olmaksızın sağlıklı olan bireyler test taramasına tabi tutmak bir anlamda tartışmaya açık bir durumdur. Ama çoğu zaman prostat kanseri son aşamaya kadar herhangi bir belirti göstermemektedir. Bu kapsamda 50 yaşını aşkın bireylerin düzenli olarak taramalarını yaptırmaları gerekmektedir. Belirli durumlarda doktorunuz ile görüşerek taramalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Prostat tarama testleri şunlardır;

 • Parmakla rektal muayene (PRM)
 • Prostat spesifik antijen (PSA) testi: Kan örneği alınarak yapılan bir testtir. 

PRM ile kombine PSA testi, erken aşamalarında prostat kanserlerini belirlemenize yardımcı olur.

Prostat Kanseri Teşhisi

PRM veya PSA testinde bir anormallik tespit edilirse, doktorunuz prostat kanserine sahip olup olmadığınızı belirlemek için bazı testler önerebilir. Bunlar;

 • Ultrason
 • Prostat dokusunun bir örneğinin alınarak teşhis edilmesi: İlk test sonuçları prostat kanserini işaret ediyorsa, doktorunuz prostat (prostat biyopsisi) hücre örneği toplamak için bir prosedür önerebilir. Prostat biyopsisi genellikle doku toplamak için prostat içine yerleştirilen ince bir iğne kullanılma yoluyla yapılır. Doku örneği, kanser hücrelerinin mevcut olup olmadığını belirlemek için laboratuvarda analiz edilerek tespit edilir. 

Prostat Kanserinin Agresif Olup Olmadığının Belirlenmesi

Biyopsi kanserin varlığını teyitten sonraki adım, kanser hücrelerinin saldırganlık (sınıf) düzeyini tespit etmektir. Bunun için laboratuvar testlerinin yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda ise, prostat hücrelerin hareketlerini incelemek için Gleason Skoru’na bakılır. Puanlama iki sayıyı birleştiren, 2 (agresif olmayan kanser) ve 10 (çok agresif kanser) arasında olabilir.

Prostat Kanserinin Ne Kadar Yayıldığının Anlaşılması

Bir prostat kanseri teşhisi yapıldıktan sonra, doktorunuz kanserin yayılımını (evresini) belirlemek için çalışır. Bu kapsamda yapılacak olan testler şunladır;

 • Kemik taraması
 • Ultrason
 • Bilgisayarlı tomografi (BT)
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
 • Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması

Her birey yukarıda verilen her testi olmalıdır. Doktorunuz, bireysel vaka için en iyi testlerin sizlere yardımcı olacağını belirleyecektir. Bu aşamadan sonra ise prostat kanserinizin aşamaları ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu aşamalara göre de tedavileriniz şekillenecektir. Prostat kanseri aşamaları şunlardır:

 • Evre I: Bu aşama prostat küçük bir alanda sınırlı olduğu ve çok erken aşamada olan kanser anlamına gelir. Mikroskop altında bakıldığında, kanser hücrelerinin saldırgan olmadığı görülür.
 • Evre II: Kanser, bu aşamada hala küçük olabilir, ancak kanser hücreleri mikroskop altında incelendiğinde agresif olarak kabul edilebilir. Ya da evre II’de kanser daha büyük olabilir ve prostat bezinin her iki tarafını da kapsayabilir.
 • Evre III: Kanser seminal veziküllerin veya yakındaki diğer dokularla birlikte prostatın dışına yayılmıştır.
 • Evre IV: Kanser, yakın organları işgal ederek büyümüştür ya da lenf düğümleri, kemik, akciğer veya diğer organlara yayılmıştır.

Prostat Kanseri Tedavisi Nasıl Olur?

