Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Renk Körlüğü

Renk Körlüğü Nedir?

Renk körlüğü, kadınlara göre daha çok erkek bireylerde meydana gelen bir göz problemidir. Bu durum insanlar arasında oldukça yaygın olarak gelişen bir durum olarak belirtilebilir. Renk körlüğü durumu basit şekilde tanımlandığından renkleri ayırt etme yeteneğinin yokluğudur. Yani renklerin seçilememesi durumudur denilebilir. Renk körlüğü durumunun en yaygın görülen tipi olarak da kırmızı ve yeşil renkteki cisimlerin renklerini ayırt edememe olarak belirtilebilir. Daha nadir olarak da olsa bütün renklerin görülemediği renk körlüğü çeşitleri de bulunmaktadır. Bu tür nadir hastalar hiç bir rengi göremezler. Bunun anlamı da bu tür problemi olan bireylerin çevresini, dünyayı siyah ve beyaz şekliyle görmesi şeklinde meydana gelir. Renk körlüğü durumunun oldukça yaygın bir göz problemi olduğunu belirtmiştik. Bu durum kadın erkek oranlarına bakıldığında erkeklerde oldukça yaygın olduğu görülebilir. Her 20 erkekten birinde renk körlüğü sorunu bulunduğu belirtilebilir. Bunun yanı sıra her 200 kadından birinde de renk körlüğü bulunduğu söylenebilir. Buna ek olarak bu tür problemler hemen anlaşılamaz ve birçok insan renk körü olduğunun farkına bile varamaz.

Renk körlüğü durumu ırsi bir problemdir yani kalıtsaldır. Kadınlar, kendilerinde renk körlüğü durumu olmasa bile, kırmızı- yeşil renk körü olma durumlarını çocuklarına aktarabilirler. Kadın bireylerin kırmızı ve yeşil renk körlüğü durumuna sahip olmaları bazı durumların sağlanması durumunda gerçekleşir. Bu durum, babalarının kırmızı ve yeşil renk körlüğüne sahip olmaları ve bireyin annesinin de taşıyıcı olması durumunda kendinde görülebilir. Renk körlükleri durumlarının bazı ender olanları iki cins bireylerde de aynı şekilde görülebilir. Erkeklerin daha fazla etkilendiği renk körlüğü durumları, bir kuşağı atlayarak bir sonraki kuşakta çıkabilir bir durumda ortaya çıkabilir.

Renk körlüğü durumu, gözde bulunan retina tabakasındaki bazı pigmentlerin olmayışı ya da bu pigmentlerin yeterli sayıda olmayışı nedeniyle ortaya çıktığı belirtilebilir.

Renk Körlüğü Nedenleri Nelerdir?

Renk körlüğünün ortaya çıkma nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Gözün retina tabakasında bulunan ve cisimlerin renkli şekilde görülmesine imkan sağlayan hücrelerin yani konilerin sahip olduğu üç tane pigmentten bahsedilebilir. Bu pigmentler, kırmızı, yeşil ve mavi pigmentler olarak belirtilebilir. Renk körü olan bireylerde bu pigmentlerin bir tanesi, ikisi ya da üç tanesi olması gereken sayıdan ya azdır ya da hiç yoktur. Bu durum asıl sorunun başlangıç noktasını oluşturur.

Bu belirtilen pigmentlerden iki tanesi tam ve bir tanesi eksikse, renk körlüğü durumunun en sık karşılaşılan durumu ile yani trikromat anormalisi ile karşılaşırız. Bu noktada birey, en sık görülen renk körlüğü durumunun karakteristiği olan durumu yani kırmızı, yeşil ya da maviyi göremez. Renk körlüğü durumu doğuştan meydana gelebilirken aynı zaman da daha sonradan da bir hastalık sonucu da meydana geliyor olabilir.

Renk körlüğü durumunun kadınlardan daha çok erkek bireylerde görüldüğünden bahsetmiştik. Hatta erkeklerde oldukça yaygın olduğunu da söyledik. Renk körlüğü renklerin ayırt edilememesi durumudur. Bu türün en çok görülen türü kırmızı ve yeşilin ayırt edilememesidir. Bu tür erkeklerde yüzde 8 oranında kadınlarda ise bu oran 0.4’tür.

İnsanların çoğu, ya da renk körlüğüne sahip olan bireylerin çoğu renk körü olduklarını bilmeden hayatlarına devam ederler. Renk körü olan erkek bireylerin kız evlatlarında renk körlüğü oluşmamakta, renk körlüğünün taşıyıcısı durumunda olmaktadırlar. Taşıyıcı olan kadınların erkek çocuklarının çoğunda ise, renk körü görülme ihtimali ortaya çıkmaktadır.

Renk körlüklerinin düzeyleri olduğu gibi bunların yanında konjenital yani doğum ile ortaya çıkmış olan renk körlüğü ve edinsel yani daha sonradan meydana gelmiş olan renk körlüğü bulunur.

