Evinize Gelen En Sağlıklı Bilgiler!

Varikosel Tedavisi, Nasıl Geçer?

Varikosel, testisleri (skrotum) saran derideki gevşek kesecikler içinde bulunan damarların genişleşmesi sonucu oluşmaktadır. Varikosel, bacaklardaki damarlarda oluşan varise benzemektedir.

Varikosel genellikle düşük sperm üretimi ve kısırlığa yol açan azalan sperm kalitesi nedeniyle oluşmaktadır. Ancak tüm varikoseller sperm üretimini etkilememektedir. Varikosel testislerin normal gelişiminin bozulmasına yol açabilmekte ya da büzüşmesine sebep olabilmektedir.

Varikosel genellikle ergenlik dönemindeki genç erkeklerde meydana gelmektedir ve sperm üretiminin giderek kötüye gitmesi şeklinde sonuçlanmaktadır. Azalan sperm kalitesine bağlı olarak, birçok erkekte bu sağlık sorununun yani varikoselin devam etmesi halinde, ileriki dönemlerde çocuk sahibi olunması konusunda başarısızlıklar yaşanmaktadır. Tedavi yardımı ile varikosel sorunu çözülebilmektedir ve sperm kalitesi genellikle iyileştirilebilmektedir. Fakat tedavi edilmeyen varikosel sorununun, zamanla kötüye gitmesi ve sperm kalitesini olumsuz yönde etkileyebilmesi durumu tam olarak kesin değildir. Yani, ileriki zamanlarda ortaya çıkan sperm kalitesindeki azalmaların nedeninin, varikosel sebebi ile oluştuğu hala tam olarak kesinlik kazanmamıştır.

Çoğu varikoseller zamanla gelişmektedir.  Neyse ki çoğunun tanısı kolaydır ve genellikle tedavi gerektirmezler. Bazı durumlarda ise cerrahi işlem yardımı ile tedavi edilmektedir.

Oluşum Nedenleri

Spermatik kordon, testislerden kan taşımaktadır ve varikoselin neden oluştuğu tam olarak belli değildir. Ancak uzmanların çoğu, kordondaki damarlar içinde yer alan kapakçıkların, uygun şekilde kan akışını engellediğine inanmaktadır. Böylece damarlar genişlemektedir ve testisler zarar görmektedir. Sonuç olarak, doğurganlık giderek kötüleşebilmektedir.

Varikosel genellikle ergenlik döneminde oluşmaktadır (15-25 yaş arası dönemde) ve genellikle sol testis damarlarında meydana gelmektedir. Ancak, sadece bir testiste meydana gelen varikosel, her iki testisteki sperm üretimini etkileyebilmektedir.

Tanı ve Testler

Doktor fiziksel muayene ile testisler üzerinde, kesecik şeklinde kitleler tespit edebilmektedir. Eğer bu kitleler çok büyük ise doktor tarafından kolaylıkla fark edilecektir. Fakat eğer kitleler küçükler ise bu defa doktor, hastanın derin nefes alarak durmasını yani Valsalva manevrası yapmasını uygun görebilmektedir. Bu işlem doktorun damarlarda meydana gelen anormal genişlemeyi belirlemesine yardımcı olmaktadır.

Eğer fiziksel muayene ile sonuç alınamaz ise doktor skrotal ultrason yöntemini uygun görebilmektedir. Bu ultrason yardımı ile vücut içindeki yapılar ve dokular gözlenebilmektedir.

Varikosel Tedavisi Nasıl Yapılır?

Varikoselde tedavi zorunlu değildir. Ancak, hastalık ağrılar yaşanmasına, testiküler körelmeye ya da kısırlığa neden oluyorsa veya üremeye yardımcı teknikler düşünülüyorsa, tedavi tercih edilebilmektedir. Varikosel tedavisi bazı cerrahi işlemler yardımı ile yapılmaktadır. Tedavide amaç, etkilenen damarın kapatılarak, kan akışının normal damarlar içinde gerçekleşmesini sağlamaktır.

1.Açık Ameliyat

2377491

Bu tedavi yöntemi genellikle, genel ya da lokal anestezi sırasında ayakta yapılmaktadır. Doktor ameliyat sırasında genellikle, kasık bölgesindeki damar (inguinal ya da subguinal) aracılığı ile işlem yapmaktadır, fakat karın bölgesinden ya da kasıkların alt bölgesinden kesi yaparak da işlem yapabilmektedir. Bu tedavide yaşanan gelişmeler ise, ameliyat sonrası komplikasyonların azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Hasta ameliyattan iki gün sonra yorucu olmayan aktivitelerini yapabilmektedir. İki hafta sonra ise daha ağır egzersizleri yapabilecek konuma gelebilmektedir. Ameliyat sonrası ağrılar ise genellikle hafiftir, fakat birkaç gün ya da hafta sürebilmektedir.

Doktor ağrılar için ameliyat sonrasında sınırlı bir süreliğine reçeteli ağrı kesici ilaç uygun görebilmektedir. Daha sonradan ise, asetaminofen (Tylenol ve diğerleri) ya da ibuprofen (Advil, Motrin IB ve diğerleri) gibi reçetesiz ağrı kesici ilaçların kullanımını tavsiye edebilmektedir. Ayrıca doktor, açık varikosel ameliyatından sonra, cinsel hayata bir süreliğine ara verilmesini uygun görebilmektedir. Diğer yandan, mikroskop kullanılarak ve subinguinal (alt kasık) yaklaşım ile uygulanan bu açık ameliyat metodu, diğer cerrahi metotlara kıyasla çok daha başarılı sonuçlar vermektedir.