Prostat kanseri tedavisi, sizlerin sahip olduğu kanser hücrelerinin ne kadar hızlı yayıldığı ya da hangi evrede olduğuna göre değişiklikler göstermektedir. Tedavi çeşitleri sizlerin bağışıklık sisteminize ve yan etkilerine göre farklılık gösterecektir. Bu kapsamda tedaviler şunlardır;

1.İlk Aşamada Tedavi

prostat1

Erken aşamada erkekler için prostat tedavisi her zaman gerekli olmayabilmektedir. Bazı erkekler tedaviye ihtiyaç duymamaktadır. Bunun yerine, doktorlar bazen aktif sürveyans önermektedirler. 

Aktif gözetim, düzenli izlem kan testleri, rektal sınav ve muhtemelen biyopsi, kanserin ilerlemesini izlemek için yapılabilmektedir. Yapılan testler sonucunda, kanserin ilerlediği tespit edilirse, cerrahi veya radyasyon gibi prostat kanseri tedavi yöntemleri uygulanır.

2.Radyasyon Tedavisi

ameliyata-alternatif-isin-tedavisi,WR85kvK-akaT5seWk2q-Bw

Radyasyon terapisi kanser hücrelerini öldürmek için yüksek güçlü enerji kullanır. Prostat kanseri radyasyon tedavisi iki şekilde yapılabilir:

 • Vücudunuzun (eksternal radyasyon) dışından gelen radyasyon: Vücudunuzun etrafında bir makinenin hareket etmesi ile birlikte, bir masa üzerinde yatarak, ışınlar ile sizlerin tedavinizin yapılmasıdır. Haftada 5 gün yapılan bu tedavi, birkaç hafta boyunca devam etmektedir. 
 • Radyasyonun vücudunuzun (brakiterapi) içine yerleştirilmesi: Brakiterapi, prostat dokusunda, pirinç büyüklüğünde radyoaktif tohumları yerleştirerek yapılmaktadır. Doktorunuz ultrason görüntüleri tarafından yönlendirilen bir iğne kullanarak prostat radyoaktif tohumları implantlar. İmplante tohumlar sonunda radyasyon vererek durdurulur ve çıkarılır. 

Radyasyon terapisinin yan etkileri acı idrar, sık idrara çıkma, acil idrara çıkma, gevşek dışkı veya ağrı dışkılama gibi rektal semptomları içerebilir. Erektil disfonksiyon da oluşabilir.

3.Hormon Tedavisi

e31fa573dcca4a77ad57cc9c4880bddc

Hormon tedavisi, erkeklik hormonu olan testosteron üreten vücudunuzun kanseri durdurması için bir tedavi yöntemidir. Prostat kanseri, hücrelerinin büyümesine yardımcı olmak için testosterona güvenmektedirler. Hormonların kesilmesi ile birlikte kanser hücreleri ölmeye veya daha yavaş büyümeye başlamaktadır. Hormon tedavisi seçenekleri şunlardır:

 • Vücudun testosteron üretmesini durduran ilaçlar. Hormon salgılatıcı hormon luteinizan olarak bilinen ilaçlar (LH-RH) agonistleri testosteronları engeller. Tipik olarak hormon tedavisi, löprolid, triptorelin (Trelstar) (LUPRON, Eligard), goserelin (Zoladex) ve histrelin (VANTAS) ilaçlarıdır. Bazen kullanılan diğer ilaçlar ketokonazol ve abiraterone (Zytiga) içerir.
 • Kanser hücrelerinin ulaşmaması için testosteron bloke edici ilaçlar: Anti-androjenler olarak bilinen ilaçlar kanserli hücrelerin ulaşmasını engeller. Örnekler bikalutamid (Casodex), flutamid ve nilutamid (Nilandron) içerir.
 • Testisleri (orşiektomi) çıkarmak için yapılacak olan ameliyat: Testislerinizi çıkarmak vücuttaki testosteron seviyelerini azaltır.

