Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Renk Körlüğü Tedavisi, Nasıl Geçer?

Renk körlüğü, renkleri ayırmakta güçlük çekilmesi ve yetersiz kalınması durumudur. Renk körlüğü, gözün renk algılayan pigmentlerinde sorun yaşanması sonucu meydana gelmektedir. Renk körlüğü olan insanların çoğunluğu, kırmızı ile yeşil renk arasındaki farkı ayırt edemez. Bir de daha az yaygın formu olmasına rağmen, sarı ile mavi rengin ayırt edilememesi şeklinde renk körlüğü de bulunmaktadır.

Bu göz sorunu hafif ya da şiddetli şekilde olabilmektedir. Eğer tamamen renk körlüğü söz konusu ise, gri, siyah ya da beyaz renklerde görme olayı gerçekleşir. Ancak, bu durum oldukça nadir olarak gerçekleşmektedir. Renk körlüğü yaşayan insanların çoğu, sarı, gri, bej ve mavi renk yerine, kırmızı, yeşil ve turkuaz renklerinde görürler.
Renk körlüğü erkeklerde daha yaygındır. Kadınların renk körlüğünden sorumlu kromozom taşıma olasılığı daha yüksektir, fakat erkeklerin koşullu kalıtımsal olma olasılıkları daha yüksektir. Amerikan Optometrik Derneği’ne göre, kadınların % 0,5’i ile karşılaştırıldığında, beyaz erkeklerin yaklaşık % 8’i renk eksikliği ile doğmaktadır.

Oluşum Nedenleri

Göz, retinayı etkinleştiren ve koni adı verilen sinir hücrelerini içermektedir. Gözün arkasında ışığa duyarlı katman dokusu renkleri görmektedir. Üç farklı türde olan koniler, çeşitli dalga boyundaki ışıkları absorbe etmektedirler. Her bir koni, kırmızı, yeşil ve mavi şeklinde farklı bir renge karşı tepki göstermektedir ve beyine renklerin ayırt edilmesi için bilgi göndermektedir. Eğer, retinadaki bu konilerden biri ya da daha fazlası zarar görmüş ise ya da mevcut değilse, renkleri ayırt etme de güçlük yaşanacaktır.

Bunların dışında renk körlüğüne neden olan faktörler şu şekildedir;

Kalıtımsal: Renk körlüğünün temel nedeni genetik olmasıdır ve genellikle anneden erkek çocuğa geçmektedir. Bunun yanı sıra, kalıtımsal renk körlüğü, görme kaybı sorunlarına ya da körlüğe neden olmamaktadır. Uluslararası Sağlık Enstitüsü’ne göre, renk körlüğü kadınlar arasında oldukça nadir gözlenmektedir, fakat her 10 erkekten 1’inde bazı derecelerde renk körlüğü gözlenmektedir.

Hastalıklar: Retina yaralanmaları ya da hastalıklar sonucu renk körlüğü oluşabilmektedir. Renk körlüğüne yol açabilecek göz hastalıkları; göz tansiyonu (glokom), maküler dejenerasyon, diyabetik retinopati ve katarakt gibi göz sorunlarıdır.

Göz tansiyonu (glokom), gözdeki içsel basıncın çok fazla olmasıdır. Bu basınç, gözden beyine işaret gönderen ve görme olayını gerçekleştiren optik sinirleri hasara uğratmaktadır. Bunun sonucu olarak renkleri ayırt etme yeteneğinde azalma meydana gelebilmektedir. İngiliz Göz Doktorları Bülteni’ne göre, göz tansiyonu ile bağlantılı oluşan renk körlüğü yaşayanlarda, mavi ile sarı rengi ayırt etmede güçlük yaşanmaktadır.

Maküler dejenerasyon ve diyabetik retinopati sorunlarında, konilerin bulunduğu kısım olan retina hasar görmektedir. Böylece renk körlüğü ya da bazı durumlarda körlük meydana gelebilmektedir.

Katarakt göz sorununda ise, göz merceği yavaş yavaş şeffaflaşarak değişime uğramaktadır. Bunun sonucunda renkler daha soluk görünmektedir.

Renk körlüğüne sebep olabilecek diğer hastalıklar ise, diyabet, Parkinson hastalığı, Alzheimer hastalığı ve çoklu doku sertleşmesi şeklindedir.