2.Laparoskopik Cerrahi

Breast-Lift-Surgery

Bu cerrahi işlem, karın bölgesi üzerinde açılan küçük bir kesi işlemi yardımı ile yapılmaktadır. Laparoskopik cerrahi işlem sırasında, açılan bu küçük kesik içine ince bir alet gönderilmektedir. Bu aletin ucunda küçük bir kamera bulunmaktadır, yani birnevi mideye uygulanan endoskopi işleminin, karın bölgesi içine uygulanması gibidir. Böylece, kamera sayesinde varikosel yapılar gözlenebilmektedir ve bu cerrahi işlem genel anestezi altında yapılmak durumundadır.

3.Perkütan Embolizasyonu

surgery-instument1

Ayakta yapılan bu cerrahi işlem lokal anestezi yardımıyla yapılmaktadır. Perkütan kelimesi “deri içine yapılan” anlamına gelmektedir. Bu işlem sırasında bir radyolog, kasıktaki ya da boyundaki damara bir tüp eklemektedir. Böylece ekrana genişlemiş olan damarların görüntüsü düşmektedir. Öte yandan bu cerrahi işlem yaygın olarak kullanılan bir yöntem değildir.

4.Varikoselektomi

Sperm

Bu cerrahi işlem, hastanede aynı gün içinde yapılabilen bir yöntemdir. Bir ürolog tarafından uygulanan bu cerrahide, karın bölgesinden içeri girilerek, anormal damarlara kelepçeleme işlemi yapılmaktadır. Böylece kan dolaşımının anormal damarlar yerine normal damarlar etrafında gerçekleşmesi sağlanır.

5.Varikosel Embolizasyon

Surgery0_1893412b

Varikosel embolizasyon cerrahi işlemi, hastanede aynı gün yapılan işlemlerdendir. Küçük bir sondanın (kateder) kasık ya da boyun damarına yerleştirilmesi ile yapılan bu işlem yardımıyla, kan dolaşımının anormal damarlara ulaşması engellenmektedir.

Tedavinin Olası Riskleri

Varikosel düzeltme işlemlerinin göreceli olarak bir miktar riski bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir;

  • Testislerin etrafında sıvı birikmesi (hidrosel),
  • Varikosel nüksetme,
  • Testiküler körelme,
  • Enfeksiyon,
  • Arterlerde hasar oluşması.

Varikosel Belirtileri

Varikosel genellikle bir işaret ya da belirti vermemektedir. Fakat nadiren de olsa ağrılara neden olabilmektedir. Bunun dışında aşağıda belirtilen belirtiler yaşanabilmektedir;

  • Keskin ya da donuk ağrılar
  • Özellikle de, uzun süre ayakta durulması gibi fiziksel eforlarda artan ağrılar
  • Günden güne kötüleşen ağrılar
  • Sırt üstü yatıldığında rahatlayan ağrı hissi.

Zaman içinde genişleyen varikosel daha da dikkate değer hale gelmektedir. Genç erkeklerde varikosel gelişmesi, sperm üretiminde bozulmalara neden olmaktadır, fakat bu durum tedavi ile düzeltilebilmektedir.

Varikosel Risk Faktörleri

Varikosel gelişmesini etkileyen herhangi bir önemli risk faktörü gözlenmemiştir. Ancak bazı araştırmalar aşırı kilolu olmanın varikosel riskini azalttığını, uzun boylu olmanın ise hastalık riskini artırdığını düşündürmektedir.

Varikosel Komplikasyonları

Varikosel sağlık sorunu aşağıda belirtilen bazı sağlık problemlerinin oluşmasına yol açabilmektedir;

Testiste büzülme ve körelme (atrofi): Testislerin çoğu kısmı, sperm üreten borucukları ihtiva etmektedir. Bu nedenle, varikosel nedeniyle zarar gören testiste büzüşme ve yumuşama oluşabilmektedir. Bu küçülme ve büzüşmenin neden oluştuğu tam olarak bilinmemektedir, fakat damarlar içinde kan toplanmasına izin veren kapakçıklarda anormallikler oluşması, damar içi basıncı artırabilmektedir ve kanda toksinlerin açığa çıkmasına neden olabilmektedir. Bunun sonucunda ise, testiküler hasar ortaya çıkabilmektedir.

Kısırlık: Varikosel problemler, testislerin etrafındaki bölgede ya da bölgesel olarak yüksek sıcaklığın tutulmasına neden olduğu için, spermlerin hareket yeteneklerini ve işlevlerini olumsuz etkileyebilmekte ve sperm yapılarının bozulmasına yol açabilmektedir. Bundan dolayı da, kısırlık oluşturma olasılığı bulunmaktadır.

Yaşam Stili ve Evsel Çareler

Eğer varikosel durumu hafif şekilde seyrediyorsa kısırlığa neden olmayacaktır. Fakat, varikoselin sebep olduğu ağrıların giderilmesi için birtakım evsel yöntem ve çareler kullanılabilmektedir. Bunlar şu şekildedir;

Reçetesiz olarak satılan ağrı kesici ilaçlar: Bu ağrı kesici ilaçları eczanelerden temin etmek mümkündür. Reçetesiz olarak satılan bu ağrı kesici ilaçlar, asetaminofen ilaçlar (Tylenol ve diğerleri) ya da ibuprofen ilaçlar (Advil, Motrin IB ve diğerleri) gibi ilaçlardan oluşmaktadır.

Atletik destekleyici giysiler: Bu giysiler, varikoselin sebep olduğu baskıyı azaltmaya yardımcı olabilmektedir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.