Hormon terapisi, kanseri küçültmek ve tümör büyümesini yavaşlatmak için ilerlemiş prostat kanseri olan erkeklerde kullanılır. Erken evre prostat kanseri olan erkeklerde, hormon tedavisi radyoterapi öncesi tümörü küçültmek için kullanılabilir. Hormon tedavisinin yan etkileri erektil disfonksiyon, sıcak basması, kemik kütlesi kaybı, cinsel istekte azalma ve kilo alımını içerebilir.

4.Ameliyat

c3cae5e8c24e39baa7a3e4c62513df651

Prostat kanseri için cerrahi prostat bezi (radikal prostatektomi), çevredeki bazı doku ve birkaç lenf düğümleri kaldırmayı içerir. Bu kapsamda ameliyat şekilleri farklılık göstermektedir. Bunlar;

 1. Bir araç yardımı ile yapılacak olan ameliyattır. Robot yardımlı cerrahi sırasında, araçlar bir mekanik cihaza (robot) bağlıdır ve birkaç küçük kesik aracılığıyla karın içine yerleştirilir. Cerrah, bir konsola oturur ve aletleri taşımak için robot rehberlik el denetimlerini kullanır.
 2. Retropubik ameliyat, prostat bezinin karnınızın alt kısmında bir kesi ile çıkarılmasını kapsamaktadır.
 3. Perine cerrahi, prostatlara erişmek için anüs ve skrotum arasındaki bir kesi yapılmasını gerektirir.
 4. Laparoskopik radikal prostatektomi sırasında doktorunuz küçük bir kamera (laparoskop) yardımı ile karnınızda küçük kesiler yoluyla ameliyatı gerçekleştirir.

Radikal prostatektomi üriner inkontinans ve erektil disfonksiyon riski taşır.

5.Dondurucu Prostat Dokusu

a384fc6142db8078_480x270

Kriyocerrahi veya kriyoablasyon kanser hücrelerini öldürmek için donma ile dokuları yok etmeyi içermektedir.

6.Kemoterapi

fft99_mf5647969

Kemoterapi kanser hücrelerinin hızla büyüyen hücrelerini öldürmek için ilaçlar kullanır. Kemoterapi hap şeklinde, kolunuzdaki bir damar yoluyla ya da her iki şekilde de gerçekleşebilir. Kemoterapi kanserin uzak bölgelere yayılması durumunda en ideal tedavi biçimidir. Kemoterapi ayrıca hormon tedavisine yanıt vermeyen kanserler için bir seçenek olabilir.

7.Biyolojik Tedavi

slider1

Biyolojik tedavi (immunoterapi) kanser hücreleriyle savaşmak için vücudun bağışıklık sistemini kullanır.

8.Alternatif Tıp

Meditasyon

Tamamlayıcı ya da alternatif tedaviler prostat kanserini tedavi edemez. Ancak, tamamlayıcı ve alternatif prostat kanser tedavileri kanser ve tedavisinin yan etkileri ile başa çıkmanıza yardımcı olabilir. Bunlar ise;

 • Sanat terapisi
 • Dans veya hareket terapisi
 • Egzersiz
 • Meditasyon
 • Müzik terapi
 • Gevşeme teknikleri
 • Ruhanilik

Komplikasyonları Nelerdir?

Kanser vücudunuzun diğer bölgelerine yayılarak ölümcül bir seviyeye gelebilir. Kemik ağrılarına veya kırıklarına da neden olabilmektedir. Prostat kanseri, idrar kaçırma sorunlarına neden olabilir. Erektil disfonksiyon cerrahisi, radyasyon veya hormon tedavileri de dahil olmak üzere prostat kanseri veya tedavisinin bir sonucu olabilir.

Prostat Kanserinden Korunma Yöntemleri

 1. Meyve ve sebze dolu sağlıklı bir diyet seçin.
 2. Vitamin ve mineraller açısından zengin gıdaları tercih edin.
 3. Düzenli olarak egzersizler yapın.
 4. Sağlıklı bir kiloyu korumaya özen gösterin.
 5. Prostat kanseri riski konusunda doktorunuzla konuşun.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.