İlaçlar: Belli başlı ilaçlar renk körlüğüne neden olabilmektedir. Klorpromazin (Thorazine) ve tiyoridazin (Mellaril) gibi antipsikotik ilaçlar bunlardan bazılarıdır. Tüberküloz tedavisinde kullanılan bir antibiyotik ilaç olan etambutol (Myambutol), optik sinirlere hasar verebilmekte ve renk körlüğüne yol açabilmektedir. Bazı kalp ve tansiyon ilaçları, reçeteli sinirsel bozukluklar için kullanılan bazı ilaçlar, sonradan edinilmiş renk körlüğüne yol açabilmektedir.

Diğer faktörler: Renk körlüğüne yol açan diğer faktörlerden birincisi, yaşlanmadır. Diğer faktörler ise, zehirli kimyasallardır.

Renk Körlüğü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Renk körlüğünün çaresi yoktur. Genellikle, kırmızı ve yeşil rengin ayırt edilemediği renk körlüğünü tedavi etmeye ihtiyaç yoktur. Çünkü gözün fonksiyonları normal şekilde devam etmektedir. Öte yandan, kalıtımsal renk körlüğünün herhangi bir çaresi ve tedavisi bulunmamaktadır.

1.Sebep Olan Sorunun Tedavisi

Young girl patient is having a medical attendance at the optometrist.

Katarakt ve göz tansiyonu gibi bazı göz hastalıkları renklerin görülmesi durumunu olumsuz etkileyerek, sonradan renk körlüğünün oluşmasına sebep olabilmektedir. Ayrıca, göz yaralanmaları da renk körlüğüne yol açabilmektedir. Bundan dolayı, bu gibi sağlık sorunlarının tedavi edilmesi ile renk körlüğü tedavi edilebilmektedir. Bazen de katarakt göz sorununun ameliyat ile düzeltilmesi ile, renk körlüğü tedavi edilebilmektedir.

2.Renkli Filtreli Gözlükler

kids-glasses-digital-light-protection-lenses

Renkli filtreli gözlükler, zıtlıkların algılanmasına yardımcı olarak, renklerin daha net algılanmasına yardımcı olabilmektedirler. Fakat bu gözlükler, normal renklerin ayırt edilmesinin gelişmesini sağlayamamaktadır.

3.Renk Filtreli Kontakt Lensler

Close-up of woman putting in contact lens

Renk filtreli lensler de renkli filtreli gözlükler gibi, renklerin arasındaki farklılıkların ayırt edilmesine yardımcı olmaktadır. Fakat bu kontakt lensler, normal renk görüşünün gelişmesini sağlayamamaktadır.

4.Parlamayı Engelleyen Gözlük

Hot-sale-high-quality-man-font-b-glass-b-font-women-fashion-sunglasses-font-b-block

Parlamayı engelleyen gözlükler, şiddetli derecede renk körlüğü yaşayan kişilerin tedavisinde kullanılmaktadır. Bu gözlükler yardımı ile renk körlüğü olan kişi, daha az parlaklık ve göz kamaşması sayesinde, renklerin arasındaki farkı ayırt edebilecek hale gelmektedir.

5.Renklerle İlgili İpuçları Öğrenme

3164133089_b353598006_b

Renklerin parlaklıkları ya da karşınıza çıkabilecek yerleri ile ilgili ipuçlarını öğrenmek, renkli cisimlerin yerlerini ezberlemek, renk körlüğü tedavisinin bir parçasını oluşturmaktadır. Örneğin, trafik lambalarının ışık renklerini sırası ile ezberlemek ve trafikte ona göre hareket etmek, yardımcı olacaktır.

6.Geleceğin Tedavi Yöntemleri

dna_thoughts-620x400

Yapılan son çalışmalar, bazı ender görülen retina bozukluklarının renk körlüğü ile bağlantısı olduğunu göstermektedir. Bu retina sorunlarının, gen değiştirme teknikleri yardımıyla düzeltilebileceği düşünülmektedir. Fakat bu tedavi seçenekleri hala üzerinde çalışma aşamasındadır ve ileride kullanılacak duruma gelebilecektir.