1. Edinsel Renk Körlüğü

Sonradan meydana gelen renk körlüğü türü olan edinsel renk körlüğü durumu, daha çok mavi ve yeşilin görülememesi durumudur. Doğum sonrasında bazı farklı hastalıkların bireyde ortaya çıkması sonucu meydana gelen bu tür renk körlükleri, yeşil ve maviyi görememe ihtimali çok yüksektir. Edinsel renk körlüğü, gözlerde bulunan sinirlerde meydana gelen hastalıklar, sarı nokta hastalıkları, tüberküloz ilaçları gibi sebepler nedeniyle ortaya çıkar. Edinsel renk körlüğü durumuna yakalanan birey, renkleri daha önceden görebiliyor olduğu için böyle bir sorunun ortaya çıktığını daha kolay şekilde fark eder.

Edinsel renk körlüğünün ortaya çıkma nedenlerinin farklı olduğunu söyledik. Bu nedenlerden biri de kullanılan ilaçların etkisi ile olduğunu belirtebiliriz. Eğer böyle bir durum söz konusu ile renk körlüğüne neden olan ilacın kullanımı bırakıldığında renk körlüğü düzelir. Daha sonradan meydana gelen renk körlükleri daha çok göz siniri dolayısı ile meydana gelen problemler nedeniyle oluşan renk körlükleridir.

2. Konjenital Renk Körlüğü

Doğum ile meydana gelen renk körlüğü türüne de konjenital renk körlüğü adı verilir. Bu renk körlüğü türüne sahip olan bireyler de kırmızı ve yeşili göremezler. Doğum neticesinde oluşan renk körlüklerine sahip olan bireyler hayatlarında daha önce renkleri görmediklerinden dolayı renk körü olup olmadıkları sorununu kolay şekilde fark edemeyeceklerdir.

Renk Körlüğü Belirtileri Nelerdir?

Renk körlüğünün en yaygın şekilde ortaya çıkan türü olan kalıtsal renk körlüğü durumunda, yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı renkler aynı renkmiş gibi algılanır. Ve aynı renkte bulunan cisimlerde bu cisimlerin renginin yoğunluğuna göre belirlenir. Bu bozukluk doğum ile birlikte meydana geldiğinden dolayı, renk körü olan bireyler, ilerleyen zamanlarda bazı renklerin farkına varmaya başlayabilirler ve renkleri ayırt edebilirler. Renk körlüğünün çok daha nadir olarak görülen türlerinde ise, görmede bozukluk gelişebilen bir yapıdadır ve sorun yaşayan birey her şeyi beyaz ve siyah renklerle görür. Renk körlüğü durumu gündelik yaşam dahilinde bir sorun olmasa da renk körlüğü problemi yaşayan birey renkleri içeren işlemleri yerine getiremez. Kırmızı ve yeşil renkleri, dünyada evrensel olarak kullanılan işaret renkleri olduğundan bu renk körleri için sorun yaratıcı bir durumdur. Renk körleri bu yüzden araç süremezler ya da denizcilik işlemlerini yerine getiremezler. Bu renkler önemli olduğundan görülmemeleri ve uyulmamaları durumunda hayati durumlar ortaya çıkabilir.

Renk Körlüğü Tedavisi Nasıl Yapılır?

Renk körlüğü genelde doğuştan yani konjenital olarak meydana gelen bir problemdir. Bu tür renk körlükleri tedavi edilemezler. Renk körü olan bireylerin sosyal hayatlarında diğer normal görebilen insanlardan çok fazla bir farkı olmayacaktır. Renk körlüğü problemi ile muzdarip olan bireyler bazı belli mesleki durumlar haricinde her birey gibi her işi yapabilir durumdadır. Buna örnek olarak, sürücülük yapanlar ya da renkli kablolarla uğraşan bireyler yaptıkları işlerde zorlanacaklardır.

Renklerin fazlaca kullanıldığı işlerde renk körlüğü bulunan bireylerin bu işleri tercih etmemesi hayati olarak önem taşır.

Renk körlüğünün yaygın olarak görülen türü ve daha nadir kalıtsal türünün bilinen bir tedavi yoktur. Ancak görme sinirlerine bağlı olarak bu sinirlerin zayıflaması sonucu ortaya çıkan renk körlüğü durumun bir nebze de olsa tedavi edilebildiğini ya da gelişimini durdurulabildiği bilinmektedir. Renk körlüğü durumu doğuştan meydana geldiğinde bu durum zararsız olarak kabul edilir. Hatta bu bireyler renk körü olduklarını bile oldukça geç fark ederler. Bu durum bir göz muayenesi ile ortaya çıkarılabilir. Renklerin ayırt etme gücünde meydana gelen değişim sonucu göz bozukluğundan daha ileriye gidebilir. Bu noktada göz uzmanları ile renk körlüğü durumunun takibi en önemli noktadır.

 

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.