Renk Körlüğü Türleri

Üç tür renk körlüğü tipi bulunmaktadır;

  • Birinci tür renk körlüğünde, kırmızı ile yeşil rengi ayırt etmekte güçlük çekilmektedir.
  • İkinci tür renk körlüğünde, sarı ile mavi rengi ayırt etmede güçlük çekilmektedir.
  • Son olarak üçüncü tür renk körlüğünde ise, herhangi bir renk algılaması yoktur ve bu tür renk körlüğüne achromatopsia adı verilmektedir. Bu renk körlüğünü yaşayan kişiler, her şeyi gri renkte görmektedirler. Fakat, achromatopsia renk körlüğü, diğer iki renk körlüğü türüne göre oldukça nadir gözlenmektedir.

Kalıtımsal ve Sonradan Edinilmiş Renk Körlüğü: Renk körlüğü, kalıtımsal ve sonradan edinilmiş şeklinde iki gruba ayrılmaktadır. Kalıtımsal renk körlüğü diğerine göre çok daha yaygındır ve genetik bozukluk sonucu oluşmaktadır. Bunun anlamı, kalıtımsal renk körlüğünün diğer aile bireylerinde de gözlenebilme ihtimalinin artması demektir.

Sonradan edinilmiş renk körlüğü ise ileriki yaşlarda gelişmektedir ve hem erkekleri hem de kadınları eşit oranda etkilemektedir. Sonradan edinilmiş renk körlüğü, optik sinirlerin ya da retinanın zarar görmesi sonucu oluşmaktadır. Bundan dolayı, eğer renk körlüğü sorunu yaşıyorsanız, bu durumun herhangi bir göz hastalığının işareti olması ihtimaline karşın, bir göz doktoruna gitmenizde fayda olacaktır.

Belirtileri

Etraftaki renkleri daha soluk gördüğünüz halde bunun farkında olmayabilirsiniz. Bazı insanlar, trafik ışıklarında yaşadığı sıkıntı sonucu ya da çocukları renklerle ilgili materyal ödevlerinde sıkıntı yaşadıklarında, renk körlüğünün farkına varabilmektedir.

Renk körlüğünün belirti ve işaretleri ise şöyledir;

  • Kırmızı ve yeşilin farklı tonlarını ayırt edememe,
  • Mavi ve sarının farklı tonlarını ayırt edememe,
  • Tüm renkleri ayırt edememe (siyah, beyaz ve gri görme).

Tanı ve Testler

Renkleri görmek özneldir. İnsanların, kırmızı, yeşil ve diğer renkleri tam olarak aynı şekilde gördüğünü bilmek mümkün değildir. Ancak, göz doktoru normal göz muayenesi sırasında, bazı testler yardımı ile renk körlüğünü tespit edebilmektedir.

Göz doktoru, psödoizokromatik plaka adı verilen özel şekilleri içeren kartları kullanarak renk körlüğü tanısı koyabilmektedir. Bu şekiller, küçük ve sayısız renkli beneklerin içine gizlenmiş olan rakam, sayı ya da sembollerden oluşmaktadır. Bu beneklerin içerisine gizlenmiş olan rakam, sayı ve sembolleri yalnızca normal sağlıklı gözler fark edebilmektedir. Eğer renk körlüğü varsa, burada gizlenmiş olan rakam ve sayılar görülemez ya da görülse bile yanlış görülür. Ayrıca, çocuklarda okula başlamadan önce renk körlüğü testi yapılması önemlidir. Çünkü, okulun ilk yıllarında çocukların eğitim materyalleri oldukça renklidir.

Yaşam Stili ve Evsel Çareler

Her ne kadar kalıtımsal olarak gelişen renk körlüğünün herhangi bir klinik tedavisi bulunmasa da, bu sorunu yaşayan insanların çoğu, bu şekilde yaşamanın kolay yöntemlerini kendilerine göre belirlemişlerdir.

Renkli nesnelerin sırasını ezberlemek bu yöntemlerden biridir. Böylece trafik ışıklarını anlamak daha kolay olacaktır.

Renkli nesneleri etiketlemek ve böylece diğerlerinden bu işaret sayesinde ayırt etmek. Tabi bu işlemi, renk körlüğü olmayan birinin yardımı ile yapmak gerekmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.